Jste zde


Neplodnost - přírodně pragmatický přístup k neplodnosti.
MUDr. Monika Sičová

Nejprve bychom se neplodnost podívali z pohledu pragmatického.
V základním pohledu můžeme neplodnost dělit takto:

 
 • primární neplodnost – po jednom roce milování bez ochrany nedojde k oplození
 • sekundární neplodnost – po jednom roce milování bez ochrany nedojde k oplození, i když pár už jedno dítě má
 • pravidelné spontánní potraty - nedonošení plodu

Příčiny neplodnosti

Neplodnost  má různé fyzické příčiny:

U žen

Problémy s uhnízděním oplodněného vajíčka , vajíčko je již oplodněno, ale již se správně neuhnízdí, to znamená že se například zastaví ve vejcovodu, nebo dokonce v břišní dutině ( takto vznikají mimoděložní těhotenství), anebo doputuje až do dělohy, ale sliznice není dostatečně prokrvená a vajíčko zaniká. Častou příčinou bývají také myomy v děloze, které tvoří mechanickou překážku.

 • Poškození nebo ucpání vejcovodů , nejčastěji po prodělaných hlubokých pánevních zánětech, o jejichž přítomnosti častokráte nemusí žena ani vědět
 • Chromozomální problémy ,  příčina je daná základní genetickou výbavou,
 • Hormonální problémy , tady tkví příčina v nerovnovážném poměru mezi estrogeny a gestageny, tedy ženskými pohlavními hormony
 • Endometrióza (přítomnost sliznice dělohy v například ve vaječnících) , velice častý případ o jehož rozsahu dnešní klasická medicína nemá ani tušení, endometrióza je dnes velice rozšířená
 • Příliš hustý cervikální hlen
 • Imunologická rejekce spermatu , odmítání mužských spermií, nejčastěji se jedná o to, že spermie určitého partnera jsou napadeny ženinou imunitou
 • Předčasná menopauza  neboli předčasný biologický spánek vaječníků, nedostatečná produkce estrogenů. Vaječníky jsou jako houba a velice rády  nasávají toxiny ze svého okolí, doslova bývají intoxikovány ( strava, exhalace, kouření, ale i běžná zátěž organismu). Proto je jejich činnost snížena, častokráte na minimum.

 

U mužů

bývají příčiny obdobné, tedy pokusím se je stručně vyjmenovat:

 

 • Pokles kvality spermatu,  málo pohyblivé spermie, nebo malý počet, spermie bez genetického materiálu, zde se najde spousta příčin
 • Chromozomální problémy , stejná příčina jako u žen, špatné rozdělení chromozomů, neboli genetické informace, často se tato příčina zvyšuje s věkem. Je to dáno tím, že organismus je dlouhodobě zatěžován ( například 40 let oproti dvacetiletému mladíkovi) a nedochází k již tak kvalitnímu dělení buněk
 • Autoimunita k vlastním spermiím , tento zvláštní problém je dán tím, že je porušená izolace vývoje spermií od vlastního těla. Tělo potom rozeznává spermii jako cizího útočníka a v podstatě jej likviduje dřív než stačí splnit svou úlohu.
 • Blokáda seminálního kanálku nadvarlete . Neboli ucpání přístupových cest pro spermie. Je to obdobná příčina jako u ucpání vejcovodů u  žen. Spermie se vytvoří, ale již se nedostane dál. Nejčastější příčinou je  infekce, ( Chlamydie..)
 • Impotence, poruchy ejakulace, dané psychicky, emocionálně, poruchou prokrvení a jinými příčinami.

