Jste zde


Kundaliní: probuzení k radikální duchovnosti
Doktorka.cz

Stává se, že když se lidé modlí, meditují nebo v hlubokém rozjímání hledají "Boha", jsou nakonec konfrontováni se zkušeností, kterou staré indické posvátné texty označují termínem sat-čit-ánanda. Sat je existence nebo bytí, substance či všeprostupující esence. Podle východních posvátných textů existovalo před stvořením pouze sat, jediné a nerozdělené. Existuje vždy a všude. Čit je kosmická inteligence nebo vševyplňující vědění, je to vědomí bez osobní identity. Ánanda je extatická blaženost. Indičtí panditové označují tyto tři kvality za esenciální podstatu bytí. Po výbuchu energie Kundaliní, která je skryta v každém z nás, se jedinci může otevřít přímý vhled do těchto kvalit. Když se tato prvotní intenzivní energie probudí, zdá se, že se pohybuje tělem a duší s určitým záměrem, a podle východních mystiků má schopnost změnit člověka až na jeho buněčné úrovni. Cítí-li někdo první intenzivní vlny této energie/vědomí a zmítá-li se v následném tělesném, psychickém a duchovním chaosu, mluvíme o probuzení Kundaliní.

Pokud jste probudili tuto energii, ať už disciplínou a duchovním cvičením, v důsledku práce s dechem nebo jiných intenzivních terapií, po zkušenosti blízké smrti či jiného traumatického zážitku nebo k tomu vedla jiná, zcela nevysvětlitelná příčina, spojujete se s evolučními energetickými a psychickými silami. Tyto energie s sebou nesou vědomí, stejně jako mohou vzduchové vlny nést rádiový signál, a některým lidem způsobují psychické potíže, které bychom mohli přirovnat k psychickému Armageddonu, kdy se hroutí hranice vlastní identity a vynořují se nové možnosti.

Lidé, kteří zažili náhlé probuzení energie Kundaliní, je popisují mnoha způsoby:

"Během meditace jsem měl najednou pocit, jako bych prorazil vrstvu ledu a mohl jsem vnímat sám sebe, jak tančím nad oceánem blaženosti, cítit, jak se ho dotýkám špičkami, vnímat silné teplé záchvěvy proudící z konečků prstů celým mým tělem až nahoru, proudící vším. Poté jsem byl do toho oceánu vržen a ztratil jsem pojem o tom, co se děje. Bylo to nepopsatelné..." Jay

"Sáhla jsem po knize Jógánandy, abych vyhledala citát. Měla jsem pocit, jako by mi někdo položil těžkou ruku na rameno, přimáčkl mě k podlaze a zase narovnal. Proudily mnou vlny extatické energie a moje mysl byla ztracena v energii a světle. Tak jsem zůstala asi čtyři hodiny..." Chris

Tyto zážitky jsou jako jednotlivé události v životě pozoruhodné, souhrnně je lze však identifikovat jako zkušenosti Kundaliní, protože jsou začátkem procesů trvajících měsíce a roky, během kterých se ještě objeví široká škála dalších zážitků. Toto probuzení duchovní energie/vědomí provází mnoho dalších jevů, které obecně spadají do sedmi kategorií zážitků: nedobrovolné pohyby (krijá); tělesné pocity a příznaky; spontánní jógické pozice a dýchání; emocionální rozruchy; mimosmyslové vstupy -- vizuální, sluchové a čichové; věštecké a paranormální fenomény; a zkušenosti samádhi nebo satori. Takové probuzení je většinou provázeno i zásadními změnami názorů a životního stylu.

První pohyb Kundaliní je často pociťován jako energie zvedající se z dolní části páteře, kde je podle esoterické literatury již při zrození člověka svinuta ve skryté formě. Může prýštit z těla jako gejzír, plazit se nahoru pomalým spirálovitým pohybem jako had nebo rovnoměrně proudit páteří a korunou hlavy. Tělo vibruje nebo je nabito energií a v těch šťastnějších případech i extatickými pocity. Nervový systém může být zaplaven intenzivním teplem, světlem nebo zvuky. Energie pak může zdánlivě zmizet. Může se však také zdržet a od základu přetvořit člověka na novou osobu, která ovšem ještě celá léta může zápasit s tělesnými a psychickými rozruchy. Vypadá to, jako by každý skrytý nebo nevyřešený fyzický či emocionální problém v systému těla a mysli musel být pojmenován a vyřešen.

Tato "radikální" duchovní zkušenost pravděpodobně vyrůstá z nejhlubších kořenů Bytostného Já a žene člověka do revolučních osobnostních a fyziologických změn. Intenzitu tohoto pohybu některé posvátné jógické texty popisují jako spěch bohyně Šakti, která se osvobozena žene lidským systémem, aby se sjednotila se svým milencem Šivou, universálním vědomím, které ji očekává. Tato náročná bohyně, stvořitelka a ochránkyně člověka, začne zápas za osvobození lidského vědomí od světských záležitostí a vytvoří rozsáhlou škálu psychických a fyziologických jevů, projeví se extatickou zkušeností a agonizující sebekonfrontací a dožaduje se změny životní orientace dotyčné osoby.

Zkušenost Kundaliní byla téměř ve všech kulturách na zemi po staletí utajována. Dnes se o ní mluví stále častěji i mezi moderními duchovními hledači a podle všeho se vyskytuje i mezi lidmi, kteří žádnou duchovní praxi neprovádějí. Pokud vstoupí do životů lidí, kteří postrádají kontext a nerozumějí souvislostem mezi tělesnými a mystickými zážitky, pak v nich může vyvolat zmatek a strach nebo dokonce vést k roztříštění jejich osobnosti. A obrátí-li se takto postižení lidé na tradiční lékaře, psychoterapeuty nebo církevní poradce, jejich úzkost ještě vzroste, neboť jim západní kultura nedokáže poskytnout rámec, v němž by mohli integrovat spojení mezi spiritualitou a tělesnou energií.

Duchovní probuzení nemusí být destruktivním nebo bolestivým zážitkem, přestože nepochybně spouští tělesnou i duševní transformaci. Existuje dostatek důkazů, že prvotně je jeho povahou rozšířené vědomí a blaženost, která je po stabilizování procesu pociťována neustále. Je vhodné pohlížet na probuzení jako na určitý proces nebo sérii akcí, změn a funkcí zaměřených na posílení těla a charakteru. Jejich cílem je vznik dostatečně silného tělesného systému, jenž bude schopen udržet duchovní energii a vhled. Jógini věří, že nejprve je nutné jógickou praxí, sebedisciplínou a skromným životním stylem vytvořit v soustavě těla a mysli silnou strukturu a teprve pak je bezpečné probudit Kundaliní. Mnozí lidé ze Západu, kteří ji probudili, ale neprošli předtím nutnou přípravou, se setkávají s výzvami této transformace, aniž by měli dostatek schopností, kterými by ji mohli obsáhnout.Zdroj: Bonnie Greenwellová: Energie transformace. Průvodce procesem probouzení Kundaliní. Nakladatelství DharmaGaia

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz