Jste zde


Pozitivní a negativní energie
Josef Otruba

V poslední době se objevují velmi zasvěcené informace o působení pozitivní, či negativní energie od léčitelů na nemocná těla lidí. Vyskytují se i komentáře k barvám aury, která obklopuje lidské tělo. O černé, či zlaté barvě tohoto, pro běžné lidi úplně neviditelného, zářivého obalu hmotného těla osob, ale jak je již méně známo - i těl zvířat, rostlin i "neživých" předmětů.

Mám tu smůlu, že od svého dětství dokáži tyto energie vnímat svými smysly včetně zraku. A ještě větší neštěstí je v tom , že jsem se jako televizní technik musel naučit perfektně i teorii o všech vědecky prokázaných druzích záření. Úmyslně jsem použil slov "smůla" a "neštěstí", protože to, co sám vnímám a co mi jako léčiteli potvrzuje denní praxe i naučená teorie, je v rozporu s tím, co si mohu přečíst v dnešní době v časopisech a dokonce i v některých knihách.

V prvé řadě bych se rád zmínil o pozitivní a negativní energii, kterou působí léčitel na nemocné. Podle mých zkušeností je to s bioenergií obdobné jako s elektřinou. Buďto je - a něco funguje, a nebo energie schází a to je známka nemoci, či poruchy přístroje. V dalším případě může být energie nadbytek - a to hoří žárovky, nebo bují v těle zánět,či jiná choroba. Člověk , který rozsvítí žárovku, si vůbec neuvědomuje, jestli pustil vypínačem kladný, či záporný pól, protože dosáhl žádaného účinku. Získal světlo. Dokonce v našich krajích působením střídavého proudu, který se padesátkrát za sekundu mění z kladného "dobrého"na záporný "špatný".

Tímto proudem lze prostřednictvím lékařských přístrojů navracet lidem zdraví, ale i naopak neopatrnou manipulací či poruchou způsobit smrt. A to dokonce úplně stejným přístrojem. Obdobné je to i s energií, kterou působí léčitel na nemocné tělo svého klienta. Buďto dodá energii tam, kde schází, nebo odebere jinde, kde přebývá a dosáhne tak stavu, kdy je organismus po energetické stránce v harmonii - tedy zdráv. Komplikovanější případ může nastat pouze tehdy, pokud je energie modulována negativním myšlením léčitele.Léčitel vždy manipuluje s energií současně s přáním, aby se nemocný uzdravil. V opačném případě nechce pomáhat, ale škodit. To však potom není léčitel ale ani dobrý člověk

Tuto situaci lze přirovnat k neutrálnímu televizoru. Tam můžete naladit bohoslužbu úplně stejným způsobem jako pornofilm. S energií to nesouvisí - to již spadá do působnosti duchovních a vesmírných zákonů. Působí zde nějaká neutrální energie, která nese informaci. Podobně léčitel dává prostřednictvím energie informaci o tom, co se má stát s nemocným tělem. Zde ještě záleží na morálních kvalitách léčitele a schopnostech nemocného, jak to přijat. Z toho všeho však vyplývá, že energie není ani dobrá, ani špatná.

Další téma, o kterém bych se rád zmínil z mého pohledu je barevnost aury. Již dávno je vědecky dokázáno, že okolo všech bytostí a předmětů je záření, které přibližně kopíruje jejich tvary a obsahuje mnoho složek. Od tepelných infrapaprsků, kterými se hlavně vyznačují živočišné druhy, až po tvrdé radioaktivní záření, které např. vydává uranová ruda smolinec. Pro potřeby léčitelství se z tohoto širokého spektra používá výhradně lidskému oku neviditelného záření, které obsahuje mimo jiné i informace o psychickém stavu jedince. Zase záměrně jsem použil slova "neviditelných", protože aura se nedá běžným okem vidět a barevně už vůbec ne. K tomu je třeba vyjimečných schopností či vlastností .

Tak jako člověk vnímá určité spektrum zvukových vln (asi od 15Hz do 15kHz),vnímá i jeho zrak určité spektrum záření (asi od 400milimikronů, což je fialová, do 700milimikronů, které odpovídají barvě červené). Aby mohl vnímat auru, je k tomu potřeba několik předpokladů - buďto má od přírody rozšířené spektrum vnímání (tak jako pes slyší ultrazvuk), a nebo vidí pouze rozdílové , či součtové barvy, které vzniknou na sítnici jeho oka smíšením neboli interferencí několika neviditelných energií. V tomto případě energie pozorované osoby a energie vlastního těla. Jelikož však může k vnímání barev aury docházet i díky chybě v zakřivení oční čočky pozorovatele - máme tak nejméně tři možnosti, které nám umožní vnímat viditelně auru. A to se záměrně nezmiňuji o čtvrté možnosti, kdy léčitel při zjišťování barvy aury zavírá obě oči.

To, co jsem uvedl, však znamená že čtyři různí pozorovatelé, kteří pozorují jednu a tutéž osobu, mohou "vidět" úplně jiné barvy. Je proto velmi nebezpečné a zavádějící, když někdo v tisku uvede, že např. zelená barva v auře znamená nemoc. Jaká zelená? Kdyby v něčí auře byla opravdová zelená, tak by ji přece musel vidět každý zdravý člověk! A černá aura? To je hotový nesmysl: Černá odpovídá stavu bez energie. A energii vyzařují i mrtvoly.Pomocí lomu čočky, vrozeným schopnostem, či fantazie můžeme však barvy aury vidět. Každý jedinec však vidí jinou barvu i jiný odstín a možná i jinou intenzitu - proto pozor! Když hudebník zahraje na svůj nástroj komorní A - dokáže to zopakovat každý muzikant a přesně. Já jsem kdysi nastavil barvu, kterou jsem viděl okolo nemocného na obrazovce barevného televizoru a ostatní mimo mne na ní neviděli nic... Jaká je tedy barva aury?

Příští článek bude diametrálně odlišném názoru na "čakry". Zase jen díky tomu, že je dokáži přímo vnímat. Přesně se mi potvrzuje to, co kdysi dávno o čakrách napsali Indové: "Jsou to přísně tajná psychická centra v hmotných tělech. Vůbec nesouvisí se zdravím člověka, ale prostřednictvím hadí síly se již probuzením jediné z nich probouzí nadpřirozené schopnosti. Kdo však předem nedodrží při jejich oživení pravidla o očištění , zešílí". Díky bohu se to naštěstí u nás skoro nikomu ještě nepodařilo. (To oživení.)Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Josef Otruba

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Třešňová 1072
696 62 Strážnice

Web:

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více