Jste zde


Andělé mezi námi
Roman Přikryl

Nevymýšlíme si je! Andělé jsou mezi námi, dnes dokonce více než kdy jindy, a to nejen v reklamách a obchodech. Počet lidí, kteří vypovídají o setkáních s těmito nebeskými bytostmi, stále narůstá. Andělé jim při těchto setkáních předávají aktuální poselství, pomáhají k uzdravení či záchraně života.

 

Andělé jsou zde, aby nás učili, že Boží láska je odpovědí na všechny otázky a obtíže. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupracovat a umocnit tak jejich snažení. Čím vice budeme Anděly zvát do svého života, tím jasněji se v našich životech odrazí velkolepost nebes.

Léčivá moc Andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vylepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení a vyřešit jakékoli další problémy…

 

Charles Virtue

„Andělé jsou tady pro nás pro všechny“.
Rozhovor s Charlesem Virtue, synem Doreen Virtue Ph.D.

Pamatuješ si na svoje první setkání s Anděly? Jak to probíhalo?
Moje nejranější vzpomínky na Anděly nepřinášejí žádné zvláštní zážitky. Prostě si pamatuji na hlasy, které mě láskyplně provázely mým každodenním životem. Například si vzpomínám, jak jsme byli s maminkou u doktora v čekárně, když mi byly 3 roky: tak jak to všechny děti dělají, prostě jsem šel pryč a ztratil se. Nejprve mě přepadla panika, všechny dveře vypadaly stejně, ale uklidnil jsem se, když se mi objevil můj Anděl strážný a provedl mě chodbou. Umožnil mi „pocítit“ rozdíl mezi správnými a nesprávnými dveřmi pomocí teplého vjemu zářícího z těch správných. Následoval jsem toto vedení po celou cestu zpět do čekárny a nikdy jsem nepochyboval, že mě v těchto chvílích vedl Anděl.

S mámou po boku máš docela unikátní spojení s Anděly. Za co jí nejvíc vděčíš?
Nemohu říci, že bych měl speciální či jakoliv jinak výjimečný kontakt s Anděly. Na svých třídách a kurzech učím, že všichni máme stejně silný kontakt s Anděly, ale většina z nás si to neuvědomuje – a proto máme dojem, jako bychom neslyšeli nebo necítili jejich vedení, které nám všem denodenně a v každé situaci láskyplně sesílají.

Jaké je nejdůležitější poslání tvé práce? Co je tvůj cíl?
Moje mise je prostá, dát co nejvíce lidem vědomí toho, že Andělé jsou zde a pomáhají všem bez výjimky. Mým úkolem je obnovit vědění, že lidé nepotřebují zvláštní nadání ani schopnosti k navázání kontaktu a přijímání jejich poselství. Jsem zde, abych každému pomohl překonat bloky, strach a pochybnosti, které nám nedovolují cítit otevřeně tento život měnící vztah s Anděly, kteří nás obklopují.

Co si účastníci kurzu odvezou domů z kurzu? Co mohou dělat ve svém každodenním životě?
Účastníci kurzu si odvezou hluboké poznání, že to jediné, co jim může zamezit, aby slyšeli láskyplná a nápomocná poselství, je jen jejich pochybnost a strach. Jsou také velmi často schopni téměř okamžitě objevit své životní cíle, a každý odchází s vědomím, že je schopen komunikovat s Anděly.

Co je poselství pro práci s Anděly?
Pokud cítíte přítomnost a slyšíte poselství Andělů, tak teď přišel čas je následovat. Můžete pracovat přímo s Anděly, nebo jít na kurz, pokud chcete. A nezáleží na tom, na jaký kurz půjdete, či kdo ho vede. Pokud tomu věříte, následujte svou intuici a důvěřujte tomu a nikdy se nedostanete do nepříznivé situace.

Koho andělé milují?
Andělé jsou 100% láska a světlo. Milují všechno a každého, ale jsou smutní, když nenasloucháme jejich vedení. Chtějí, abychom byli šťastní, v bezpečí, bohatí a zdraví. Jejich poselství nám pomáhá toho dosáhnout. A když vidí, že jsme upadli do těžkostí, tak jsou zarmouceni, když nenasloucháme jejich láskyplnému, duševně povznášejícímu a prospěšnému poselství.

Potkal jsi při své práci někdy s Ježíšem či Bohem?
S Bohem coby stvořitelem všeho jsem často ve styku. Andělé sem byli z nebes sesláni, aby byli mezi námi a Bůh si přeje, abyste tohle věděli.

 

Pokud se chcete o práci s Anděly dozvědět více, pak máte jedinečnou šanci se osobně setkat s Charlesem Virtue, který v Praze povede seminář Znamení shůry ve dnech 11.-12. 10. 2008. Naučíte se, jak zesílit vnímání svých Andělů a jak vyložit sobě i druhým jejich znamení s použitím Andělských výkladových karet Doreen Virtue. Charles Vás povede krok za krokem tímto úvodem, abyste posílili svou sebedůvěru a získali větší jasnost v přijímání poselství od Andělů pro sebe i svoje blízké.

* Objevíte, kdo jsou Vaši Andělé * Naučíte se očistné metody eliminující bloky a strachy, které Vám brání své Anděly jasně slyšet * Získáte přístup k andělskému výkladu pro sebe i své blízké s kartami či bez nich * Pochopíte, jak se kontaktovat a jak komunikovat s Vašimi Anděly

Více informací na: KODAVA, tel.: 775 268 761, e-mail: kodava@email.cz, www.andele.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno