Jste zde


O čakrách trochu jinak
Josef Otruba

Nyní je již všeobecně známo, že v lidském těle existují jakási neviditelná centra, která mají údajně vliv na naše zdraví. Je jich celkem sedm, i když se z některých zdrojů dozvídáme, že jich může být i více. O těch ostatních se ale taktně mlčí i když jsou velmi důležité..

Počet i názvy těchto čaker byly převzaty z indické jógy. Nebudu se zde zdržovat jejich názvy, ani údajnými vlastnostmi, protože toto vše již bylo mnohokrát prezentováno různými sdělovacími prostředky včetně internetu. Ani bych nechtěl rozpitvávat jejich údajný tvar či barvy, natožpak návody na jejich probuzení, odblokování, nebo čištění. Právě naopak. Chtěl bych vás seznámit se svými osobními zkušenostmi..

S jejich existencí jsem se seznámil poprvé kolem roku 1965 , kdy jsem začal se cvičením hatha-jógy. Naše cvičitelka se o jejich názvech a účelu zmínila jen okrajově v souvislosti s "hadí sílou" (t.zv."kundalíny"). Pomocí této síly jogíni čakry probouzí a získávají tím hlavně osvícení - stav "samádhí". Jako vedlejší produkt funkčních čaker vznikají nadpřirozené schopnosti "sidhis." Podrobnější informace o čakrách jsem si však přečetl až v roce 1980 v jedné knize zapůjčené cvičitelem jógy, který sbíral tuto - tehdy ideologicky závadnou literaturu. Zde jsem se dočetl, že se jedná o přísně tajné informace, které kdysi unikly z "ášramů", kde je procvičovali jen někteří vybraní jedinci pod stálým dohledem "gurua". Informace sice pronikly na veřejnost, ale stále v nich byl kladen důraz na to, že cvičení lze provádět jen pod přísným dozorem jasnovidného gurua.

Dále bylo zdůrazněno to, že před prvním cvičením je bezpodmínečně nutno nejprve důkladně očistit svoji duši od egoistických a špatných myšlenek a návyků, neboť probuzení již první čakry, která není,jak se mylně prezentuje centrem energie, ale psychiky a způsobuje mnohonásobné zesílení všech lidských vlastností. Důsledkem neuposlechnutí je nekontrolovatelný lavinovitý nárust egoismu, pýchy, sadismu a podobného "svinstva", které je latentně obsaženo skoro v každém z nás. V neposlední řadě se nesmí po celou dobu oživování, či používání čaker připustit sebemenší myšlenka na sex, nebo nedej bože jej praktikovat! Hadí síla (kundalíny) je totiž přetransformovaná sexuální energie v čistou "pránu" (energii). A co je též velmi důležité - již probuzením prvé čakry (muladháry) získává člověk nadpřirozené schopnosti. Stane se jasnovidným, vnímá jiné dimenze včetně různých bytostí, které zpočátku pokládá za součást běžného hmotného světa. Kdyby v tomto počátečním období neměl cvičenec (adept) u sebe gurua, skončil by stoprocentně v lepším případě v psychiatrické léčebně, pokud by ovšem nespáchal sebevraždu. A nakonec to nejdůležitější: Probouzení čaker trvá obvykle několik desítek let!

Když jsem tenkrát četl tyto informace, tak jsem si uvědomil, že je to v podstatě obměna mystického cvičení, které jsem kdysi absolvoval pod vedením "mistra". Ten sice nikdy nehovořil o čakrách, ale o sedmi tajných světlech v duchovním těle. Shodně však přísně zakazoval jakoukoli myšlenku na hmotný svět a sex. Taktéž mi průběžně "nahlížel do duše" a občas citoval něco z bible. Např.: "Kdo nejprve nezemře pro tento svět, nepozná nikdy království nebeského!" Taktéž zdůrazňoval nezbytnou dlouholetou spolupráci žáka s učitelem a nutnost uchovávat určitá tajemství o těchto centrech až do smrti hmotného těla.

Dnes po několika desítkách let bych si však mohl ukroutit hlavu údivem. Kde, a kdy cvičili všichni ti moudří ...cetiletí spisovatelé a vedoucí seminářů, kteří tak zasvěceně učí o čakrách? Jakým způsobem někteří kolegové léčitelé "čistí" nebo "dělají" nemocným lidem čakry? Proč všichni ti, co nyní o sobě tvrdí že mají funkční veškeré čakry, nejsou alespoň jasnovidní? Proč tvrdí, že čakry jsou cerntry energie, když tisíce let staré mapy dodnes funkčních akupunkturních drah žádná taká centra neoznačují? Přitom mně osobně tyto mapy potvrzují, že energie proudí těmi meridiany, které vidím i já!

Dokážu pochopit nemocného člověka který za mnou přijde pro pomoc a uvidím kolem něj aurický obal ve tvaru vejce. - Je to běžně doporučovaná funkční ochrana proti zlým neviditelným silám. Ale když mne navštíví nešťastník, který má "vyrobeny" trychtýře na šesti místech svého těla, tak je mi jasné, že mu někdo "dělal čakry", nebo to dokázal on sám. Většinou se navíc tyto víry točí kolmo na přirozený tok lidské energie, takže i to málo, co tyto lidi drželo při životě dokázaly "čakry" odsát z těla ven. Sice mne vyjímečně navštíví i takový člověk, kterému správně funguje alespoň jediná, ale zato velmi důležitá čakra. Buďto těmto lidem sálá z duchovního srdce nesmírná láska, nebo mají z božské inspirace kolem hlavy svatozář. Obvykle však tyto osoby nikdy v životě o nějakých čakrách ani neslyšely, a přesto jim fungují!

Naštěstí pro všechny tyto vedoucí seminářů a cvičitele, nikdo z nich ještě žádné čakry neoživil. Posílají pouze energii, nebo dobré myšlenky do svých hmotných těl, která mnohdy na to adekvátně reagují a nemocné orgány se v těch místech potom cítí líp. Nebo se i uzdraví. Se skutečnými čakrami to však nemá absolutně nic společného!Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Josef Otruba

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Třešňová 1072
696 62 Strážnice

Web:

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více