Jste zde


Tušení souvislosti aneb černý pták I.
Bubulák

(především pro adepty, kteří vystupují z řad profánních nebo těch, kteří již do těchto řad nepatří)

 

Prolog


Dobrý den,

v poslední době jsem dostali spoustu "dárků" (informací, postřehů) od svého přítele a jelikož se hodí (možná) i pro ostatní "hledající" rozhodli jsme se s nimi s Vámi podělit. Nebudeme je vydávat za své, poněvadž nám to nepřísluší a v podstatě je to jedno, kdo je autor, autor je řekněme život (ve smyslu zkušenost) a není podstatné, kdo je zachytil ve formě textu.


Podstatné je ponaučení.


ČERNÝ PTÁK


Pravděpodobně jste zaregistrovali zajímavou skutečnost. Přestože dřeme na duchovní stránce jako koně orající na poli, naše myšlenky jsou v dané chvíli a předtím čisté a vnitřně cítíme, že je všechno O.K., přesto se nám stane něco nepříjemného, např. špatně stoupneme na rovné cestě nebo se praštíme do kolena o rám dveří, když procházíme nebo nás seřve soused za věc, která mu deset let nevadí nebo něco děláme a najednou se okolo nás vyrojí celá rodina s různými, pro ně důležitými požadavky, takže musíme stále odbíhat od rozdělané práce - (ještě lépe to funguje u zvířat) nebo náš šéf v práci si začne vymýšlet naprosté nesmysly atd.


Snažíme se přijít na to proč, ale nakonec konstatujeme, že to nechápeme. Máme vnitřní pocit, že zde něco nehraje, ale stále nevíme proč. Pokud si tohoto jevu začneme všímat víc, zjistíme, že zde platí určité zákonitosti, nicméně smysl nám stále uniká. Výsledek je převážně stále stejný - dochází k vnitřnímu rozhození resp. podráždění.


Zajímavá souvislost je popsána dále.


Věřím, že po pečlivém přečtení si zpětně uvědomíte tyto situace a situace, které se vám nadále budou dít, si již budete uvědomovat v této souvislosti a již u vás nedojde ke kýženému efektu, tj. narušit a pokud možno zahnat zpět (ideální stav), z pohledu černého ptáka-viz. dále.


Přesto si myslím, že nakonec budete obdivovat tohoto mravenečka, (jak s oblibou říká můj kolega) a budete čím dál tím více fascinování dokonalosti systému, kterému otročíme.


ČÁST PRVNÍ


...V létě roku 1926 byla v údolí Sharagol blízko Humboldtova pohoří, které leží mezi Mongolskem a Tibetem, skupina vedena p. Roerichem . Zde se stali účastníky slavnostního obřadu vysvěcení svatyně. Asi den či dva poté si členové výpravy všimli, že nad nimi se vznáší velký černý pták. A za ním, vysoko na jasné obloze, náhle zpozorovali obrovské, rotující zlaté těleso kulovitého tvaru, které se oslnivě třpytilo v paprscích slunce. Hned tři cestovatelé pak dalekohledem pozorovali, jak toto těleso prudce letí ze severu, od pohoří Altaj, pak náhle ostře mění směr a mizí na jihozápadě, za Humboldtovým pohořím. Celá událost vyvolala ve skupině vlnu mocného vzrušení. Jeden z lamů Roerichovi řekl, že to, co právě spatřil, bylo "znamení Šambaly" a znamená to, že jeho mise byla posvěcena Mocnými z pohoří Altaj, kteří jsou vládci Šambaly.


Později se lama Roericha zeptal, zda postřehl vůni, která se v této chvíli vznášela ve vzduchu, a když dostal kladnou odpověď, pokračoval : Jsi tedy pod ochranou Šambaly. Ten velký černý sup je tvůj nepřítel, jenž touží zmařit tvé dílo. Tebe však provází a chrání síla, která pochází ze Šambaly a bere na sebe podobu této jasně zářící formy hmoty. Tato síla je Ti stále nablízku, třebaže si toho zpravidla nejsi vědom. Takto jasně se projeví jenom občas, aby Tě posílila a ukázala Ti směr. Všiml sis, kterým směrem se ta koule pohybovala? Právě tímto směrem musíš jít. ............


(Tento úryvek je z cestovního deníku Altaj - Himálaj Nicholase Roericha, básníka, umělce a významného učence pocházejícího z Běloruska který se později usadil v Paříži.


