Jste zde


Detoxikace
Iva Hédlová

Zdravé lidské tělo dokáže přijímat směs různých látek, které tráví, vstřebává a vylučuje. Spektrum těchto látek představují složky naší stravy (potraviny, nápoje, chemické látky používané při přípravě potravin a nápojů), doplňky výživy (vitaminy a minerální látky), byliny a homeopatika, léky (na lékařský předpis i volně prodejné), někdy i drogy (včetně cigaret) a dále různé chemické kontaminující látky (herbicidy, pesticidy a uhlovodíky).

 

Proč se z našich zvyků stávají závislosti? Proč se někteří z nás stanou na látce závislí a u někoho závislost nevznikne? Proč někdo dokáže se svými zlozvyky skoncovat? Výběr návykové látky je volbou naší vlastní osoby, je však dán i naší výchovou a prostředím, ve kterém se od dětství pohybujeme. Možnost, jak ovlivnit svoje zdraví, spočívá ve znalostech o využívání a zneužívání návykových látek.


Podstata pochopení příznaků nemocí a chorob vychází ze spojení klasické medicíny vyspělých zemí a přírodního postoje ke zdraví a nemoci. Problémy těla a mysli často pocházejí buď:


  1. z nedostatku (když nepřijímáme některou látku, kterou naše tělo potřebuje)
  2. z nadbytku (když je příjem nadbytečný a látka se v těle hromadí), nadbytečné množství určité látky v těle vzniká v důsledku sníženého vylučování nebo zvýšeného příjmu poživatin nebo látek, jako je alkohol, kofein, nikotin, cukr a chemické látky.


Lidé, kteří trpí nedostatkem některých živin ve stravě, mají potíže jako je únava, vypadávání vlasů, vyčerpanost, pocit chladu nebo vysušení kůže. Tito lidé potřebují získat živiny z pestré stravy, jež napomáhá léčení.


Ve vyspělých průmyslových zemích jsou však mnohem běžnější zdravotní problémy spojené s nadbytkem. Mnoho akutních i chronických nemocí má svůj původ ve tkáních přeplněných nevyloučenými látkami a v dusících se buňkách. Tím se ztrácí pro tělo nutná vitální energie. Častá nachlazení, chřipky, rakoviny, kardiovaskulární nemoci, artritidy a alergie jsou poruchami zdraví, jež vznikly v důsledku nadbytku.


Prevence nebo léčba těchto zdravotních problémů spočívá v omezeném nebo úplném zamezení příjmu příslušných látek, v očištění těla od těchto látek jejich detoxikací nebo půstem. V podstatě se jedná o procesy znamenající snížený příjem toxinů a podporující jejich vylučování z organismu. Celý program v sobě spojuje aspekty odlehčení organismu, ke kterému dochází při rozkládání a vyplavování škodlivých látek z těla, jež probíhá při detoxikačních procesech.


Rozlišujeme jednotlivé programy pro očistu od cukru, nikotinu, alkoholu, kofeinu, léků a drog. Každý program seznamuje klienty s fyziologickým působením a všemi známými reakcemi, které má určitá látka na lidský organismus, s nebezpečím, jež znamená pro lidské zdraví, a s její schopností vyvolávat nemoc. U každé z těchto látek je podán návod, jak postupovat, když se chceme zbavit zlozvyku závislosti. Na počátku detoxikace musí být především motivace.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více