Jste zde


SOS - FALUN GONG
FALUN GONG

SOS

POMOZME ZASTAVIT PRONÁSLEDOVÁNÍ PRAKTIKUJÍCÍCH FALUN GONGU V ČÍNĚ


V době od července 1999 do září 2003 bylo v Číně:

100.000
praktikujících uvězněno bez řádného soudu
780
umučeno (oficiálně, neoficiálně jsou jich tisíce)
20.000
drženo v pracovních táborech
1000 posláno do psychiatrických léčeben


Co je FALUN GONG ?

Falun Gong
, nazývaný také Falun Dafa, je starobylá metoda zušlechťování těla, mysli a ducha. Poprvé byl představen roku 1992 v Číně panem Li Hongzhim. V současnosti ho praktikuje více než 100 miliónů lidí ve více než 60 zemích světa.
Falun Gong
je složen z jednoduchých cvičení a učení založeném na univerzálních principech Pravdivosti , Soucitu a Snášenlivosti . Zdůrazňuje zušlechťování vlastního morálního charakteru. Praktikující uplatňováním uvedených principů usilují vést harmonický a nesobecký život, vzdát se negativního chování, brát zlehka své osobní zájmy.
Falun Gong
není nové náboženství, nemá politické ambice ani komerční cíle, není v něm žádné formální členství ani organizační struktura.

Toto učení si zpočátku zejména díky svému pozitivnímu vlivu na zdraví člověka získalo podporu čínské vlády. Jakmile však počet praktikujících Falun Gongu vzrostl velmi rychle na více než 70 miliónů (což je více než počet členů vládnoucí komunistické strany), režim okolo čínského vůdce Jiang Zemina se cítil ohrožen. V roce 1999 čínská vláda Falun Gong zakázala a začala kruté pronásledování s cílem zničit ho. V důsledku pronásledování přišlo už o život 780 nevinných lidí , což jsou zdokumentované případy do 14.9.2003, skutečný počet obětí je však mnohonásobně vyšší. Tisíce dalších jsou zavřeny ve vězeních a koncentračních táborech, kde jsou často podrobovány nelidským procedurám mučení a ponižování. Milionům lidí je upíráno základní lidské právo – právo na svobodu přesvědčení (vyznání).

Platnost lidských práv
je všeobecná, neomezuje se jen na náš západní svět. Proto se nesmíme vzdát požadavku na jejich dodržování kdekoliv. Univerzální principy Pravdivosti – Soucitu – Snášenlivosti jsou nadějí pro všechny lidi. Nemohou být svévolně napadané, jak se to děje v dnešním světě.

Jak můžete pomoci?

1) Podepsáním internetové petice na www.falungong.cz, kde najdete více informací o daném problému. Nemáte-li přístup k internetu vyžádejte si písemnou formu petice.
2) Šířením informací - můžete nás kontaktovat pro uspořádání bezplatné přednášky-besedy o FG a jeho postavení ve světě i v Číně, nebo požádat o zaslání informačních materiálů.

Chceme oslovit všechny soucitné a dobré lidi, kterým záleží na pravdě, a požádat je o pomoc při šíření těchto informací o nespravedlivém a neuvěřitelně krutém pronásledování Falun Gongu v Číně. Věříme, že spojenými silami všech laskavých, citlivých a vnímavých lidí dobrého srdce dojde k rychlejšímu zastavení tohoto nesmyslného pronásledování.

Zdroj: praktikujíci FalunGong ČR – www.falungong.cz , www.falundafa.org