Celá pasáž je pak z knihy "Šambala tajemství duchovní říše", str.20 od Victorie LEPAGE.) Dovolil bych si upozornit na zvýrazněné části, protože je zde, (dle mého zanedbatelného poznání), upozornění na to, že :


V okamžiku, kdy obrazně řečeno otevřeme (ať se jedná o čaroděje, esoteriky, příslušníky různých duchovních nauk) dveře z místnosti v budově paneláku, (o x-patrech a x-místnostech), která je nám určena (je jedno, zda-li pod tím myslíme prostředí ve kterém žijeme nebo systém, který zde vládne ), je nám (uživatelům místnosti) přidělen osobní škůdce-nazvěme ho dle úvodu Černý pták (pan domácí), který pravděpodobně využívá nejen prostředí ve kterém momentálně jsme, ale i naše slabiny a různé strachy, abychom opět tyto dveře dobrovolně zavřeli.


Podotýkám, že je stačí otevřít, o vykročení a případné cestě ven z místnosti ani nemluvě. Tento osobní škůdce se vám velice pečlivě věnuje (nezná spánek, odpočinek, je stále ve střehu), po celou dobu vaší cesty, dokud nesplníte cíl, proč jste tyto dveře otevřeli. Jak ukázala praxe, mnozí to vzdají a skončí sice v jiné místnosti, ale ve stejném paneláku. Někteří se vrátí dokonce zpět, to je asi nejhorší, protože pan domácí dohlídne, aby již pokud možno nikdy nedošlo k otevření těchto dveří.


Nabízí se obdoba černého anděla z televizního seriálu "Čarodějky" s tím, že asi tohoto černého ptáka nelze zničit. Samozřejmě, jsou zde i ochránci z prostoru, kam vede cesta z budovy, ale ti pravděpodobně mají menší možnosti působení v budově, kde se nacházíme-jsou to v podstatě návštěvníci, kteří asi musí respektovat pravidla domácnosti resp. budovy, řekněme domovní řád.


Je nasnadě, že možnosti pana domácího jsou pro nás nepředstavitelné a tudíž i možností , jak nás zviklat, je nepřeberně mnoho. Dokonce se lze domnívat, že můžeme ty dveře zavřít , aniž bychom si toho byli vědomi.


Z toho vyplývá, že je asi nutné stále mít na zřeteli PROČ jsme dveře otevřeli a nenechat se zlákat různými odchytávači, ale je asi nutné mít STÁLE na zřeteli i osobního škůdce s jeho možnostmi.


Lze se též domnívat, že pokud otevře stejné dveře skupinka jedinců, jejich osobní škůdci začnou spolupracovat a využívat svého vlivu na prostředí, ve kterém se skupinka nachází k tomu, aby se podařilo tuto skupinku jedinců rozdělit, nejlépe rozeštvat proti sobě, (jednotlivce lze lépe zpacifikovat do patřičných mezí - v místnosti, resp. v budově).


Na závěr této části bych si dovolil upozornit na pozoruhodnou myšlenku z Harryho Pottera , kdy Brumbál říká Harrymu :


To co jsme, neurčuje naše nadání, ale naše volby !!


ČÁST DRUHÁ


Některé z mnoha možnosti černého ptáka:


 1. působit na okolí např.:
  • zakrývat některé předměty a naopak tvořit některé předměty např. tak, aby byly vidět pouze někým
  • posouvat pevné předměty, např. zdi,dveře, podlahy

 2. při komunikaci mezi jedinci např.:
  • utlumit některé slova a naopak přidat jiná slova
  • ·
  • utlumit celé věty a naopak jiné vytvářet,tzn. slyšíme něco úplně jiného
  • ·
  • při společném pozorování může jeden vidět něco navíc nebo něco méně něž ten druhý, třetí....

 3. působení na jedince , který otevřel dveře např.:
 4. ·
  • pokud se nenaladí na jakoukoliv negativní emoci v podstatě žádné
  • ·
  • pokud se naladí na jakoukoliv negativní emoci
  • ·
   • může zesílit tuto emoci
   • ·
   • může podsunout další negativní emoce, především spojené se strachem a egem
   • ·
   • může odebírat takto energií a docílit tzv. deprese a s tím další efekty

 5. působení na jedince profánního např.:
 6. ·
  • v podstatě neomezené, tj.:
  • ·
   • může vyvolat jakoukoliv reakci i bez podmětu z venči
   • ·
   • může vytvářet domnělé pocity a křivdy
   • ·
   • + viz. bod 3)
   • ·
   • + mnoho dalších


Doporučuji:


Zafixovat si do paměti možnosti černého ptáka !!!


POZOR na extrém:


Jsem "v poho" - za všechno může černý pták, VELKÝ OMYL !


Nejdříve provést analýzu, zda-li se nejedná >>o upozornění mého ducha teprve
až potom si uvědomit černého ptáka !!!
Pokračování příště