Jste zde


Jemnost Tchaj ti
Jiří Jakub

Setkali jste se již s cvičením Tchaj Ťi? Možná, že ano. Někteří v článcích různých časopisů, kde o něm píše známá herečka Z.Jandová. Možná jste viděli pár ukázek v televizi a ti zvídavější třeba navštívili nějaký ten seminář nebo kurz.

 

Ať už je to jakkoli, popisovat tchaj ti je jako snaha uchopit vítr. A tak nezbývá než začít u faktů. Tchaj ti vzniklo v Číně v dobách, kdy lidé byli daleko blíž přírodě a mystériím života.V té době žil i legendární Chang San Feng údajný zakladatel tohoto umění. Asi Vás překvapí, že hlavním důvodem, proč tenkrát lidé cvičili tchaj ti nebylo zdraví, ale sebeobrana založená na měkkosti, neodporování a vnitřní síle. Časem bojový aspekt ustupoval do ústraní a meditace v pohybu, jak se také tomuto cvičení jinak říká, si začala získávat stále více příznivců po celém světě. V dnešní době je kladen největší důraz na blahodárné působení v oblasti psychiky a zdraví. Je trochu škoda, že z odkazu minulých dob se zapomíná na konfrontaci naučených dovedností ve cvičení s partnerem a upřednostňuje se v mnoha případech pouze stínové provádění formy.


Konkrétní podoba toho umění je různá od stylů, které se z původní linie selektovaly. A tak máme styl Yang, Čchen,Wu a další. Pro nás je směrodatné vědět, že i když technika pohybu je bezesporu důležitá, rozhodující pro náš užitek ze cvičení je uvolněnost, bdělá pozornost a trpělivost.


Stejně jako voda kapající na skálu vyhloubí léty působení důlek, tak i naše tchaj ti zpočátku neohrabané, zkostnatělé a nepochopené po čase trpělivé práce a studia přinese své ovoce.


My cvičíme styl Yang, formu 37 pohybů, které vyučoval mistr profesor Čeng Man Čching v sedmdesátých letech v USA. O panu profesorovi se traduje, že byl mistrem 5 oborů - léčení, kaligrafie, ikebany, básnicvtí a tchaj ti, které jak říkal měl nejradši, protože mohl být s lidmi. Jeho tchaj ti bylo nástrojem porozumění, lidství a hluboké účasti.


A nyní k formě. Forma je soubor pohybů, které mají svůj předem daný sled a provádí se v klidném, uvolněném tempu. V pokročilých fázích treningu se cvičící více než na techniku, zaměřuje na vyprázdnění mysli a sladění dechového cyklu s pohybem. Správným přístupem dochází k bližšímu spojení s vnitřní podstatou, rozvíjí se schopnost koncentrace a vědomým uvolňováním se dá vyciťovat životní síla, kterou pohyby Tchaj Ťi probouzejí. Může dojít i k hlubšímu porozumění sobě a okolí a probuzení skrytých schopností, které zůstaly až do této doby utajeny.


Jistě není pro mnohé z vás tajemstvím, že energie, která oživuje naše tělo a mysl proudí po tzv. drahách a průsečíkem těchto cest jsou tzv. meridiány. Když se v tchaj ti, joze, meditaci, nebo jiným způsobem dostanete k osobní zkušenosti s tímto jevem, nebude již pro vás nic náročného vnímat jak na tento energetický systém opakování formy působí.


Pravidelným cvičením přichází poznání, že fyzické a psychické uvolnění jsou spojené nádoby a pojmy YANG a JIN nejsou pouze učebnicovou abstrakcí, nýbrž neustálou škálou proměn.


Cvičením tchaj ti se lidé s tendencí k přehnané aktivitě uklidní a pomalejší rozhýbou. Individuální cvičení lze doplnit některými aplikacemi pohybů ve dvojících, kde si mohou cvičící vyzkoušet do jaké míry pochopili a prakticky zvládli formu.


Dále je třeba zdůraznit, že celý život doprovází jedna síla, která je dána jedincovi početím, rozvíjí po narození, je formována prostředím, stravou, emočními poli a karmou, neboli osudem. Jak se naučíme s touto silou hospodařit, uchovávat ji a rozvíjet, ale také jak se bude tato síla projevovat navenek v konfrontaci s jinými poli, tak se bude odvíjet i naše zdraví, psychická pohoda a naplnění našeho poslání na zemi. Tchaj ti je jedna z cest jak tato mystéria života pochopit a především realizovat.


Abyste však mohli cvičit tchaj ti je třeba se na něj naladit. Vždyť i tato disciplína není pro každého. Jestliže se však cítíte být přitahováni, můžete to zkusit. V poklidu večera pro jednou zapomeňte na televizor a místo toho si dopřejte konvičku lahodného čaje s knížkou Wolfa Lowenthala o profesoru Čeng Man Čchingovi a jeho Tchaj Ťi pod názvem Nic vám netajím. Ponořte se do tohoto zvláštního světa, protože nejdřív je třeba pochopit principy, které vše doprovázejí, potom se může začít s cvičením.


A věřte, stojí to za to.


Motto : smysl má pouze takové Tchaj ti, které je s námi nejen v tělocvičně, ale stále.
Uvedeno ve spolupráci se serverem zen.danjutsu.com