Jste zde


Člověk
email

Dnes se s Vámi opět podělíme o pár řádků pro zamyšlení, které jsme nalezli v naší e-mailové schránce. Je od čtenáře našeho serveru, ale myšlenky v nich jsou mnohem starší, než náš server. Je to o člověku, společenství i o davu…

 

Lidský duch je netušenou základnou vloh a schopností, jež jsou ve stavu potenciálním, a které vzděláním přivádíme do aktivity, k projevům a uplatněním. Jen ten, kdo se vzdělává, osvojuje si síly ducha, rozum a vůli, bude mít v životě úspěch.


Člověk má vycházet od vlastní základny, kterou se má snažit poznat. Dnešní člověk nepoznáním sebe se neumí ocenit. Svět lidský se nazývá kulturou, kultura znamená snahu o zdokonalení všeho, co se dá v člověku zušlechtit.


Člověk je jedinec organizovaný, podle své přirozenosti žijící pravidelně ve společnosti. Společnost je základnou rasy charakter národa, který možno popsati jako společenství citu, idejí, věr a zájmů, stvořené pomalými dědičnými znaky a vlastnostmi. Společnost nesmíme zaměňovati za dav. Něco jiného je masa, dav, a něco jiného je společnost. Společenství může sestávati z ušlechtilých jedinců. Masa, dav, sestává z lidí průměrných. Dav chápe pouze hrubé sdružení idejí. Intelektuální úroveň davu jako celku je nižší než úroveň normálního jednotlivce.


U mas převládají nižší duševní funkce, instinktivní a mechanické, nad funkcemi vyššími, rozumovými. Masy vyžadují konkrétních a jednoduchých představ, chápou jen povrchní souvislosti a jsou málo přístupné logickému uvažování.


Lidstvo jest povoláno ke svobodě. Základem svobody je lidský rozum. Svobody potřebujeme v životě veřejném i soukromém. Člověk dostal osobní svobodu. Z toho plyne, že není možné, aby současně existovaly svoboda a právo svobodu porušovat.


Ve světě pracuje dvojí druh sil - dobré a zlé. K potírání zla se musíme vychovávati. Je to smutná věc - plodnost nenávisti - projevená tím, že ten, jenž se cítí býti uražen, obvykle odplácí tím, že zmnožuje zlo, jež na něm bylo spácháno. Člověk, koná-li dobro, tak je pouze objevuje, jinak má sklony ke konání zla.
Použitá literatura: Nové základy experimentální psychologie, Břetislav Kafka, vyd. 1925