Jste zde


Reflexoastrologie - Brno
inzerce

REFLEXOASTROLOGIE, Ťan Šanu a Altaje pro  zdraví a rozvíjení rezervních možností organizmu

Otevření výuky -  BRNO

Nemoci, trápění, strádání, patologické stavy se u člověka objevují tehdy, když dosahuje hranic svých funkčních možností. Tehdy nastává vnitřní stagnace, a snižování adaptačných mechanizmú. Plynutí v cyklu osobních funkčních stavú zaručuje harmonii, vnitřní symetrii, pozitívní emoce, šířku životního prostoru. Osvobozením se od starých vnitřních reflexií, se automaticky odstraňují všechny problémy spojené s danou fází, možnosti které jsme vyčerpali.

Symptomem dosáhnutí hraníc svého momentálního funkčního stavu, jsou pocity vnitřního nepohodlí, znechucení, strata emocí, přání oddychovat, znížení vitality, oslabění imunity. Na lekcích se nevyučují pohyby, nebo zestavy, cvičení na základě napodobování zrakem, vnější gymnastikou. Žádné cvičení, pohybování se na základě svalového úsilí, nepřináší vnitřní efekt, ozdravení, vitalizaci, pokud nezměníme svúj běžný, zaužívaný stav, směrem ze svého nitra.

Na obnovění vyčerpaných sil, většina lidí hledá prostředky pocházející z vnějšího světa: veme si lék, doplněk výživy, prostředek detoxikace, jde na masáž, k léčiteli nebo lékaři. Bez vnitřní reorganizace však trvalého efektu není možné dosáhnout.

Východiskem našich tréninkú jsou vlastnosti které jsou společné pro všechny lidi světa. Když se radujeme, spontánně rozpažíme ruce a rozšíříme svúj hrudní koš. Když cítíme potřebu oddychovat, náš hrudník klesá a záda se ohýbají.

Když se fyzicky namáháme, zatínáme pěsti, zuby stláčíme k sobě a prudce vydychujeme zdola hore. Když cítime soucit, nebo jsme dojati, naše ruce se spontánne kříží před hrudníkem.

Kýchání, kašel, pláč, smích, zívání, jsou spojeny s fyziologickými procesy a nastavením organizmu. Zvuky které vydáváme, například JÉ, pri údivu, UCHH pri vypětí sil, AAA , když nás oblejou studenou vodou na záda, jsou fyziologickými zvuky, které odráží vnítřní prostrědí člověka navenek.

Tyto fyziologické mechanizmy se využívají na trénink sebekorigování, ozdravení, harmonizace svých funkcí a rozvíjení svých rezervních možností.

    ASTROLOGIE VNITŘNÍHO KOZMU
  • POLARIZÁCE VLASTNOSTÍ TRÉNINGEM 7 PILÍŘÚ /5. zmyslových analyzátorú, telesnosti a alternatívního intelektu/
  • TRÉNINK FÁZY OTEVŘENÍ TAO a UZAVŘETÍ CHUM
  • POLARIZACE NA AKTIVNÍ A PASIVNÍ FÁZY TAO a CHUM
  • ROZVÍJENÍ FÁZY 5 PRVKÚ
  • 12 OSOBNÍCH FUNKČNÍCH FÁZ
Informace o 6 denním kurzu v BrnĚ:
ROBERT URGELA,
aoum@atlas.cz
0904 164 760
www.7pilierov.wz.cz