Jste zde


Klackem do nitra vosího hnízda
Roman Přikryl

Díky práci na Duši se téměř denně setkávám s kontroverzními otázkami. Jak si vedle sebe vlastně stojí klasická s alternativní medicínou. Má vůbec smysl, pokud znám výborného léčitele, ještě chodit se svými "bolístkami" k praktickému lékaři? Není alternativní léčba pouhým placebem, které, nesprávně aplikováno, může způsobit více škody než užitku?

 

Je to ten odvěký střet dnešní doby mezi starým a novým. Aby mi bylo správně rozuměno, pod pojmem NOVÝ myslím medicínu jež je vyučována ve vysokoškolských škamnech a pod výrazem STARÝ veškeré "alternativno", které náš právní řád téměř neuznává.


Dovolím si drobně zabřednout do polemiky nad tímto tématem s pohledu svého.


Alternativní medicína ve většině svých rozmanitých podob vychází z tisíciletí prověřených postupů. Zdravotní problém je vnímán povětšinou z komplexního hlediska. Tedy energie, tělo, mysl a duše jedno jsou, z čehož je zapotřebí při stanovení diagnózy vycházet. Pokud lidská bytost netvoří v souladu z Principy bytí, je odraz jejího konání promítnut do tělesné schránky. To je nemoc, úraz či jiný objektivně nepříjemný tělesný zážitek. Proto postupy alternativní medicíny působí povětšinou na příčinu. Tato je vyhledána a hojena. Následek, zdravotní obtíž, mizí.


Klasická medicína na to jde jinak. Považuje tělo za "šasi pro součástky", které je třeba "opravit" jsou-li pokaženy. Vnímání příčiny jde na úroveň virů a buněčné stavby. Proto není léčena příčina, ale následek. Tímto způsobem pochopitelně lze efektivně a leckdy poměrně rychle pomoci právě od následku. Ovšem v konečném účtu příčina zůstává a může kdykoliv začít opět působit.


Je to jakoby nám přestal zcela fungovat televizor. Opravář přijde rozebere přístroj složí jej a televizor stále nefunguje. Tedy hledá chybu obvod za obvodem...dokud opět nenaběhne obraz. Vtip je v tom, že nám pouze nešel proud... Tedy hlavní příčina nebyla nalezena. Kdyby byla, doporučí nám alternativní zdroj energie, který nebude závislý na naší elektrárně.Toto srovnání, i když vypadá, že je ve prospěch alternativy, nám pouze ukazuje rozdílnost a relativní neslučitelnost těchto dvou oborů. Ta zdánlivá neslučitelnost je však pouze v pohledu a vnímání. Zvídavý čtenář se ptá, jakže to ten potrhlý pisálek vlastně myslí?


Je to prosté. Dle mého názoru je klasická medicína jedním z oborů té alternativní (au...to zase bude bolet až si tohle přečte můj zubař:) - pozn.autora).


Potřebujeme přeci komplexní ošetření naší bytosti. Takže máme-li tu odborníky přes energie, duchovní a mentální stránku věci, kdopak nám efektivněji napraví zlomené kosti, než člověk, který věnoval tomuto tématu 6 (a více :) let intenzivního studia?


Tímto článkem jsem chtěl malinko prohrábnout to vosí hnízdo na obou stranách barikády. Bude-li z Tvé strany náš Laskavý čtenáři zájem mohu se v pokračování pustit hlouběji.


Dovolte mi na závěr parafrázi na slova Martina Luthera Kinga.


"Dnes v noci jsem měl sen...v něm po boku starali se o mou bytost Mistr Reiki s Chirurgem a shůry se na mne smál Bůh..."

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno