Jste zde


SRT a Spiritual Restructuring
Miloslav Bauer

Planeta Země je jednou z planet tzv. Srdce. Je zde Duši dopřáno mnoho studijního materiálu, skrze fyzické tělo. Každý z nás je jedinečný a úžasný, jako sněhová vločka. Také je každá jiná a naprosto dokonalá. Nikdo v celém Vesmíru není stejný jako ty nebo já, všichni jsme originálem. Uvědomte si v jaké době žijeme. Mnoho slov bylo napsáno o roku 2012. Není to náhoda, že se právě My nacházíme již maličký krůček od tohoto roku. Sami jsme si vybrali tento časový úsek a Vesmír nám dovolil prožít tyto zkušenosti. Na úrovni Duše, jsme se rozhodli, že se narodíte  rodičům, v určitém městě, státu…S rodiči jsme se domluvili, co si chceme prožít, jaké životní výzvy řešit ale na pozemské rovině jsme všichni tři vše zapomněli. Duše našich rodičů vstoupí na fyzickou úroveň, vyberou si rodiče, aby oni a následně pak My se učili i z genetických záznamů. Vše má svůj řád. Je to nekonečný koloběh výzev na úrovni Duše a pozemského života. Nyní  začíná škola na planetě Zemi. Máme  za sebou spousty zkušeností a životů nejenom na Zemi,  ale i v jiných dimenzích a planetách.

Duše má všechny informace o tom, co zažila, uložené v tzv. akašických záznamech. Prostřednictvím Vyššího Já a SRT je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy  duši blokují a následně je přetransformovat na pozitivum. Duše při tomto procese nabude nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj. Odstraní se blokující energie, které zbytečně komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Z hlediska duše je čas vnímán jinak. Tím, že se při čistění negativních energií a programů uleví duši, uleví se i fyzickému tělu. 

Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí. Znamená to, že každý dělá rozhodnutí ve svém živote sám. Když člověk přijme svoje problémy a těžkosti a zvolí si život ve stresu a nemoci nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Máme právo si vybrat. Pokud se sami rozhodneme řešit svoje problémy a přijmout zodpovědnost za vlastní život, potom může být metoda SRT nápomocná. Odměnou za tuto snahu bude pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

Existuje mnoho léčebných metod. Každá z nich může být přínosná na mentální, emocionální i fyzické úrovni. Musíme se zabývat všemi těmito úrovněmi a je neoddiskutovatelné, že mentální a emocionální úroveň ovlivňuje fyzické tělo a jeho zdraví a je tomu také naopak. Stav těla má vliv na náš pocit a náhled na život.

Robert Detzler, zakladatel SRT, hledal a bádal dál jak lépe a hlouběji řešit problémy fyzického těla.  Bolesti, potíže se zády,skoliózy-nesprávné postavení obratlů nebo jejich vybočení, problémy s klouby, svaly. Nejde opomenout různé stavy, kdy Vám lékaři řeknou, že nic nezjistili a čištěním SRT se to změnilo málo nebo vůbec.
Robert Detzler začal zkoumat nejrůznější metody. Jedna z nich se jmenuje ,, Doteky zdraví“. Další a velmi důležitou inspirací byl pro Roberta ,,Systém úspěšného léčitelství“, který spojuje aspekty metod kineziologie, akupresury, duchovního a psychologického léčitelství i výživy. Tuto metodu objevila paní M. Keanová. Založila institut a oslovila i Roberta Detzlera. Robert tento systém upravil k používání kyvadla a napojení na Vyšší Já. Vyučování zkrátil ze dvou týdnů na jeden. Velice se zvýšila efektivita techniky.
Většina klientů má změny prakticky během sezení nebo bezprostředně po něm. Člověk  často vstát bez bolesti.
Tyto potíže SRT neodstraní, energie a programy jsou uloženy přímo na jednotlivých částech fyzického těla. Nakupí se tam ze záznamů duše. Často to bývají traumata z minulých životů a bývají ve vrstvách. Pokud je nevyčistíme přímo SpR (Spiritual Restructuring) z fyzického těla, opakují se.
Dalším důležitým bodem u SpR je okolo 50 korekcí. Korekce jsou jednoduché a jemné. Dají se provádět dotykem, bez doteku, ale i na dálku.