Jste zde


Ukázka z terapie Spiritual Response Therapy - III.
Iva Hédlová

  1. PŘESVĚDČENÍ O POLARITĚ - toto přesvědčení jste měla zablokované. Polarita je tom, že musí být vždy vyváženo dobro ze zlem, všechno má své plus, ale i své mínus. Vy jste se zřejmě ocitla v situaci, kdy jste přesvědčena pouze o tom, že jste v mínusu. Nic netrvá věčně a člověk musí uzpůsobit svůj život právě tak, aby ta polarita byla patrná. Souvisí to i s pozitivním myšlením. Nesmíte se utápět v negativních pocitech, myšlenkách apod. Všechno má svoji polaritu, všechno zlé je pro něco dobré, vždy tam plus a mínus je. Pokuste se změnit myšlení a pracujte na sobě v oblasti pozitivních prohlášení a náhledu na svět.


  2. Dalším blokem je tzv. PŘÍSAHA ZE SRDCE. Duše pravděpodobně v některých minulých životech udělala některé přísahy, které se Vám teď to tohoto života nehodí. Mohla jste např.udělat přísahu, že nikdy už nebudete trpět hladem, že musíte být dost silná na to, co Vás čeká a tím pádem si k musíte udělat tukové zásoby, mohla jste být velice krásná a znásilněná. Mohla jste udělat přísahu, že již nikomu nedáte příležitost, abyste se mu líbila a on měl důvod na Vás zaútočit apod. Takových přísah může být z minulých životů nepřeberné množství.


  3. 3. Měla jste zcela zablokované ČAKRY. Jsou to energetická centra, která se nacházejí v našem těle. Je jich sedm a je třeba, aby všechny byly uvolněné tak, aby v nich mohla proudit energie harmonicky a plynule. Více o čarách na mých stránkách pod odkazem ČAKRY. Všechny čakry jsem uvolnila a zprůchodnila tak, aby energie nebyla ničím omezována a mohla proudit tak, jak je zapotřebí, tzn. plynule a harmonicky.


  4. Dále byly zablokovány PROGRAMY DUŠE. Každá duše má svůj program, má pro svou další inkarnaci program, který se snaží v tom konkrétním životě splnit. Jde do inkarnace s určitými konkrétními úkoly a pokud je nesplní, musí se dál inkarnovat. Každý život si můžeme představit něco jako školní třídu. Pokud splníme požadavky na studium, jdeme a postupujeme dál. Pokud ne, jsme nuceni ročník opakovat. Tyto digramy duše jsem odblokovala tak, aby |Vám nic nebránilo v plnění Vašich úkolů, které jste si dala než jste šla do této inkarnace.


  5. Dalším programem byla tzv. GENETICKÁ PŘESVĚDČENÍ. Byl tam velký blok, který jsem odstranila.


Dále jsem pokračovala na tabulce, kam mě kyvadlo zavedlo. Tabulka se jmenuje KONEČNÉ ODPUŠTĚNÍ. Tam bylo třeba vyčistit VLIV PAMĚTI. Duše má někdy tak destruktivní paměť na věci, které jsou pro ní nepříjemné a destruktivní, že je třeba tuto paměť vyčistit tak, aby si pamatovala pouze to, co je pro ni pozitivní.

Dále jsem čistila další problémy, které jsou čistě esoterické a nebudu Vás tím příliš zatěžovat. Byly to tyto věci:
  1. NEEXISTUJE ODDĚLENÍ - je třeba mít na paměti, že člověk se nemůže oddělit od tzv. Zdroje, ač se o to někdy snaží. Ze Zdroje přišel a pouto je definitivní. Není možné se oddělit od tohoto prvopočátečního výchozího bodu.


  2. Další je ODDĚLENÍ OD JEDNOTY. V podstatě je to podobné jako předchozí věc. Není možné vybočovat a myslet si, že individualismem něco změníme. Nemyslím tím běžné životní věci. Myslím tím, že ve vesmíru je vše v jednotě a není možné se od ní oddělit.


V dalším čištění jsem zjistila, že máte na sebe nalepené DISKARNÁTY, což jsou vlastně negativní energie. Někdo má v sobě dokonce program na přitahování diskarnátů a ten se musí zrušit a vytvořit ochranný štít. Byl to i Váš případ. Dále jsem musela vyčistit tzv. " SIAMSKÉ DUŠE " - to jsou duše, které se při prvotním vzniku neoddělí tak, jak mají a zůstávají vlastně pořád s Vámi. Něco jako siamská dvojčata. Problém je v to,m, že každá dušička má svou genetickou i jinou výbavu a každá hájí svoje zájmy. Dochází k tzv. střetu zájmů a vzájemné ovlivňování. Tyto duše jsem vyčistila a odvedla je do světla. Určitě se Vám uleví. Berte to opět jako negativní energie, pokud se v esoterici moc nevyznáte. Tak jako každý z nás má svoji rozvětvenou rodinu, stejně tak i každá dušička. Vždy při čištění chce vyčistit i RODINA DUŠE. Vyčistila jsem ji.

Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Iva Hédlová

Zaměření:

Ezoterika, alternativní medicína

Kontakt:

www.zdravi4u.cz
ivahedlova@volny.cz
737151843

Web: www.zdravi4u.cz

Telefon: 737151843Další články autora
více