Jste zde


Co Reiki umí I.
Iva Hédlová

1. Reikista neužívá svou vlastní energii, ale energii čistou, přiváděnou z vesmíru. Díky tomu se terapeut necítí vyčerpaný ani po několika sezeních nebo zasvěceních za den. To je jedna z největších výhod této metody. Zasvěcení do Usuiho systému lte doporučit lidovým léčitelům i všem, kteří pracují s energiemi, jako ochranný prostředek proti vyčerpání,m kterému jsou vystaveni, protože používají energii svou vlastní.

 

2. Reiki umí každý - v okamžiku zasvěcení Mistrem Reiki dojde k znovuprobuzení a naladění člověka na průchod energie, která jeho rukama proudí již navždy. Toto zasvěcení a schopnost být kanálem pro průtok Reiki má již do konce života. Její tok nelze ničím zastavit. Ani nemocí, ani stresem, ani karmickým přesvědčením ( vražda, smilstvo, trestný či nemorální čin) nebo rozhodnutím přestat s Reiki pracovat. Reiki vchází do reikisty korunní ( 7.) čakrou a vychází dlaněmi ( popř. i chodidly ) směrovaná na potřebné místo.


Tok energie se dokonce spouští někdy samovolně, např. stojíme-li v blízkosti nemocného člověka, zvířete, rostliny, vzpomeneme-li na Reiki nebo na někoho nemocného apod. Energie začne z dlaní sama proudit.


3. Reiki nemusí být řízená - tak jako i ostatní energie. Jde sama tam, kde je jí nejvíce potřeba. Má svoji vlastní inteligenci. Může se stát, že budete u někoho odstraňovat bolesti hlavy, která k Vašemu zármutku nepoleví, ale překvapivě Vám klient oznámí, že ho přestal bolet žlučník, o kterém Vám neřekl a jeho bolesti se již neobjevují. Došlo k tomu proto, že Vámi vysílaná Reiki našla v těle závažnější problém než byly jím uváděné bolesti hlavy. Nasměrovala se tedy na problémovou oblast a nemoc odstranila.


4. Energie Reiki je nemagnetická. - nehrozí tedy, že by terapeut převzal nemoc od svého klienta a ani naopak nemůže dojít k přenosu terapeutových zdravotních problémů na klienta. . Reikista totiž nevytahuje z těla nemoc, jako většina léčitelů, ale vpouští do těla energii, která se otáčením v protisměru hodinových ručiček " zašroubuje" do organismu a naředí traumatické energie ( tj. energie způsobující příznaky nemoci a později i nemoc samotnou ) v dané oblasti, popřípadě doplní chybějící energii . Energie Reiki je nepolární. Tvrdí se, že neexistuje v podobě kladné či záporné, protože jako nejčistší energie z celé=ho vesmíru je pouze kladná. Podle zákonů vesmírů musí existovat obě polarity jin a jang. My však k její negativní polaritě nemáme přístup.


5. Energie je v těle buď v rovnováze a nebo není - výrok "nemám žádnou energii" je ve své podstatě nesmyslný, protože tam, kde není energie, není ani život. V okamžiku ztráty energie organismus umírá.


To, co reikista cítí nad tělem klienta je buď částečné zablokování některé z čaker ( usazené traumatické energie ) nebo nerovnováha mezi čakrami. Výrok " máte zablokovanou čakru" je také nesprávný. Člověk, který by měl zcela zablokovanou čakru by byl mrtvý. Všechny čakry jsou totiž propojeny jako sedmero pohárů a v okamžiku, kdy by jeden z nich byl naprosto neprůchodný, zbořil by celý energetický systém organismu, došlo by ke kolapsu a nakonec k smrti.


6. Traumatická energie - vzniká na základě bolestného zážitku - smrt blízké osoby, rozvod, zneužití, křivda, zklamání, šok, úraz, stres a vše, co pociťujeme jako negativní. Tuto negaci si náš mozek zapamatuje a uloží do podvědomí jako do " černé schránky ". Ačkoliv si člověk na tento zážitek již nevzpomíná, protože se stal v dětství, v prenatálním období a nebo nebyl natolik důležitý , aby na něj musel neustále myslet, je v jeho mozku uložen jako v trezoru a je připraven na možné uvolnění.


K tomu dochází ( …ale také za celý život nemusí) v různých životních situacích. Trauma se uvolní a odplaví do těla po energetických drahách, tzv. " meridiánech ". Tam, kde se zastaví, způsobí nejdřív příznak nemoci ( psychické potíže, bolestivost, tlak) a později se může i rozvinout do onemocnění na fyzické úrovni ( poškození struktury a funkčnosti fyzického těla, prokazatelné např. ultrazvukem, rentgenem a dalšími možnostmi klasické medicíny.)


Tyto traumatické záznamy zůstávají také uložené přímo na místě úrazu, např. na místě zlomeniny, jizvy apod. Před změnou počasí potom často " bolí ". Za pomoci působení Reiki se mohou tyto problémy odstranit.


K odstranění starých programů v podvědomí se používá tzv. " mentální terapie " ( metoda II. stupně Reiki ). Z ostatních systémů lze použít i např. Silvovu metodu,, SRT, kineziologii, HAP, hypnózu, psychoterapii a afirmace.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více