Jste zde


Gemmoterapie

Jednou z moderních léčebných metod přinášející pozoruhodné výsledky i u obtížně léčitelných nemocí je nová terapie s názvem gemmoterapie - též zvaná medicína pupenů. Gemmoterapie je léčení pomocí kapek připravených z výtažků pupenů stromů a keřů nebo bylin. Podstatou této metody je léčebné využití zárodečných tkání jako jsou pupeny kořínky nebo mladé listy či výhonky (letorosty).V pupenu ( latinsky gemmon) jsou uloženy neobyčejně účinné... více

Antroposofická medicína

Může mít onemocnění člověka nějaký smysl? Na tuto opomíjenou otázku v životě nemocného člověka hledá odpověď antroposofické lékařství. Antroposofické lékařství vychází z duchovně vědeckého směru nazvaném antroposofie z něhož dnes vychází i další iniciativy a směry. Nejznámějším je například waldorfská pedagogika která se snaží rozvíjet dětskou osobnost ve svobodně myslícího cítícího a jednajícího člověka. Waldorfské školy působí... více

Bachova květová terapie

Jednou z léčebných metod alternativní medicíny je Bachova květová terapie. Tuto terapii objevil Dr. Edward Bach (1886 - 1936). Dr. Bach po vystudování medicíny zastával různé posty v londýnských nemocnicích. Při tom si začal více všímat lékařů a jejich pacientů a zjistil že lékaři se málo nebo vůbec zajímají o pacientův duševní stav nebo jejich povahu což on sám považoval za klíč k nemoci a uzdravení. Byl přesvědčený o existenci jednoduché metody... více

Stránky