Jste zde


Pondělní syndrom
Pavel Šácha MUDr.

Srdeční příhody patří mezi ožehavá témata ve zdravotnictví. Každý z nás ví o nebezpečných faktorech, mezi něž patří výživa s vysokým obsahem tuků a cholesterolu, nedostatek pohybu, kouření, diabetes. Ale jak ukázala jedna studie na toto téma, první ataka srdečních záchvatů nemá kupodivu s těmito faktory spojitost. A to byl ten fakt, že k první srdeční příhodě dochází v pondělí mezi osmou a devátou hodinou ráno! Po některých výzkumech byl tento jev pracovně označen "pondělní syndrom". Při zkoumání detailů vycházejí najevo dva psychologické faktory: nespokojenost s prací a nedostatek radosti. Dr. Larry Dossey, významný lékař z Texasu, se stal mezinárodně vlivným zastáncem role mysli v údržbě zdraví a napsal knihu Meaning and Medicine (Mysl a medicína). Mluví v ní o neradostném usilování jako o jisté rezignaci, stažení se ze života, vypnutí naší životní energie.

Jestliže nechodíme do zaměstnání s radostí, ztrácíme energii, až dojde ke kolapsu. Na rozdíl od chvil inspirace a tvoření. Životní energie se rozproudí, když něco tvoříme, když máme radost z dobře vykonané práce, vypěstované květiny či zeleniny, z připraveného jídla, napsané básně, vyřešeného problému, vyhrané šachové partie. Tvořivost nás oživuje. Naopak pasivita, nespokojenost, nutnost chodit do zaměstnání jenom pro peníze či monotónní činnost v nás podporuje stagnaci životního elánu a radosti. I v naší poradně SYMBINATUR se s tímto syndromem setkáváme, a ne zřídka. Pacient i po srdeční příhodě zůstává v zaměstnání, které je pro něj stresem, protože se obává, že nesežene lepší pracovní příležitost. A ještě hůře jsou na tom podnikatelé, majitelé firem a různých podniků.

Pondělní syndrom je v našem seriálu o komunikaci mysli a těla dalším dokladem toho, že stav našeho podvědomí výrazným způsobem ovlivňuje naši kvalitu zdraví nebo nemoc. Je jednou z příčin nemoci.

Je potom úkolem terapeuta vysvětlit, jak důležité je z dosavadního pracoviště odejít, a to ještě dříve, než to "zařídí" nemoc sama. Mohu to dokumentovat na několika příbězích pacientů, kteří si mysleli, že opustit (pro ně nezdravé) zaměstnání je nemožné. Ale v okamžiku, kdy se dostali na jednotku intenzivní péče nebo procházeli onkologickým programem, se probudili z iluze o věčně trvajícím životě a uvědomili si, na čem jim skutečně záleží. 

 

(Ve spolupráci s www.symbinatur.com)