Jste zde


MEDITACE - Podílejme se aktivně na rozvoji své osobnosti
Renata Raušerová

Když se řekne "meditace", tak si každý představí nehnutě sedícího nebo ležícího člověka pohrouženého do svého vnitřního ticha. Beze slov a bez těkajících myšlenek přichází vnitřní klid a spojení s energií Vesmíru. Meditovat lze ale také aktivně a pracovat na rozvoji své osobnosti.

 

Mnoho našich problémů má příčinu v traumatických a stresujících situacích, které jsou uloženy v našem podvědomí. Víme o svých problémech se sebevědomím, nejistotou, žárlivostí či závislosti, ale ačkoli chceme tyto potíže řešit, výsledek je neuspokojivý a symptomy se vrací. Při meditaci vstupujeme do nižší hladiny vědomí tzv. hladiny Alfa (stav podobný přechodu mezi bděním a spánkem). V této rovině se tělo a mysl zklidňují a tep se zpomaluje. Zkušenější jogíni jsou schopni meditovat ještě v hlubších hladinách, ale pokud chceme pracovat na svém rozvoji a odstranění svých bloků, je vhodnější Alfa hladina. Má tu výhodu, že máme nad sebou určitou kontrolu, vnímáte plně své pocity, emoce a jsme schopni v této hladině mentálně pracovat na svých problémech, aniž bychom k tomu potřebovali hlubokou hypnózu.


Kde lze hledat pomoc
Meditace nám především může pomoci nalézt vnitřní klid, harmonii a radost ze života. Zpočátku je důležité zklidnit se, uvolnit a "vyčistit" svou mysl od jakýchkoli myšlenek. Pak jsme připravení naučit se vstupovat do Alfa hladiny a pracovat se svým podvědomím. Když se naučíme naladit se na své intuitivní pocity, mohou k nám jejich prostřednictvím přicházet řešení našich problémů a situací. V té chvíli totiž zapojujeme pravou mozkovou hemisféru a jejím rozvíjením se nám otevře více tvůrčích nápadů a nečekaných řešení. Meditace je prospěšná lidem pracujícím ve stresu, pro podporu v tvůrčí oblasti, při hyperaktivitě, pro posílení sebevědomí a sebedůvěry, pro práci s intuicí či mentální očistu a také může pomoci najít příčiny našeho strachu, fobie či závislosti. Velice vhodná je meditace pro studenty, kteří se potřebují soustředit, koncentrovat se na učivo a zlepšit kapacitu své paměti.


Chvilka, určená jen pro sebe
Nejdříve je důležité naučit se celkově uvolnit od napětí a oprostit se od zatěžujících myšlenek. Najděme si klidné nerušené místo, kde můžeme v příjemné poloze strávit 15 až 20 minut relaxace. Po tu dobu bychom neměli být nikým a ničím rušeni, takže je doporučuji vypnout mobilní telefony. Nejlépe se do Alfa hladiny dostaneme buď těsně před usnutím, kdy napůl ještě bdíme nebo ráno těsně před probuzením, kdy jsme ještě v polospánku, ale již vnímáme zvuky okolo nás. Máme-li tendence ihned usnout, je lepší meditovat vsedě, abychom mohli pracovat na určitém problému a jeho řešení. Zavřeme si oči, nekřížíme ruce ani nohy, aby mohla energie volně proudit (výjimkou je jogínský sed se zkříženýma nohama). Začneme zvolna, ale zhluboka dýchat a soustředíme se plně na každý svůj nádech a výdech


Tím docílíme toho, že se nerozptylujeme těkajícími myšlenkami, ale upoutáme pozornost na svůj dech. Měl by být plynulý a neměli bychom ho zadržovat. Zpočátku vedeme nádech nosem a výdech směrem do břicha a postupně si představujeme, že nádech se prohlubuje až skrze temeno hlavy směrem vzhůru a výdech celým tělem a chodidly ven. Můžeme si představit, že je naše tělo v proudu vodopádu, jehož čistá voda z nás smývá veškeré napětí a stres. Ve své představě můžete zajít dál tak, že voda proudí i uvnitř těla a naší mysli, zklidňuje naši psychiku, čistý každý orgán, krevní oběh a každou buňku. Nezapomeneme přitom stále pravidelně dýchat. S každým nádechem a výdechem cítíme, jak se postupně uvolňují obě dolní končetiny, dolní i horní polovina trupu, obě horní končetiny, krk a nakonec hlava až do pocitu, kdy celé svoje tělo přestáváme vnímat. To je moment naprostého uvolnění, kdy tělo přijímá nejvíce energie, posiluje se obranyschopnost organismu a jsme otevřeni intuitivním vjemům. Meditujeme-li před usnutím, můžeme přejít rovnou do spánku. Pokud se potřebujeme dostat zpět do bdělého stavu, můžeme si postupně počítat od jedné do deseti s tím, že po čísle deset se budeme cítit zdraví, odpočatí a plni nové energie. Poté se zhluboka třikrát nadechneme a vydechneme a při třetím výdechu budeme úplně vzhůru.


Pracujeme na řešení problému
V meditaci můžeme být také mentálně aktivní a pracovat na řešení svého konkrétního problému. Při dokonalém uvolnění jsme schopni se lépe napojit na naše podvědomí, které zná příčiny našich potíží a také jejich řešení. Předpokladem úspěchu je během meditace neusnout, protože při odblokování starostí je zapotřebí naší aktivní mentální účasti. Představuje to určitý postup a práci v Alfa hladině spojené s nalezením příčiny, její odstranění a následnou korekcí. Po odblokování problému bychom se jím již neměli zabývat a měli bychom nechat působit uvolněnou energii. Jednou z chyb, která se často stává, je přílišné lpění na výsledku. Lpěním blokujeme proud energie, který by za normálních okolností dal do pohybu další události. Meditovat můžeme sami např. při poslechu relaxační hudby, s pomocí audio nahrávky řízené meditace (hudba a mluvené slovo) nebo společně s ostatními v meditačních centrech či na toto téma pořádaných večerech.
Pokud se chceme dále duchovně rozvíjet, může být meditace jednou z cest, jak začít.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Renata Raušerová

Zaměření: poradna a kursy osobního rozvoje ISIS ART, arteterapie, kineziologie, diagnostika automatickou kresbou, Tarot, reiki, relaxační a meditační večery, léčivé ezoterické obrazy, plastiky a osobní mandaly dle data narození

Kontakt: Pod Lipami 5/2664
130 00 Praha 3
602 221 432
www.isis-art.mysteria.cz

Web: http://www.isis-art.mysteria.cz

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více