Jste zde


Předpoklady správného dýchání
Doktorka.cz

Rozhodující je dýchat nosem! Sliznice zachycuje nečistoty, ničí mikroby, zároveň se nadechovaný vzduch ohřívá a zvlhčuje. Nosní sliznice je úzce propojena s mozkem a proudění vzduchu nosem tak působí na aktivaci dalších orgánů, především má vliv na harmonizaci nervové soustavy. Je nutné udržovat nosní dutinu čistou a průchodnou. Dechová cvičení mají značný význam při snižování stresu. Klidný dech navozuje celkové uvolnění a účinně ovlivňuje a zklidňuje psychický stav.

 

Kvalita dýchání je značně ovlivněna nesprávným držením těla a znehybnělou bránicí. To jsou dnes typické důsledky sedavého způsobu života. Bránice je hlavní dýchací sval, který odděluje hrudní dutinu od břišní. Při nádechu se plíce roztahují, bránice klesá, při výdechu je pohyb opačný, bránice stoupá. V pravidelném rytmu dechu působí bránice masáž orgánů, které jsou uloženy v její blízkosti. Pozitivně ovlivňuje zejména peristaltiku střev, činnost žaludku, jater a ledvin. Je proto nezbytné odstranit nesprávné držení těla a naučit se používat bránici. Pro správné vedení dechových pohybů doporučujeme odbornou instruktáž. Je známo, že psychické stresy zhoršují funkci bránice a vyvolávají stažení oblasti břicha, zejména kolem žaludku. Vědomým působením na tyto orgány lze naopak odbourávat stres.


Rozlišujeme tři typy dýchání:
- břišní dýchání (brániční),
- dolní hrudní dýchání,
- horní hrudní dýchání.
Konečným cílem základních dechových cvičení je zvládnutí smíšeného typu dýchání, které zahrnuje všechny tři formy dechu v jedné dechové fázi - během vdechu a výdechu. Je to nejefektivnější z hlediska množství a využití vdechovaného vzduchu.
Zdroj: Štilec - Program aktivního stylu života pro seniory, nakladatelství Portál

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz