Jste zde

Christina von Dreien: Christina, vědomí vytváří mír, kniha III
RenataP

Třetí svazek sestává výhradně z vlastních proslovů Christiny, pocházejících z jejích seminářů a rozhovorů v letech 2018 a 2019. Můžeme tak dobře posoudit, nakolik byly nadčasové v dnešní turbulentní době. Jak vylepšit své vědomí, své vnitřní naladění na lepší budoucnost, nejen svou, ale i samozřejmě celého lidstva?

 

Christina se dostává nejen do témat, která řekněme, jsou kvantová a buněčná, ale také nám předává hravost, jasnost a chuť vyzkoušet, nakolik je inteligentní naše srdce a jestli skutečně naše buňky si něco pamatují a můžeme je ovlivňovat.

Jemné, naléhavé, tiché, ale i velmi výrazné čtení ve čtenáři probouzí nejrůznější pocity. Od zahanbení, protože lidstvo tolik nevyužívá svých možností, které má, až po jásavou radost a chuť zkusit cokoliv, abychom zjistili, co všechno vlastně lidské tělo umí.

Máme velkou hodnotu.

 A umíme projít i těžkými časy. Dokonce máme možnost je zvrátit.

Ale musí nás být hodně.

„Dnes potřebujeme vědoucí lidská srdce,“ končí anotace Christininými slovy. A já s nimi souhlasím.

A víte, že se tu ponoříme také do:

  • Představy, že Země nás má vlastně ráda, že jsme pro ni „roztomilí“ a proč si nás možná nasadila do svého světa?
  • Jaké by to bylo, kdyby se děti učily skutečně přirozeným způsobem?
  • Že jakési kolektivní vědomí se skutečně vzedme a ovlivní každého?

A mohla bych pokračovat, těch představ, do kterých se lze ponořit, protože prý jsou ve hře, je spousta. A jedna lepší než druhá.

O autorce:  Christina von Dreien se narodila 15. dubna 2001 a už jako dítě měla rozšířené vědomí a mnohé paranormální schopnosti. Patří k nové generaci mladých lidí, jež představuje zcela novou dimenzi lidské existence. Ukazuje lidem nesmírný potenciál jejich životů a pomáhá konstruktivně přetvářet naše individuální i kolektivní životy a vyléčit traumata, které si jako lidstvo nese.

Vydalo nakladatelství Anch-Books, 2022, www.anch-books.com