Jste zde


Harmonizační meditace
Renata Raušerová

V dnešní stresující době má člověk stále větší potřebu vyhledávat klid a odpočinek, aby zregeneroval své síly a uvolnil napětí. Dlouhodobé působení stresu na nás zanechává stopy vyčerpání, hůře se vyrovnáváme s problematickými situacemi, často propadáme beznaději a citlivější jedinci i depresím. Nabízíme vám možnost naučit se uvolňovat prostřednictví harmonizační, uvolňující a očistné meditace, kterou si můžete nahrát na diktafon, magnetofon nebo někoho požádat, aby vám ji předčítal. Pokud si budete pouštět meditaci večer a usnete při ní, nic se neděje, protože vaše podvědomí neustále vnímá každé slovo. Najděte si místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni, vypněte telefon a zaujměte pohodlnou polohu vsedě či vleže. S výjímkou sedu se zkříženýma nohama se snažte mít ruce i nohy volně podél těla. A teď už se můžete oddávat blahodárným relaxačním účinkům meditace.

 

Zavři oči, vnímej celé svoje tělo a zaměř pozornost na svůj dech.Pozoruj každý nádech a výdech, jak je plynulý a přirozený. Uvědom si, jak se nadechuješ nosem a výdech vedeš pomalu a nenásilně až do břicha. Soustředěním na svůj dech se přestáváš zabývat v mysli rušivými myšlenkami, které tě vytrhují z tvého uvolňování. Nech tyto myšlenky volně proplout svou myslí a nezabývej se jimi. Pomalu, ale přirozeně prohlubuj dech tak, že každý nádech procítíš skrze temeno hlavy, odkud přijímáš čistou uzdravující energii a výdech je veden tvým tělem, končetinami a chodidly, kudy odchází veškeré napětí a stres. Celé tělo se postupně uvolňuje tak, že ho přestáváš úplně vnímat. Najednou nejsi omezen svou tělesnou schránkou a cítíš pocit volnosti, pocit svobody. Jsi nedílnou součástí celého Vesmíru, jsi jedinečná lidská bytost, která má zde na Zemi své poslání, svůj životní úkol a vše, co se ve tvém životě děje, má své opodstatnění. Vytváříš si své vlastní zkušenosti, které ti pomáhají ve tvém osobním růstu a přirozené je, že se učíš ze svých vlastních chyb. Celý tento proces je pro tebe velice důležitý a překonávání překážek tě vede ke zdokonalování sebe sama.


Představ si sám sebe uprostřed nádherné, sluncem prozářené krajiny. Procházíš se rozkvetlou letní loukou, plnou vůní a pestrobarevných květů, na které usedají nádherní motýli a bzučící hmyz. Úzká pěšinka uprostřed tě vede přímo ke kouzelnému místu křišťálově průzračného vodopádu, jehož dopadající proud čeří hladinu pod ním. Voda je tak čistá, že vidíš až na dno. Dopadající kapky vody znějí jako zvonkohra, která hladí po duši. Máš neodolatelnou touhu vstoupit do vodopádu a nechat v něm omývat celé svoje tělo.......... a tak krůček po krůčku kráčíš přímo do jeho proudu. Cítíš, jak voda stéká po povrchu těla a zbavuje tě posledního zbytku napětí a vyčerpání. Její chladivé a uzdravující doteky pronikají i tvou kůží, každým orgánem, regenerují každou tvoji buňkou a čistí tvou mysl. Křišťálově průzračná voda odplavuje toxické látky z těla a negativní zážitky všedního dne ze tvé mysli.


Všechno zklamání a bolest ve tvém srdci se rozpouští a jsi připraven k ozdravnému procesu odpuštění sám sobě i ostatním. Nyní je čas přijmout dary Země a Vesmíru, které tě povedou k harmonii, klidu a míru. Vracíš se zpět na rozkvetlou louku, abys nechal své tělo i mysl prostoupit hřejivými paprsky slunce, přijal jeho sílu a pozitivní energii. Celým tvým tělem prochází prochází příjemné uklidňující teplo........a ty cítíš pocit bezpečí a příval energie dodávající impuls k novým začátkům. Vše začínáš vidět v novém lepším světle a s určitým odstupem, který ti umožňuje najít odpovědi na své otázky. Vnímej hlas svého srdce, hlas své intuice. Tam jsou ukryta všechna tvá přání, potlačované touhy a řešení vedoucí ke tvé vnitřní spokojenosti. Jsi-li spokojený ty sám, jsou spokojení i lidé kolem tebe.


Vpusť do svého srdce lásku, nauč se ji nejen dávat, ale i přijímat. Odpusť nejen lidem, kteří ti ublížili, ale odpusť hlavně sám sobě! Přestaň se v mysli zabývat pocitem vlastní viny a nedokonalosti! Důležité je dále se rozvíjet, ponaučit se ze svých chyb a neustrnout na místě. Každý sebemenší úspěch tě posouvá zase o krůček dopředu na cestě za tvým cílem. Vnímej svou osobnost jako nádhernou louku plnou rozkvetlých květin, která rozdává krásu, radost, potěšení a užitek sobě i ostatním. Záříš všemi barvami života a uvědomuješ si svou vlastní sílu, která je pro tebe bezpečná. Vše, co přichází do tvého života je důležité pro tvůj další vývoj a každá zkušenost je velmi cenná.


Tvé tělo i duše jsou v harmonii a souzní s energií celého Vesmíru. Prostřednictvím dechu jsi naplňován životadárným a uzdravujícím paprskem, který udržuje všechny funkce těla v rovnováze a zabezpečuje, aby všechny tvé orgány a buňky byly zdravé. Pocit klidu, míru a harmonie budeš vnímat i po probuzení ze spánku nebo poté, co se třikrát nadechneš a vydechneš, abys mohl opět v bdělém stavu pokračovat ve svých činnostech.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Renata Raušerová

Zaměření: poradna a kursy osobního rozvoje ISIS ART, arteterapie, kineziologie, diagnostika automatickou kresbou, Tarot, reiki, relaxační a meditační večery, léčivé ezoterické obrazy, plastiky a osobní mandaly dle data narození

Kontakt: Pod Lipami 5/2664
130 00 Praha 3
602 221 432
www.isis-art.mysteria.cz

Web: http://www.isis-art.mysteria.cz

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více