Jste zde


Aura Soma
Radek Märtl

Aura Soma

Aura-Soma patří k moderním celostním terapiím. Jedná se o poměrně unikátní metodu, která je syntézou léčby drahými kameny a minerály, léčby energií rostlin a barevné terapie.

 

Tato terapie pracuje s příčinami a souvislostmi nemocí. Aura-Soma bývá nazývána léčbou duše. Znamená to, že nás pomáhá harmonizovat po stránce duchovní, emocionální, mentální i fyzické a nalézat náš kontakt s našim vnitřním vedením.

Aura Soma se zabývá odstraněním nemocí a problémů vzniklých psychickou, duševní nebo mentální nerovnováhou. Tyto nerovnováhy mají své příčiny, které lze pomocí Aura Somy odstranit.

Objevitelkou a zakladatelkou systému Aura-Soma je britská farmaceutka a léčitelka Vicky Wall. Tato žena, která byla dcerou židovského učence Kabaly, spojila svoji 40ti letou praxi léčení s laboratorní praxí v lékarně. Díky tomu se ji podařilo spojit praktické zkušenosti s poznatky duchovní vědy. První vyrobenou sadu lahviček Eguilibrium začala v roce 1984 nabízet jako kosmetickou tělovou kosmetiku. Po používání lahviček Aura Somy se dostavil silný léčivý účinek a začal vzrůstat zájem o tuto léčivou metodu. Ta se postupně rozšířila do celého světa a tak se sní můžete potkat např. i v Austrálii. Dnes se filozofie celého systému Aura Somy opírá o moudrost kabaly, čínského I-ťingu, staroegyptského tarotu, jogy a hinduistického učení o čakrách.

Jako proces léčení můžeme označovat buď akutní pomoc při fyzické nebo psychické nesnázi nebo odstraňování příčiny nemoci. To znamená i práci na emocionální, mentální nebo duchovní úrovni. Aura-Soma pracuje především druhým způsobem. Jak k tomu dochází? Každý člověk v sobě nosí spoustu zážitků, emocí, vzorců chování, zvyklostí a způsobů reagování. Obvykle míváme sklony je neustále opakovat a tím je posilovat. Spousta návykových reakcí se děje nevědomě, což je samozřejmě problém, protože pokud o něčem nevíme, nemáme nad tím ani žádnou kontrolu a moc. Tím se dostáváme k pojmu nemoc. Ne-moc je něco, co neovládáme, co je mimo naši vědomou účast. Tedy něco nad čím jsme již ztratili svou moc. Jak si pomoci? Především snahou uvědomit si to, co v nás podvědomě funguje, a pak se vědomě snažit tento vzorec nebo způsob reagování změnit. Používáním lahviček se v nás začne odehrávat jakýsi proces uvědomování si. Věci, které nás dříve vyváděly z rovnováhy a se kterými jsme si nevěděli rady, najednou prožíváme vědomě, jsme schopni je pozorovat a tedy je i nějakým způsobem řešit. Lahvičky nám navíc dodají energii k tomu, abychom dokázali udělat to, co chceme, a co jindy z nějakých důvodů (strach, nejistota) nešlo. To vše se děje jemným nenásilným způsobem.

Základem tohoto systému je sada dvoubarevných lahviček Equilibrium, česky rovnováha, které jsou tvořeny dvěma částmi, olejem a vodou, v poměru 1:1. Obsahují extrakty z rostlin, energii minerálů a barev. Emulze, která vznikne smícháním obou částí, se nanáší přímo na tělo. Equilibrium zná a používá široké spektrum lidí po celém světě - od široké veřejnosti až po lékaře v oblasti celostních terapií. V průběhu ošetření si klient za pomoci vyškoleného terapeuta nejprve udělá tzv. "barevný test". Vybere si 4 lahvičky, které se mu nejvíce líbí a jednu, která se mu nelíbí. V barevném testu se tak nádherně zobrazí, co je jeho momentálně největší slabinou, na čem je potřeba zapracovat, kde vznikl případný blok a co bylo jeho příčinou. Na základě toho terapeut klientovi doporučí vhodnou lahvičku a stanoví postup používání. V průběhu užívání si člověk začne uvědomovat mnoho souvislostí, které dříve neviděl. To mu pomůže pozitivně změnit své chování. V situacích, které byly dříve neřešitelné, se člověk stává sebejistější a lépe zvládá i stresové situace.

Dalšími přípravky jsou barevné a voňavé energetické substance, tzv. pomandery. Název pomander vznikl v dávných dobách a označoval vyzařování posvátných par na ochranu a léčení. Od počátku lidského vědomí se užívaly různé vůně a to ve všech duchovních a tajných školách. Pomandery jsou esence vytvořeny pomocí starého kabalistického učení. Každá esence nese specifickou numerologickou vibraci a vlnovou délku, obsahuje symbolických čtyřicet devět (7×7) bylin, drahokamů, vibrací a vlnových délek. Pomandery působí přímo na elektromagnetické pole člověka, poskytují mu ochranu a podporují vnitřní a vnější harmonii. Jejich hlavní funkcí je posílení a harmonizace aury, tedy zlepšení naší energetické ochrany. Nanášejí se na auru a jejich účinek je okamžitý.

Aura Soma pomáhá člověku stát se opět harmonickou bytostí, být sám sebou. Vědomě a beze strachů rozhodovat o svém životě a osudu. Aura-Soma je terapie a léčení duše. Cílem duše je směřování k lásce, k lásce sebe sama i druhých. A na této cestě nám může Aura Soma pomoci.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Radek Märtl

Zaměření: Jsem vyškolený terapeut reiki a začal jsem spolupracovat s lékařkou MUDr. Pekařovou v ordinaci alternativní medicíny v Českém Krumlově.
Bližší informace na internetové adrese pekarova.webzdarma.cz

Kontakt: 603330161
604339993

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více