Jste zde


Čakry a sexualita
Iva Hédlová

V okamžitém tvoření, když vznikla z jednoty mnohost, rozdělilo se beztvaré Bytí nejprve na dvě základní formy energie. Jedna byla energie oplodňující, mužská a druhá byla energie přijímající, ženská. Číňané dali těmto prasílám už před tisíciletími názvy "jin" a "jang". Ze "hry" těchto energií vychází všechno stvořené. Ženské jin je neustále oplodňováno mužským jang a rodí život v jeho nekonečně různých formách.

 

Lidská sexualita je jednou z forem projevu všudy přítomného aktu tvoření. Přes sexualitu je člověk spojen s aktem tvoření života v jeho celistvosti. Extáze, kterou při tom může zažít, odráží opět blaženost tvoření.


Síly jin a jang se projevují v celém Universu jako polarity. Všechno, aby mohlo obstát, má svůj protipól. Jeden pól existuje jen díky druhému. Zmizí-li jeden, zaniká i druhý. Jin a jang symbolizují pozoruhodným způsobem rytmický pohyb všeho života.


Láska a sexualita mají také svůj základ v principu jin a jang. Dva póly usilují spojit se v jedno, přitahují se jako dva rozdílné póly magnetu. Jestliže dojde ke sjednocení protikladných sil, navzájem se zamění. Žena a muž mají ve všech svých základních rysech opačnou polaritu.Opačná polarita se projevuje i na úrovni energií. Všude tam, kde má muž polaritu "plus", má žena "mínus" a naopak. Tato polarita platí i u otáčení čaker. Tak vzniká mezi ženou a mužem na všech čakrami reprezentovaných úrovních vzájemné přitahování a doplňování. To může vést k dokonalému vnitřnímu spojení. Abychom toho dosáhli, musí však být naše čakry pokud možno bez blokád.


Při sexuálním spojení je proud energie v hlavním kanálu (Sušumně) výrazně vybuzen a zesílen. Energie v druhé čakře enormně vzroste. Když nejsou čakry zablokovány napájí tento přebytek energie všechny ostatní čakry našeho systému. Přitom je sexuální energie, která představuje určitou formu prány, transformována do frekvencí ostatních čaker. Vyzařuje z čaker skrz kanály nádí do fyzického těla a do vibračních polí a plní je znásobenou životní energií. Při vrcholu sexuálního spojení dochází k mocnému oboustrannému uvolnění sil všemi sedmi čakrami a ke splynutí na všech čakrám odpovídajících úrovních. Oba partneři se cítí oživení až do hloubi svého bytí. Zároveň se cítí zcela uvolněni, pociťují vnitřní opojení a lásku, která překračuje rámec osobního chtění vlastnit. Partnerský vztah tím zakusí naplnění, které již není závislé na vnějších věcech.


Naplňující sexuální splynutí může být však v této dimenzi prožíváno jenom tehdy, když se partneři jeden druhému zcela otevřou a osvobodí se od všeho strachu, který by mohl zabraňovat volnému toku energie v systému. Pokud je jen jedna jediná čakra u jednoho z partnerů zablokována, nemůže být dokonalé spojení prožito. Blokovaná čakra navíc vyvolává poruchu v toku energie odpovídající čakry partnera.


Většina lidí zažívá sexualitu pouze druhou čakrou. U muže kromě toho hraje dominantní roli energie první čakry, coby tělesná hnací síla.


Jestliže je však sexualita omezena jen na nižší čakry, stává se jen omezeným zážitkem, ze kterého jsou oba partneři spíše unavení, zeslabení a nespokojení. Někdy mají tendence od sebe odejít a uzavřít se do sebe. Z hlediska energií se skutečně při takto omezené sexuální praxi spotřebuje mnoho energie, protože energie z jiných čaker se transformují na sexuální energii a vyzáří se druhou čakrou. Energiím je zabráněno aby svou přirozenou cestou stoupaly vzhůru a naplnily současně všech sedm čaker.


Nejpřirozenější cesta, jak odstranit blokády bránící dokonalému sexuálnímu splynutí na všech úrovních, je výměna energií čaker srdce. Když oba partneři vyzařují lásku svého srdce volně a beze strachu, harmonizuje se jejich vlastní i partnerův systém energií. Strachem podmíněné blokády se uvolňují a je umožněná výměna v úrovních všech sedmi čaker.


Proto pohlavní spojení mnohem více naplňuje a uspokojuje, když kromě tělesné přitažlivosti je mezi partnery také pocit hlubší lásky. Jsou aktivovány vibrace vyšších frekvencí a sexualita se pozvedá nad čistě tělesný kontakt k duchovnímu splynutí.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více