Jste zde


Co mohou planety ovlivnit? Naše emoční rozpoložení
Luděk Mahel

Vliv a působení planet. Kolik zmatků a zbytečných dohadů, zejména v laických řadách, kolem podobných výroků vzniklo. "Jak mohou nějaké planety v našem životě něco způsobit a ovlivnit?" Kroutí výsměšně hlavou odpůrci astrologie a poukazují na jeden ze sporných termínů tradiční astrologie: Ta o vlivu planet hovoří často.

Moderní pojetí se tomu vzpírá: Hvězdy pouze ukazují směr, ale nenutí; tak nějak zní formule vystihující astrologickou představu o planetách pohybujících se zvěrokruhem. Humanistická astrologie jde ještě dále. Planety se zde nechápou jako tělesa vysílající jakékoli přístrojově měřitelné astro-fyzikální vlivy, ale pouze a výlučně coby symboly. Jejich postavení v horoskopu tak dává určitou symbolickou mapu, na základě které může astrolog rozpoznávat strukturu psychiky konkrétního člověka. Srovnání běhu nebeských cyklů a životních cyklů na Zemi pak umožňuje to, v čem spočívá výlučnost astrologie: Sledovat niterné změny vnitřního vývoje a jejich odraz ve vnějších událostech a okolnostech.

Stále tu jde o práci se symboly. Symboly, poněkud zjednodušeně řečeno, ukazují určitým směrem, ale nevypovídají nic o konkrétních příhodách. Ty se rodí až v hlavách astrologů, ale je lépe, když si konkrétní významy nachází každý klient sám. Astrolog je pouze tím, kdo mu je pomáhá nalézt. Symbol může mít hned několik, a dokonce mnoho významů, ale ten, který je pro dotyčného klienta v danou chvíli tím pravým a nejpotřebnějším, zná jen a jen on sám. Takhle nějak probíhá astrologická konzultace - alespoň já sám podobným způsobem pracuji.


O vlivu planet se tu nehovoří. A přece! Jsou oba, klient i astrolog, prosti všech vnějších vlivů? Na jeden z nich, který se, pokud vím, nebere mezi astrology v úvahu, upozorňuje americký psychoterapeut Thomas Moore. Připomíná, že Slunce a Luna na obloze mají vliv na naše nálady a emoce. "Zatažený den zajisté ovlivní naše rozpoložení jinak než den prozářený Sluncem," podotýká Moore. Jeho postřeh nás přivádí od astronomických tabulek, kalkulaček a počítačů znovu tam, kde se patrně zrodily počátky astrologie. Do přírody, pod nebeskou klenbu a noční oblohu, která člověka odpradávna uchvacovala svým tajemstvím. Z nebe přicházelo veškeré požehnání i veškeré neštěstí. Člověk byl vydán napospas podnebí a počasí, a nemohl je nijak ovlivnit. Postupně si dával do souvislostí střídání dne a noci s východem a západem Slunce, měnící se tvář Luny s během času a objevoval tak souvislosti s koloběhem vesmíru a lidským životem. Pro člověka byla kdysi obloha obrázkovou knihou, a ne početnicí, jako je tomu dnes.

Jak podotýká Moore, astrologickou vnímavost si můžeme vypěstovat tím, že budeme věnovat důkladnou pozornost nebeským jevům, proměnám Luny, pozici Slunce a uspořádání hvězd. Přírodní svět podněcuje naši představivost a astrologie je formou imaginace, která vyvěrá z přírody. Stejně jako má horoskop čtyři kvadranty a psýché disponuje čtyřmi jungovskými funkcemi, má také astrolog k dispozici mnohem víc, než rozum k výpočtu horoskopu a intuici k jeho výkladu. Vnímání, aby viděl a slyšel člověka, kterému horoskop vykládá. A city, aby se dokázal do jeho situace vcítit. Při kontaktu s klientem je empatie nezbytná. "Když se lidé cítí špatně, chtějí vědět, že astrolog dovede rozpoznat jejich neštěstí a pomoci jim pochopit jeho podstatu," říká výrazná představitelka psychologické astrologie Liz Greenová. Nejeden z nás se v životě setkal s astrologem či psychologem, kterému právě tato - pro práci s lidmi nezbytná - schopnost naprosto chyběla. Zlehčování, arogance a cynismus mohou v duši nešťastného člověka zanechat mnohdy celoživotní šrámy, které se jen těžko zacelují. Nemluvě o tom, že po špatné zkušenosti se dotyčný často uzavře do sebe s přesvědčením, že nemá cenu se svým problémem někam chodit, "protože mu stejně nikdo nepomůže".

Vnímat roční období, fáze Luny, pouť Slunce a planet oblohou je základním předpokladem pro astrologickou práci, pro studium astrologie vůbec. Nechat na sebe působit podoby a proměny matky přírody, vnímat její moudrost, a být součástí onoho velkého koloběhu nás dříve či později přivede okamžiku, kdy začneme žít v souladu s vesmírem a sami se sebou. Začneme se pak odpovídajícím způsobem chovat k sobě i k druhým. I k astrologii. A nebudeme ji snižovat na ubohé blábolení o věcech a lidech, kterým jsme nikdy v životě nestanuli tváří v tvář.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Luděk Mahel

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Okrajová 490
675 22 Stařeč
608 412 014

Web: Nevyplněno

Telefon: Nevyplněno