Kdybychom postupovali krok za krokem celým složitým procesem početí nového člověka, zjistili bychom jak složitý je to proces. Vajíčko musí správně dozrát ( rovnováha hormonů) , potom se musí správně uvolnit a být zachyceno, doslova nasáto vejcovody. Ani tady nesmí být žádný zádrhel, jako například srůst ve vaječníku ( to jsou ty případy kdy nám babičky říkaly : „ nesedávej na té holé zemi, nastydne ti prcka..“ a měly pravdu! Opakované prochladnutí je snadná cesta k zánětům a srůstům vaječníků ! A proto jsou tak časté mimoděložní těhotenství! Vajíčko se uhnízdí ve vejcovodu, je zde oplodněno a roste. Jeho cévy nahlodávají vejcovod, až ten praskne a je z toho náhlá příhoda břišní, stav, který ohrožuje život! V nejlepším případě přijdete o jeden vaječník a vaše šance na otěhotnění rázem klesají na minimum !
K tomu je třeba vědět, že každý měsíc se uvolňuje jedno vajíčko a vaječníky se střídají. Nejdříve nalevo a pak napravo. A také ne všechny cykly jsou ovulační, to znamená, že ne pokaždé dozraje vajíčko. Ve stresových životních situacích dokonce přestává ovulace vůbec, anebo dokonce  menstruace. Tělo ženy vyhodnotí, že do těchto stresových podmínek není radno přivést potomka. To je případ válek, těžších sportovních výkonů, náročného stresového povolání, anebo celkově větší duševní nevyrovnanosti.
Nedávno mi kamarádka vyprávěla příběh mladé ambiciózní keramičky ( Slovenky) žijící ve Francii. Nemohla otěhotnět. Pak se se svým novým mužem odstěhovala na Havaj a musela opustit prosperující ateliér. Půl roku chodila po pláži, protože neměla co dělat,  a najednou otěhotněla. Dítě bylo výměnou za prosperující ateliér.

Problém neplodnosti zhoršuje, to je obecná pravda.
První  příčina neplodnosti spočívá v tom, že se dnešní ženy  vědomě rozhodují  mít děti v pozdějším věku. Antikoncepce  umožňuje odložit těhotenství. Antikoncepce také odděluje sexualitu od reprodukce. Dříve sexualita znamenala v podstatě brzké oplodnění, ženy začínaly se sexualitou v přirozeném věku od patnácti do dvaadvaceti let, tedy v období své největší plodivé síly. A také samozřejmě dříve či později otěhotněly. V podstatě neexistovaly žádné účinné antikoncepční přípravky, které by ženu chránily před otěhotněním například deset až patnáct let, jak je to rozšířeno nyní. To je veliký posun podstatě ve velmi krátké době.

Dnes nejsou děti  pro všechny ženy něco samozřejmého. Role ženy je posouvána do jiných rovin, než tomu bylo běžné např. před sto lety. Nejdříve si všechno důkladně rozmyslí. Odklady ale  snižují pravděpodobnost oplodnění. Počet měsíců v roce, kdy je žena schopná otěhotnět se s věkem snižuje. Ve 33 letech je tato pravděpodobnost poloviční, ve třicetiosmi až čtvrtinová.

Další faktory jsou vrozené dispozice, které se bohužel nedají mnoho ovlivnit. Tyto příčiny se táhnou dějinami ženské neplodnosti odjakživa.
S čím se ale dnes opravdu potýkáme je snížení kvality spermatu. Je to dáno  znečištěním životního prostředí. Spermie ale také oslabují  stres, konzumace alkoholu, kávy, cigaretový dým, drogy a léky, elektromagnetická pole a radioaktivita. Ovšem v nedávných výzkumech vyšlo najevo, že i mladí muži nezasažení výdobytky civilizace měli málo životaschopných spermií. Ekologie je hlavní mekou tohoto problému, podmínky do kterých se rodíme a zatížení chemikáliemi. Ty jsou opravdovým jedem na mužské spermie, zatímco ženy jsou daleko odolnější. Také jak je známo teplé spodní prádlo, které neumožnuje mužským spermiím dozrát !
Na tomto grafu můžete vidět jaká je rozložení plodnosti v závislosti na věku ženy: Graf je pravděpodobný vývoj plodnosti u ženy. Zatím co v roce 2003 maximální plodnost byla ve 25 letech, v roce 2020 se očekává až okolo 29 roku věku. Všeobecně klesá k nule po 39 roku věku. Např v roce 1991 maximální hodnota byla v devatenáci letech!ZDROJ: Burcin, Boris; Kučera, Tomáš. Perspektivy populačního vývoje České republiky na období 2003-2065.
1. dop.vydání. Praha : DemoArt, 2004. 50 s. ISBN 80-86746-01-1

 

