Jste zde


Mužský a ženský princíp
Ján Lev

V problematike rozdelenia mužského a ženského princípu existujú 4 hlavné teórie. Grécka antická filozofia priraďuje ženský princíp k pohyblivým živlom a mužský princíp k živlom nepohyblivým. Ďalšie smery priraďujú párne čísla k ženskému princípu a nepárne k mužskému princípu. Kabalistiké školy priraďujú k mužskému princípu čísla 2, 4, 7 (voda), k ženskému princípu 3, 5, 8 (oheň) a čísla 1, 6, 9 predstavujú zlatý vyrovnaný stred. Indické myslenie vníma mužský a ženský princíp ako striedanie energií ohňa a vody, ktoré spolu vytvárajú hadiu špirálu podobnú štruktúre molekuly DNA a RNA. Tie sú nositeľmi genetických informácií. Čínske pramene priraďujú čísla 2, 4, 6, 8 k ženskému princípu (jin), 3, 5, 7, 9 k mužskému princípu (jang) a číslo jedna predstavuje spoločný základ.

 

Ako vidíme, v mnohom sú si tieto smery podobné, avšak zároveň je medzi nimi veľa rozdielov. Nie je možné presne zistiť a vysvetliť, ktorý z uvedených systémov by bol najsprávnejší. To je skôr záležitosťou filozofie myslenia a individuálneho prístupu. Pre ďalší výklad uvediem ešte vlastnú interpretáciu, ktorá sa mi najviac osvedčila. Sledujme krásu numerológie a to, ako môžu vlastnosti čísiel osvetliť tak zložitý filozofický problém.


Číslo nula ukazuje numerologickú paralelu s číslom deväť :
0 + X = X podobne ako 9 + X = X napr.: 9 + 5 = 14 = 1+ 4 = 5
0 * X = 0 podobne ako 9 * X = 9 napr.: 9 * 12 = 108 = 1 + 0 + 8 = 9


Číslo 1 ukazuje paralelu s číslom 8, respektíve 1 a 8 sa navzájom dopĺňajú:
X + 8 = X - 1 čo je v istom slova zmysle opakom X+1, napr.: 7 + 8 = 15 = 1+ 5 = 6 = 7 - 1
a 1 * X = 9 - 8 * X , napr.: 1 * 6 = 9 - 8 * 6 = 9 - 48 = 9 - 3 = 6


Číslo 2 má doplnok v čísle 7:
X + 7 = X - 2 , napr. : 5 + 7 = 12 = 3 = 5 - 2
2 * X = 9 - 7 * X , napr.: 2 * 6 = 9 - 7 * 6 = 9 - 42 = 9 - 6 = 3 = 1+2


Podobne by sme mohli pokračovať pre dvojice čísiel [3, 6] a [4, 5]. Súvislosti teda ukazujú, že každé číslo má svoj proťajšok ako doplnok, tak ako má muž doplnok v žene a žena má doplnok v mužovi v súlade s univerzálnou symetriou celého sveta.
Ak by sme použili sústavu číselných hodnôt bez nuly, tak číslo 9 nemá svoj doplnok a symetria čísiel by bola narušená. Navyše vidíme krásu čísla 9, ktoré nie je proťajškom čísla nula, ale skôr je s ním v súlade. Ak sme teda použili číslo 9, tak je nutné použiť aj číslo nula.


Mužský princíp predstavuje spojenie dominantných čísiel: 0 – 1 – 3 – 4 – 6 – 7 – 9
Ženský princíp predstavuje spojenie dominantných čísiel: 9 – 8 – 6 – 5 – 3 – 2 – 0
Žena má bližšie k vode ale vnútorne je ohnivá a muž presne opačne.


Doplnkové čísla mužského princípu sa nachádzajú medzi dominantnými číslami ženského princípu a opačne.
Čísla 0, 3, 6, 9 predstavujú vyrovnaný stred medzi mužským a ženským princípom.


Uvedené usporiadanie podporuje starý egyptský systém, kde 2, 5, 8 je cestou ženy (Izis) a 1, 4, 7 je cestou muža (Oziris). Zobrazené dve špirály znázorňujú cestu ducha a cestu života. Podobne aj indiánska mágia pripisuje živly voda a zem k ženskému a vzduch, oheň k mužskému princípu.


Poznámka:
Pdoľa vskýmuu jnedej agiclnkej uvenizitry, názeželí na tom, ako sú unoležé pesímná v solve, jinedá delôtižá vec je, že pvré a psodlené je na snárpovm meitse. Zšyovk mžôe byť tlátony choas, no vy to sláte dákoteže bez pmélrobov pčetríať. To ptero, že netíčame kadžé pesmíno smosatante, ale svolo ako cleok.
Usporiadanie čísiel a ich symetrie


Na nižšie uvedenom obrázku vidíme čísla usporiadané podľa logických súvislostí Obrázok môžeme rozdeliť vodorovne na 4 úrovne:


úroveň [0], kde číslo nula predstavuje samostatnú úroveň
úroveň [1, 2, 3] , 1 + 2 + 3 = 6
úroveň [4, 5, 6] , 4 + 5 + 6 = 15 = 1+ 5 = 6
úroveň [7, 8, 9] , 7 + 8 + 9 = 24 = 2+ 4 = 6


Ďalšie numerologické súvislosti:
1 + 2 = 3; 1 + 3 = 4; 2 + 3 = 5;
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 6
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 9


Diagonálne čiary:
1 + 3 + 5 = 9; 2 + 3 + 4 = 9; 5 + 6 + 7 = 9; 4 + 6 + 8 = 9
Diagonálne čiary v súvislosti s kolobehom čísiel:
8 + 9 + 0 + 1 = 9; 7 + 9 + 0 + 2 = 9


Vo vertikálnych stĺpcoch sa prejavuje nárast čísiel vždy o hodnotu 3.


Stredný stĺpec ukazuje vyrovnanosť z hľadiska všetkých čísiel pod a nad. Predstavuje kvalitatívne skoky, respektíve prejavy súladu stvoriteľského ducha v bodoch 3, 6 a 9.
3 = 1 + 2 (nad 3)
3 = 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 (pod 3)
6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 (nad 6)
6 = 9 + 8 + 7 (pod 6)
9 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více