Jste zde


...K reinkarnaci...
Vladimír G.

Již nějaký čas zde probíhá diskuze vazaná k článkům "...o Magii" od K.Goldmanna. Komentář stíhá komentář a mnohdy místo diskuze to připomíná spíše lítý souboj, ve kterém vyplouvají na povrch další související témata s rozpory v nichž se jakoby zrcadlí rozpor a zmatek dnešního informačně a multimediálně urychleného světa.

 

Co hlava to názor...tudíž se sám k tomuto chci nějak vyjádřit. Pokusím se být objektivní a nebýt zarputilý a slepě odmítající něco o čem nic nevím (tak jako jsem si všimnul u jednoho chann...mystika, který se nechá vláčet s klapkami na očích vyššími sférami...).


Sám nevím vše a proto zde podávám pohled, řekněme poučeného laika. Hned na začátek mohu říci, že v době, kdy jsem neměl ještě příliš informací o esoterickém chápání světa a všude kolem jsem viděl módní okouzlení "východními" naukami a vysvětlení všeho dle karmických zákonů a dle reinkarnačních teorií, něco se mě na tom nezdálo a pozdější pátrání a logické vývody to jen potvrdily....


Reinkarnace podáváná tímto způsobem "západnímu" člověku je dle mého názoru nesmysl! Můžeme se jen dohadovat, kdeže se toto vysvětlení v dávné Indii vzalo a myslím, že nestřelíme příliš vedle, když uvedeme toto učení jako určené pro běžné obyčejné lidi jež byli drceni nemilosrdným kastovním sytémem Indické společnosti v šerém dávnověku (vlastně až do dnešních dnů). Takto jim bylo nabídnuto jisté abstraktní východisko z utrpení a nejistoty v každodením životě. Analogie tomuto můžeme pozorovat snad ve všech kulturách v historii lidstava.


V každém náboženském systému existuje vysvětlení tzv. veřejné, které je stravitelné a poměrně lehce pochopitelné pro dav tísněný každodenními starostmi a vysvětlení skryté (esoterní) určené pro úzký kruh vybraných jedinců...(o tom jakým způsobem byli tito vybíráni existuje více báchorek a dohadů než faktů).


Bylo napsáno mnoho knih, vytvořeno mnoho různých společností esoterních, okultních, podivných odrůd a odnoží všech možných náboženství a kultů. Kdekdo se zabývá mystikou, "magií", jógou, budhismem, různými mutacemi křesťanství...objevuje se zde změt různých domorodých(šamanských) kultů... V souvislosti s pokrouceným chápáním převtělování se praktikují regrese a přiznám se k tomu, že když se nad tím zamýšlím, mám někdy až nepříjemné mrazení z toho všeho, z toho jak se kupí příčiny k dalším dějům a následkům, kolikrát živelně až senzacechtivě bez hlubšího poznání souvislostí našeho světa.


Nepopírám (sám jsem nezkusil), že lidé při regresi zažívají cosi, co vnímají jako své minulé vtělení, ale skutečný původ jejich prožitku bude jistě jiný než minulý život!


Není se mnohdy čemu divit, že oni osvícení akademikové oficiálních vědních oborů se dívají na snahy vyznavačů různých alternativních (esoterních aj.) vysvětlení světového dění skrz prsty a s pobaveným úsměvem.Chci jen zdůraznit, že často vnímám u některých nastoupenou cestu za poznáním skutečné pravdy jen jako honbu za nadsmyslnými prožitky a mystickým extázemi, jako snahu o povýšené pokoření hmotného světa, ale přitom se tito utápí v sebou vytvořených iluzorních světech a nebo na odiv světu vystavují své "kristovské" trpitelství.Domnívám se, že meditace, extáxe a vytržení jsou jen pomůckou pro vnímání inspirací a posléze musí nastoupit věcná logika a chladný úsudek nutný pro správnou analýzu a vyhodnocení poznatků. Jen tak se člověk může přiblížit poznání pravdivé skutečnosti.


Také při pročítání komentářů k článků K.Goldmanna vidím vliv oněch populárních "východních" nauk na mnohé z nás, při tom pro nás obyvatele "západního" světa by snad byly vhodnější jiné cesty k poznání...Obzvláště při pročítání komentářů k jeho poslednímu článku jsem si uvědomil, že povědomí o esoterních systémech "západních" je snad téměř nulové. K.Goldmann nabídnul vysvětlení k událostem dění po smrti kabalistické, ale zřejmě to šlo dost mimo povědomí a připravenost čtenářů toto vysvětlení akceptovat nebo nad ním alespoň popřemýšlet...(snad se mýlím a jeho článek padnul na úrodnou půdu).


Moje znalosti o Kabbale nejsou nikterak rozsáhlé, ale co vím je, že splňuje podmínku dle mého soudu nutnou pro duchovní vývoj a poznání(logika a analýza)a krom toho se tento esoterní systém vyvíjel paralelně s naší kulturou. Kořeny této nauky sahají snad ještě dál než do starověkých Egyptský chrámů až k počátkům lidstva, jasné příznaky leze sledovat ve Starém i Novém zákonu, dále skrz temný středověk až k modernímu dnešku.... Je samozřejmě, jak jsem již výše uvedl, že také zde lze najít ono dělení na část určenou pro širokou veřejnost a část opředenou tajemstvím, která skrývá to pravé křišťálově čisté jádro zjevené jen některým.


Nemusíme chodit pro poznání nikam daleko na "východ" vše potřebné je zde...každý duchovní systém je jen pomůcka pro uchopení inspirací a jejich realizování, stačí jen si vybrat... Zkusme se zamyslet jak to funguje bez iluze nějaké reinkarnace, zkusme odhodit tuto berličku na cestě za poznáním...


Nechme se inspirovat...jestliže každý z nás je nekde na ceste pádu absolutne cistého ducha do hmoty a v rámci zušlechtení výstupu zpet do absolutna, potom inspirace muže být proste pritažlivost podobného a sympatického mezi vyšším a nižším (dle zákona o analogiích a sympatiích). Tak si vyvetluji treba naši podobu s příbuznými (tělesnou i duševní), touhu po vedení, po poznání vyšších principu, po tom co bylo, co bude.... Naše vzpomínky na věci, které se kdysi snad staly na tom či onom místě a díky skrytým souvislostem a vztahům prazákladních stavebních prvků univerza jehož podobu vnímáme v rámci uvědomění si svého ega se nám jeví jako v minulém životě prožité i když jsou to jen blednoucí otisky ve sféře příčin, která je většině z nás běžně nepostřehnutelná. Proste ten balíck duchovna co si každý nese behem existence hmotného tela na této zemi je nejak poskládán a zameren a tomu odpovídají deje a vztahy, které vnímá ve svém okolí, které mají na nej vliv a které jsou inspirací pro ciny a vývoj konkrétního jedince v jakkoliv širokých souvislostech...teď a tady!


Toto je můj pohled na věc....

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce