Jste zde


Ako byť krásny a mladý?: Jogín Peter Mišík hovorí: " Zlepšiť image si možno aj bez kozmetiky"
Katarína BednářováMožno aj vás trápia nepríjemné vyrážky, unavená pleť od vysedávania nad knihami či počítačom. Čo s tým ? Nemusíte hneď do kozmetického salónu, ale vyskúšajte rady jogína Petra Mišíka. Navyše ak sa nimi budete naozaj riadiť možno sa zaradíte medzi dlhovekých.

 

"Azda si niektorí už všimli, že jogíni si vedia veľmi dlho udržať mladistvý výzor. Nie je za tým žiadny zázrak ale najmä dychové cvičenie. Zameriame sa teda na posilnenie vôle, na skrášlenie vzhľadu a na odstránenie estetických problémov tváre, ako vyrážok. Prečo hovorím najprv o vôli? Lebo ak ju nemáme dostatočne silnú, nedokážeme nielenže dokončiť, ale ani poriadne začať túto procedúru a pre mnohých vari aj každodenné cvičenia. "


"Zamierame sa na dýchanie. Najprv dýchame oboma nozdrami rovnomerne, ale pomaly začneme dbať o to, aby výdych bol najmenej dvojnásobne dlhší než je nádych. Spočiatku dýchame prirodzene, teda neodpočítavame si dĺžku výdychu a nádychu, len ju prirodzene predlžujeme. Potom si začneme všímať na koľko dôb nadychujeme a na koľko vydychujeme. Ako som hovoril, postupne výdych predlžujeme na dvojnásobok. Na druhý, tretí deň začneme bez násilia predlžovať aj nádych. Nie však oveľa, len asi o jednu tretinu."


Prečo máme predlžovať výdych? V čom spočíva jeho dôležitosť?


"Pri výdychu dochádza k rozdeľovaniu vitálnej živočíšnej energie, ktorá vlastne prechádza cez jednotlivé pránické centrá - čakry, ale aj cez menej známe kanáliky nádí, teda nielen cez hlavný sušumnu, ale naozaj aj cez všetky ostatné a dochádza tu k vnútornej, ale hlavne vonkajšej regenerácii tela. Pri výdychu dochádza tiež ku veľmi zvláštnej situácii, a to že spomaľuje všetky funkcie nášho tela. Doslova ich obnovuje. Keď si uvedomíme, že pomaly dýchajúce živočíchy žijú na našej Zemi najdlhšie /ako napríklad korytnačka/, rýchlo dýchajúce /napríklad niektoré cicavce ako pes/ žijú len veľmi krátko v porovnaní s naším ľudským telom.


Podľa jogickej náuky keď jogín vie znížiť frekvenciu svojho dýchania, môže sa dožiť neuveriteľne vysokého veku pri zachovaní veľmi mladistvého vzhľadu a výbornej psychickej i fyzickej kondícii. Práve takéto dychové predĺženie má okamžitý vplyv na zdravie. Ono začne regulovať náš metabolizmus. Napríklad odstráni pubertálne vyrážky ale aj navodí pokojnejšiu myseľ. Zreguluje a upraví rozhárané správanie sa v rámci osobnostnej normy každého jednotlivca.


Chcel by som ale upozorniť, že nedoporučujem zadržanie dychu, a to ani po nádychu a ani po výdychu. Musia byť len prirodzené a spontánne. Odborne sa zadržaniu dychu hovorí kumbhaka a réčaka a tieto sa používajú až pri omnoho vyšších štádiách, a vždy pod vedením najlepšie duchovného učiteľa. Pri dodržaní pokynov v súvislosti so zadržiavaním dychu, sa nemusíte obávať žiadnych komplikácií ani na psychickej a ani na fyzickej úrovni.


Trvanie takého to cvičenia nie je v prvých dňoch dlhé. Začneme piatimi minútami a postupne pridávame ďalšie. Vždy sledujeme, ako sa pri tom cítime či nám nebúši srdce, nezvyšuje sa pocit tepla v tele alebo či nemáme iné nepríjemné pocity. Minúty pridávame postupne, ale výdych nepredlžujeme viac než na dvojnásobok nádychu.


Na začiatku cvičenia sme mali behom minúty približne šestnásť dychových frekvencií. Po troch dňoch sa nám zníži na desať, niekedy sedem dychových frekvencií. Keby sme si túto frekvenciu udržali približne pol roka, výsledky by sa stali trvalými. Čím dlhšie tieto dychové cvičenia praktizujeme, tým ako by sme si zhutňovali kvalitu nášho základu, na ktorom si budujeme svoje fyzické i psychické telo. A iste je dôležitá informácia, že ani neskôr nie je možná jeho podstatná výchylka prehreškom voči nesprávnej životospráve."


Je toto cvičenie vhodné na zamedzenie tvorby vrások?
Foto: Karol Hatala

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.putnici.sk