Zajímavý je také pohled na potomstvo jako na kulturní hodnotu.  Všude na světě je rodina a širší příbuzenstvo hluboce zakořeněná hodnota. Například v jiných kulturách existují silné společenské sankce za neplodnost. Nedá li například žena v Indii dítě do jednoho roku od svatby, bývá to důvodem k vyhoštění ženy a návratu věna. Anebo v Japonsku bývají neplodné ženy vyloučeny ze společnosti. U nás existuje také silný nevědomý ( někdy vědomý) morální tlak děti mít a založit rodinu.
Někteří lidé kteří meditují, například Oshovi sanjásini, se v sedmdesátých až devadesátých  letech dobrovolně zříkali rodiny a  ženy se zříkaly dětí. Byl to vhled do situace, že člověk nepodléhá evolučnímu tlaku přírody a morálnímu tlaku společnosti nebo náboženství, ale veškerou svou energii, píli a práci věnuje meditaci a vlastnímu duchovnímu rozvoji. Jedná se tak o zrození člověka jako nové duchovní bytosti. Setkala jsem se osobně z mnoha těmito lidmi, i ženami, a je opravdu cítit jejich velká vnitřní síla a hloubka meditace.  Ovšem nevím, zda li je to dobrá volba do dnešní naší společnosti. V tomto případě by se spíš jednalo o nenaplnitelné dogma, neboť rozvoj skrze lásku k dítěti je velmi transformující.

Pro mnoho párů rezignace na bezdětnost nepřichází v úvahu. V Indii je dokonce silně rozšířen kult plodnosti, starý šivaistický kult s prvky tantry, kdy muži i ženy vzývají kamenný lingam a jóni ( symbolicky ztvárněné pohlavní orgány). Osobně jsem zažila rituály v nejposvátnějším šivaistickém chrámu v Dillí. Jedná se o mramorový chrám Gaurí a Šankary, jemuž vévodí osm set let starý lingam. Na prostorném nádvoří se neustále odehrávají barvité obřady a obětní rituály. V moderní Indii z rušné ulice vstoupíte přímo do centra dění starých náboženských oslav. Jak transformující a protichůdný zážitek!
Plodnost ženy je tedy od nepaměti považována za posvátnou a lidé pro touhu po pokračování rodu používají všech dostupných prostředků. Ať už rituálů, náboženských poutí, přírodní léčby, celé škály cvičení a léčivých bylin, až po vyhledání lékařské pomoci v reprodukčním centru.
Upřednostnuji aktivní přístup k oťehotnění. Vynikající pomůckou jsou například známá cvičení  paní Mojžíšové, která na svět pomohla mnoha  „ vymodleným „ dětem. Tato metoda se skládá z mobilizace páteře, při kterých se uvolní vychýlená kostrč a stažené svaly pánevního dna.Žena také cvičí sérii daných cviků.  Dále jsou vhodná cvičení Tantra jógy pro ženy, které aktivizují hormonální osu a aktivují vaječníky k činnosti. S tímto systémem mám osobní vynikající zkušenosti, dokonce mi „ otěhotněla“ dáma po přechodu.
Bylinky  upravují hormonální hladinu v těle,  posilují  dělohu, vaječníky, odstraňují nepravidelnosti menstruačního cyklu, pročišťují krev, odstraňují poševní výtoky. Často se  podobají  ženským hormonům – estrogenům. Zde je seznam základních léčivek, které babky kořenářky od nepaměti užívají: Kontryhel, Medunka, Salvej, Sporýš lékařský a Pelyněk pravý.

Pro příklad jeden praktický recept :

Čaj  báby Radnické
150g čekanka, 100g mařinka, 200g řebříček, 200g meduňka, 70g heřmánek, 150g dobromysl (oregáno), 50g sléz, 150g šípek, 100g maceška, 100g jablečník, Bylinky promíchat. Hrst  dát do 300 ml vody, nechat přejít varem, promíchat a louhovat 15 minut. Pít nejlépe nalačno - 30 minut před snídaní a večer 30 minut před spaním. Musí se vypít nejméně jedna dávka denně.

V české republice se narodí 10 procent dětí po léčbě neplodnosti. Metodami asistované reprodukce ( ze zkumavky, po inseminaci, po léčebné podpoře dozrávání vajíček) se narodí 9000 dětí ročně. První dítě  na světe se takto narodilo v roce 1978 ve Velké Británii, u nás okolo roku 1983. Neodmítám ani tuto metodu, znám mnoho párů, kteří se nakonec přiklonili k moderní cestě. Ale připravte se na to, že je to dlouhá a značně drahá cesta.

 


MUDr. Monika Sičová, tantrajóga pro ženy Mohendžodáro, www.mohendzodaro.cz

 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

MUDr. Monika Sičová

Zaměření:

Mohendžodáro, tantra-jóga pro ženy, tantrická škola, meditační pobyt v Himalájích

Kontakt:

Meditační centrum Lažánky,
Lažánky 133,
664 71 Veverská Bitýška
tel: 775 370466, 608708996, 608 643 646
www.mohendzodaro.cz
www.tantra-joga.cz
www.sugama.cz
www.pranama.blog.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více