Jste zde


Staviteľ pyramíd
Saša Pueblo

Neurónová Božia prítomnosť. Egyptské zasväcovacie techniky. Klinická smrť. Duše Egypťanov. Egypťan, ktorý zomiera zabitím divou zverou, nebol mumifikovaný.

Pokračujem vo veštecko- špiritistickom prieskume informačných polí mŕtvych Egypťanov. Problém je v tom, že mumifikáciou sa znehodnocuje informačné pole mŕtvej osoby. Tak treba hľadať také duše, ktoré zomreli náhodne a neboli mumifikované. Jedná sa o podobný problém, aký nastolí spaľovanie tiel v Indii. Tiež sa informačné pole mŕtvej osoby znehodnocuje. vložit

Napriek tomuto problému sa vždy dajú nájsť mŕtve duše, ktoré sa nepodarilo zabalzamovať a poskytnú dostatočnú výpoveď o živote dotyčnej osoby. Nachádzam ich pomocou astrálneho putovania cez bioenergetické polia. Vyhľadal som kosti Egypťana, ktorý bol napadnutý divou zverou a roztrhaný na viac kusov, takže ho vlastne nedokázali nájsť. To dovoľuje reparovať informačný záznam tohto Egypťana, ktorý mal v sebe živú Božiu formu.

K živej Božej forme sa nedostal náhodou, ani nešťastnou náhodou. V Egypte ovládali veľmi dobre špiritistické zasväcovacie rituály. Aj u dotyčného uplatnili zasvätenie pomocou klinickej smrti. Dotyčnému dali vypiť špeciálny nápoj a mierne ho pridusili. Zároveň pre dotyčného vybrali vhodnú dušu. Bola to duša putovného Egypťana, ktorý neustále brojil proti pyramídam a považoval ich za veľké zlo. Túto dušu vložili do dotyčného, ktorého predtým vychovávali v umení staviteľstva pyramíd.

Možno Egypťanom nešlo ani o to, aby niekoho spravili špiritistom, jednoducho každý významnejší Egypťan asi prechádzal takýmto procesom klinickej smrti - obradom zasvätenia. Zasväcovatelia boli ťažkí špiritisti, ktorí doslova zberali duše mŕtvych Egypťanov, a nielen týchto. Cez spomienky tohto vyrobeného svätca sa dá cítiť, ako egyptskí kňazi sťahovali duše mŕtvych osôb doslova z celého sveta. Aj tomto prípade reinkarnovali osobu, ktorá žila kdesi v Európe, ale bola posadnutá stavbou niečoho, čo sa podobalo na špicaté stavby. Dá sa predpokladať, že určitý zámer tu bol. Starí egyptskí zasväcovatelia sa podobali novodobým špiritistom, ktorí majú tak isto okolo seba množstvo duší, pokiaľ praktizujú špiritistické vyvolávanie duší z informačných polí kostí.

Dotyčného Egypťana vyškolili na tvorbu určitých projektov, plánovanie výstavby pyramíd a zároveň ho zasvätili a otvorili mu v neurónoch stav svätca. Do neurónov dostal symboly Božieho sveta v podobe pyramidálnych stavieb. Dotyčný Egypťan nerobil nič iné, iba čo mu kázali pyramidálne symboly Božieho sveta. Neustále robil rituály a kresby okolo pyramíd.

Převzato ze stránek www.meditacia.sk se souhlasem autora