Jste zde


Existují války, které zůstávají bez protestu
STUDIO Paprsek

Začíná se šířit informace, že Islámská hvězda zažehla zlo které na národy Blízkého Východu vrhá pozornost Státu. Ty odráží a přebírají úlohu vládce a moci. Blízký Východ je jen zlomkem, který nezapadá do koloběhu, založeného na plnění hmotných potřeb lidí "západního" způsobu myšlení. Všechny způsoby obrany před "hrozbou" z východu se nutně setkávají s protikladnými reakcemi a budí v lidech emotivní obranný postoj.

 

Jsou-li lidé naladění na princip obrany, pak se ani s jinými než protichůdnými reakcemi setkat nemůžeme. Jedná se totiž o mechanismus akce-reakce, jakým je válka neboli BOJ O MOC. Hledání způsobu obrany - tedy reakce odpovídající způsobu vedení války je tedy samo o sobě válečnou taktikou. Z podstaty věci tudíž vyplývá, že se válka už vede a podstatné je, že dnes v současné chvíli existuje mnoho hlasů PROTI válce. Jsou to hlasy, které prosazují MÍROVÁ ŘEŠENÍ a jako taková je zaměňují za různé postupy, které ovšem mírovými zdaleka nejsou.


Mír souvisí s vnitřní pokorou každého člověka na zemi i mimo ni. Je to princip pevného zakotvení v zásadách dobra a obecného užitku, přičemž si tento princip na rozdíl od principu boje, zásadně neosvojuje právo hodnocení a prosazování vlastního pojetí dobra a diktátu takto vytvořeného schématu. Princip dobra spočívá v uznání naprosté a bezpodmínečné svobody jednotlivce ve všech aspektech jeho bytí. Tato svoboda v sobě nese jistotu a víru v sebe sama a tudíž parametru, na základě kterého by porušení svobody jiného jedince nebo skupiny v první řadě znamenalo porušení svobody vlastní. Na základě ohrožení svobody druhých se totiž člověk dostává do vlastního duševního vězení, které je přirovnatelné k doživotnímu žaláři, kam se sám dobrovolně zavře. Co je tedy v této chvíli řešením současného celosvětového válečného stavu? Člověk jako takový je SCHOPEN uzavřít svůj vlastní MÍR sám se sebou i se zbytkem planety. Afirmace, které tento proces můžou podpořit, zní:

 • Přijímám usmíření sám se sebou
 • Uzavírám mír s celým světem
 • Uzavírám mír se životem
 • Přijímám mír do svého života
 • Posiluji světový mír a prosím za klid zbraní
 • Modlím se za světový mír a prosím, nechť je má modlitba vyslyšena
 • Jsem tady, abych žil v míru a pochopení

 • Tyto afirmace jsou vhodné pro každodenní opakování, aniž by člověk musel přemýšlet o jejich dopadu. Principielně posilují pozitivní smýšlení a pomáhají vytvářet mírové prostředí v nás samotných. Každý může použít afirmaci, která ho oslovuje nejvíce a která je pro něj osobně aktuální.


  Nikoliv mluvit o míru, nýbrž žít mír znamená spoluvytvářet a chránit mír na zemi. Světový mír není otázkou posilování armádních sil a strategie, nýbrž víry v dobro a každodenní práci sama na sebe.

  Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce  Hodnocení článku:

  Hodnocení: 
  0
  Zatím nehodnoceno

  STUDIO Paprsek

  Zaměření: Nevyplněno

  Kontakt: 602 230 578
  www.studiopaprsek.com

  Web: Nevyplněno

  Telefon: Nevyplněno  Další články autora