Jste zde


Spirála úspěchu - úvod
Ing., MBA Lubomír Straka

Úspěch v informační společnosti

Dnes se hodně mluví o tom, že žijeme v informační společnosti. Co z toho ale máme? Čím se informační společnost odlišuje od jiných společností? Že kvalita života i perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje závisí v rostoucí míře na informacích a jejich využívání? Že životní úroveň, způsoby práce a využití volného času, systém výchovy a vzdělávání a tržní podmínky jsou výrazně ovlivněny pokrokem v oblasti informací a znalostí? To je všechno bezpochyby pravda, ale má to jednu chybu. Platí to totiž od pradávna, byť třeba ne v takové míře. To není žádná novinka! V čem je tedy skutečný a podstatný rozdíl?

 

Tím, co bychom měli mít stále na paměti, tím klíčovým výdobytkem pokroku je skutečnost, že informace a znalosti se stávají dominantním faktorem, který určuje úspěch a s ním spojenou vysokou životní úroveň - naši osobní i celé společnosti. K úspěchu už nepotřebujete fyzickou sílu a vitalitu jako v pravěku ani správné předky a vlastnictví pozemků jako za feudalismu. Už ani peníze tolik nerozhodují. V informační společnosti k zajištění úspěchu a přiměřené životní úrovně potřebujete především znalosti a dovednost svých znalostí správně využívat.


Jak na to?

V literatuře najdete bezpočet návodů k tomu, jak se stát úspěšným. V informační společnosti je úspěch skutečně otázkou dovednosti, lze se mu naučit. Nerozhodují vaše geny, inteligence, charakter, výška, váha nebo barva očí. Jde o dovednost, kterou lze trénovat. Ale v životě se samozřejmě můžete setkat s řadou neúspěšných lidí, protože ono to tak jednoduché zase není. Nestačí přečíst si nějakou knížku, znalosti musíte umět správným způsobem využívat. A ten správný způsob není jeden jediný. Žádná znalost není absolutní. Záleží na okolnostech, na zdrojích, na aktuální situaci, osobních vlastnostech a řadě dalších věcí. Cesta k úspěchu existuje vždy, jen může být pro každého jiná.


V seriálu Spirála úspěchu vám nabízíme jednu takovou cestu. Je sice esencí celé řady přístupů a návodů, ale přesto není univerzální. Někomu bude vyhovovat, někomu ne. Ty první prosíme o trpělivost při jejím sledování, ty druhé o toleranci. Pro všechny snad může být alespoň inspirací, když už ne návodem.


Víra versus věda aneb testování hypotézy

Chcete-li být úspěšní, musíte především pevně a neochvějně věřit ve svůj úspěch. Tímto imperativem začíná každý seriózní návod a ani my nemůžeme jinak. Víra hory přenáší. A přidáváme druhý imperativ: o všem ostatním pochybujte, každé další pravidlo považujte za hypotézu, kterou je třeba prakticky ověřit. Takto je koncipována i Spirála úspěchu - netvrdíme, že tento návod vás zaručeně dovede k úspěchu. Nabízíme vám ale hypotézu a systematický způsob, jak sami můžete tuto hypotézu otestovat. Tak zjistíte, zda pravidla Spirály úspěchu vyhovují vaší cestě k úspěchu nebo ne. Možná při tom objevíte jiná pravidla, která budou právě pro vás ta správná. A o tom to je…


Spirála úspěchu se snaží dokázat nebo vyvrátit hypotézu, že kritickými faktory úspěchu jsou znalosti a vztahy. Znalosti jako kritický faktor úspěchu nás po úvodu asi nepřekvapí. Ale proč vztahy? Už bylo řečeno, že nestačí znalosti mít, je nutno je umět i využívat, uplatňovat, dalo by se říci prodávat. A k prodeji je třeba vztahu nejméně dvou stran - prodávajícího a kupujícího. Proto vztahy. Ve skutečnosti jsou vztahy pro osobní úspěch ještě důležitější, než samy znalosti. Máte-li správné vztahy, budete úspěšní možná i bez znalostí.


Šest atributů úspěchu

Než se ponoříme do alchymie úspěchu, měli bychom si jasně uvědomit, k čemu vlastně směřujeme. Co je to úspěch? Jak se úspěch projevuje? Následujících šest atributů (3P a 3S) platí zejména pro osobní úspěch v profesním životě, ale lze je přenést i do jiných oblastí:

  • Profit (zisk) - to je první měřítko, které se nabízí, přitom nemusí jít jenom o peníze, ale třeba i o vliv, uznání a jiné formy sociálního či psychologického zisku
  • Profesionalita - to je úspěch v podobě velmi kvalitních pracovních výsledků, osobních špičkových výkonů nadprůměrné kvality
  • Poměr užitku ke spotřebovaným zdrojům (účinnost úspěchu) - to znamená dosahování výsledků s vynaložením přiměřeného (a nikoliv neúměrného) množství času a sil
  • Stabilita úspěchu - to znamená dlouhodobé dosahování vysoce kvalitních výsledků
  • Svoboda jednání - znamená dostatečnou míru nezávislosti v rozhodování o směru, kterým napnete své síly
  • Spokojenost - neodmyslitelným atributem úspěchu je to, že vám přináší radost, dobrou náladu a pocit spokojenosti


