Jste zde


Máte keltské předky? Nebo královské? Zjistěte si to...
Sofie Danae

Nudná hledání v archívech kdo byl vlastně váš praděd či odkud vůbec pocházíte jsou zdlouhavá a nepřesná. Navíc dnes už dost možná také zbytečná. Chcete vědět kdo jste a tedy kým byli vaši předkové? Jak prosté: nechte si zkrátka provést test DNA.

S objevením DNA, tedy Deoxyribonukleové kyseliny, s tím na to ti genetici vážně kápli. Ví se, že je tato látka nositelkou genetických informací, ale tuším nějakou dobu budou dále zjišťovat co všechno ještě "umí". Zdá se, že nejnovější "hračičkou" v rukách genetiků může být klonování, nenechte se ale mýlit.

Češi a prý že Slované? Ale kdeže...

Z rozboru DNA lze s poměrně slušnou přesností zacílit rodovou linii do konkrétního času a místa a výsledkem mohou být zajímavá překvapení. Například podle výsledků testu společnosti Genomac je jen polovina Čechů a Moravanů ve skutečnosti Slovanů. Ale, popravdě, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že už pár století fungujeme pro Evropu jako taková křižovatka (se vším, co k tomu patří), netvařme se tak moc překvapeně.

Znala vaše prabábi francouzského krále?

Test DNA si může nechat udělat každý, a to jak z mužské tak ženské linie rodu. Za obě linie zaplatíte necelých pět tisíc a dozvíte se třeba, že můžete s klidem vyházet rodinná alba, protože jsou na nich zcela cizí lidé. Nejenže mohou napovrch vyplavat dávno zapomenuté a třeba i odpuštěné nevěry a další pikantnosti, můžete v sobě objevit i pár kapek královské krve, která je co do "archivních vzorků" celkem slušně zmapovaná.

Také zjistíte věci, které vám prakticky k ničemu nebudou, snad jen kamarádům u piva se můžete zmínit, že na zimní dovolenou zásadně do Alp, protože tam jezdili předkové už v době ledové. Případně lehce přehodnotíte své rasistické předsudky, snad že sami pocházíte z Afriky a není to zdaleka tak dávno.

Policejní databáze

Zdaleka ne úsměvná je existence databáze DNA v policejních "kartotékách". Pochopitelně, že před odhalováním sexuálních i jiných těžkých zločinů se s úctou klaním a říkám: jen tak dál. Na druhou stranu všechny ty testy otcovství a zkoumání vzorků krve pro běžná lékařská vyšetření snad v policejních databázích nekončí. Nebo ano? Respektive: jak víme, že ne? Jste-li spořádaný člověk s výhradně nejlepšími úmysly, čestný a bezúhonný, komu to vlastně může vadit? Jak ublížit?

A tak dobrá. Sem s tím lejstrem, já vám podepíšu souhlas se zařazením mé DNA do policejní databáze, vy mi přispějete na můj test. Všichni budou spokojeni. Já a všichni mí potomci se tak zavážeme nadále jen sekat latinu, ostatně co na tom. Není největší zhouba demokracie právě ta všudypřítomná možnost výběru?