Jste zde


Principy Feng-shui
LoKwon

Ve starověku považovali lidé nebesa, Zemi i sebe samé za součást jednoho systému. Tento holistický pohled na život přetrvává v mnoha kulturách, kde se zdraví a medicína, potrava a životní styl i cesta ke spasení vzájemně propojují v jediný systém

 

Cesta a princip Jin a jang


Filozofie tao neboli cesta tvoří základ starověkého učení feng-shui. Ukazuje, jak si uspořádat život, abychom žili v souladu se sebou samými, s ostatními lidmi a se světem přírody. Feng-shui nám může pomoci tohoto všeho dosáhnout.


Pozitivní a negativní síly (energie) působí společně, čímž vytváří energii. Jin a jang představují dvě síly, které jsou v neustálém pohybu a každá z nich se snaží dosáhnout převahy. Tam, kde jedna dosáhne převahy, vzniká nerovnováha, což vede k zvýšení působení jedné síly přičemž vliv druhé poklesne. Příkladem může být klidná voda, který vyjadřuje jin a opakem divoká bystřina, která je jang.


Představte si pomalu tekoucí řeku (jin), která během svého toku narazí do skály a klesá, zrychlí svůj tok a stává se více jangová. Když se pak vlévá do jezera, zpomalí a znovu se přemění v jin.


Jin a jang jsou protichůdné, ale vzájemně závislé pojmy - bez představy chladu bychom neznali pocit tepla. Ve svých extrémech se mění jedno v druhé; led může shořet a lidé trpící úpalem se třesou. Cílem tedy je navodit postoj rovnováhy mezi těmito dvěma extrémy.


JIN JANG
 Měsíc Slunce
zima léto
tma světlo
žena muž
nitro vnějšek
klid pohyb
nízký vysoký
pasivní aktivní
lichá čísla sudá čísla
Země nebesa
chlad horko
měkký tvrdý
údolí kopce
klidná voda hory
zahrady obydlí
spánek bdělost


Pojetí energie neboli čchi


Čchi je pojem v západní filozofii neznámý, ale ve východním myšlení naprosto samozřejmý. Vyjadřuje totiž neviditelnou okolní energii, která je všude kolem nás, která nás ovlivňuje a ztvárňuje. Je to životní síla všech živých věcí, vlastnost životního prostředí, síla slunce, měsíce a klimatických systémů a řídící síla v lidských bytostech. Čínská bojová umění jsou založena na povzbuzení vnitřní energie čchi v těle (viz tai-či). Když se čchi zastaví, vznikne problém. Proto čínská medicína objevila systém akupunktury, který uvolňuje zablokovanou čchi, stejně jako speciální bylinnou léčbu, která napravuje nevyváženou čchi. Meditace pomáhá navodit zdravou mysl a klidnou čchi.


Účelem feng-shui je vytvořit prostředí, v němž bude čchi proudit klidně, tak aby se dosáhlo tělesného a duševního zdraví. Tam, kde čchi proudí domem klidně, budou obyvatelé pozitivní a jejich cesta životem bude snadná. Tam, kde se čchi zastavuje nebo pohybuje pomaleji, vzniká nebezpečí vzniku stresů, problémů a negativity. Tam, kde čchi proudí zahradou klidně, budou rostliny zdravé a zvířatům se bude dařit. Tam vznikne dokonale harmonický ekosystém vzájemného vyvážení. Pokud čchi bude proudit nerovnoměrně, dojde k nerovnováze, která může vést, např. k epidemii. V kanceláři, kde čchi proudí volně, budou zaměstnanci šťastně spolupracovat, dílo bude klidně a metodicky dokončováno a hladina stresu bude minimalizována.


Lidský organismus je velice citlivý systém, který je schopen pocítit každičký nesoulad a podvědomě na takovýto nesoulad reaguje. To pak vede k stresům, nerovnováze, psychózám a podobným psychologickým až psychopatickým stavům. A právě umění feng-shui má za úkol navodit rovnováhu a klid do duší všech bytostí.
Uvedeno ve spolupráci se serverem zen.danjutsu.com