Forma Spirály úspěchu

Spirála úspěchu je systematickým návodem k osobnímu rozvoji. Je to soustava znalostí, pravidel a postupů, které můžete poznat, pochopit a prakticky využít. Má formu kursu, ve kterém každá lekce představuje určité téma, vytyčuje dílčí cíle a uvádí informace potřebné k jejich dosažení, uvádí příklady, které probírané téma ilustrují. Jednotlivé lekce budou publikovány zhruba v měsíčním intervalu a v závěru každé z nich najdete kontrolní otázky a úkoly, které vytváří prostor pro vaši vlastní aktivitu a diskusi. Pokud chcete mít z kurzu maximální užitek, můžete si s pomocí kontrolních otázek a úkolů zpracovat vlastní případovou studii, ve které si metodu Spirály úspěchu prakticky vyzkoušíte. V diskusi ke každé lekci můžete polemizovat, kritizovat, rozvíjet a doplňovat téma lekce, můžete přispět vlastními zkušenostmi a postřehy nebo reagovat na příspěvky ostatních. Pomůžete tím sobě i ostatním. Stanete se členy komunity lidí s podobnými zájmy a vytvoříte vztahy, které jsou - jak předpokládáme - kritickým faktorem osobního úspěchu. Tento internetový kurs - na rozdíl od knihy, kterou si můžete koupit v knihkupectví - nerozvíjí jen znalosti, ale také vztahy podobně smýšlejících lidí. To je jeho klíčovou předností. Toto je jen první kolo. Pokud Spirála úspěchu bude mít úspěch, roztočí se znovu. A každý z vás se může stát členem týmu, který bude to další inovované kolo roztáčet.


Obsah Spirály úspěchu

Znáte příběh o malém princi a lišce? Když liška chtěla, aby si ji malý princ ochočil, tak mu radila: "Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu. Přijdeš-li například ve čtyři hodiny odpoledne, již o tří hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve čtyři hodiny budu už rozechvělá a neklidná; objevím cenu štěstí! Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své srdce … Je třeba zachovávat řád."


Nechceme vás připravit o možnost těšit se na další lekce a "vyzdobit své srdce". Takže co můžete očekávat? Spirálu úspěchu tvoří šest základních lekcí.


V lekci Vztahová inteligence rozebereme podrobněji význam vztahů pro osobní úspěch, budete si moci udělat přehled o vztazích, které máte v klíčových oblastech vašeho života, uvědomit si role, které v těchto vztazích hrajete, a odpovědnosti, které z nich vyplývají.


V lekci Čtyřfázový cyklus osobního rozvoje rozebereme podrobněji důležitost informací a znalostí pro úspěch, naučíte se využívat jednotlivé fáze osobního rozvoje při své každodenní činnosti, lépe rozeznávat příčiny a následky událostí, které prožíváte, a vyberete si oblast, ve které chcete a můžete něco změnit.


V lekci Strategie osobního rozvoje poznáte základní principy osobního rozvoje a naučíte se vyhodnocovat klíčové vlivy na váš život v jejich kontextu. Vytyčíte si strategické cíle osobního rozvoje a zvolíte strategické operace k jejich dosažení.


V lekci Harmonická myšlenkově-životní praxe porozumíte nástrahám cesty k vytyčeným cílům, naučíte se harmonicky uspořádávat záležitosti celého života a hodnotit svůj postup vpřed.


V lekci Rytmus a řád proměn se vrátíme k naší hypotéze a k prvním třem atributům úspěchu (3P), zhodnotíme globálně náš přístup k osobnímu rozvoji, jeho účinnost a další perspektivy.


V lekci Životní filozofie efektivního člověka budeme uvažovat o druhých třech atributech úspěchu (3S), o místě filozofie v osobním životě a také o vztahu úspěchu a etiky.


Poslední lekci Spirála úspěchu - zhodnocení vlastně napíšete nepřímo vy sami. Bude souhrnem a zhodnocením diskusí a oceněním přínosu nejaktivnějších komentátorů. Ti nejlepší z vás se mohou těšit na prémii - nabídku spolupráce na inovované verzi tohoto kurzu!


Úspěch a esoterika aneb mystérium úspěchu

Moderní doba stírá rozdíl mezi tajnými a běžnými naukami. Tajné nauky byly tajné proto, aby nemátly prostého člověka a nebraly mu představy o řádu světa v situaci, kdy nebyl s to pochopit hlubší pravdy a správně jich využívat. Věda úspěšně rozbořila mýty a dogmata, bohužel už méně úspěšná je při budování a vysvětlování pravdivého obrazu světa, o který by se moderní člověk mohl opírat. Informační exploze nabízí tolik alternativ, že tajné nauky, byť veřejně publikované, zůstávají vlastně stále skryty.


V esoterice jde v podstatě také o znalosti a umění těchto znalostí využívat - s tím, že ne vždy jde o znalosti vyplývající z racionálního, smyslového poznání - to ale na věci v zásadě nic nemění. Takto můžeme i nauku o cestě k úspěchu brát jako nauku esoterickou. Jejím nevětším tajemstvím je to, co bylo řečeno o pár odstavců výše - že neexistuje žádná univerzální cesta, ale každý si musí tu svou vlastní najít a prošlápnout sám. A platí to jak o úspěchu světském, tak o úspěchu duchovním.


Kontrolní otázky a úkoly

  • Setkali jste se už s nějakými recepty na úspěch? Vyzkoušeli jste je? Splnily vaše očekávání?
  • Napadá vás něco, co je bezpochyby kritickým faktorem úspěchu a nijak to nesouvisí s znalostmi nebo vztahy (v výjimkou vlastní víry v úspěch)?
  • Napadají vás jiné atributy úspěchu než těch šest vyjmenovaných?
  • Zkuste si pro sebe udělat bilanci své úspěšnosti v perspektivě šesti atributů. Bude co zlepšovat?
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing., MBA Lubomír Straka

Zaměření:

Tělem i duší systémový analytik, který působí v oblasti manažerských informací, strategického řízení a podpory rozhodování. Zabývá se také projektovým řízením a řízením znalostí.

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více