Jste zde


První kontakt se skutečnou realitou aneb osvobození našeho Ducha II.
Bubulák

Pro velice zběžnou představu (ilustraci) jsme vytvořili obrázek systému Černého a Bílého pásu (ILUZE a REALITY). Jde o pouhý pokus vůbec nějakého ztvárnění neztvárnitelného pro základní představu, nelze brát tento obrázek za nějaké předkládané dogma (tak to je a hotovo). V daném čase a okamžiku nám může tato představa (obrázek) pomoci pochopit základní informace.

 

Jistě vyvstane otázka, co tento obrázek znamená, jak ho máme pochopit. Ze začátku bude jeho pochopení malé, ale s postupem času s postupným získáváním souboru zkušeností a vědomostí vám bude připadat jasnější.
Krátká poznámka:


Jistě jste si na obrázku všimli, že se MATRIX (náš systém) také skládá z bílého a černého pásu (dále psáno malými písmeny pro rozlišení).Pravděpodobně i STVOŘITEL je někým ovládán (vyššími bytostmi ČERNÉHO PÁSU) a byly mu předložené pravidla, podle kterých má vytvořit černý a bílý pás. Přestože se třeba s tím plně neztotožňuje, musí plnit příkazy. Jistě jste i všimli, že tento systém (naše fyzická realita - MATRIX) je založen na principu "JEDEN POŽÍRÁ DRUHÉHO" za produkce patřičné energie. Podobnost s nadřazeným systémem stvořeným TVŮRCEM tedy ČERNÝ A BÍLÝ PÁS (psáno velkými písmeny pro rozlišení) je či není náhodná (vyberte si). Je zde ovšem jeden velice podstatný rozdíl, bílý pás v MATRIXU není stejný jako BÍLÝ PÁS od TVŮRCE. Dalo by se říci, že bílý pás a černý pás v MATRIXU je stále iluzí (májou - stejně jako ČERNÝ PÁS), lišící se přístupem k bytostem, zde žijícím. Kdežto BÍLÝ PÁS stvořený TVŮRCEM je Skutečnou realitou. Význam obrázku a rozdílu mezi BÍLÝM A ČERNÝM PÁSEM TVŮRCE se Vám pokusíme přiblížit v podobě následujícího příběhu.


Představte si, že jste pozváni do drůbežárny na exkurzi. Uvítají Vás a uvedou Vás do velkého sálu, kde přes celou jednu stranu jsou dvě obrazovky.


Na levé obrazovce vidíte:


Hejno dvoubarevných slepic a několik kohoutů, kteří chvílemi mezi sebou bojují a snaží se ovládat i slepice. Po chvíli zjistíte, že je zde nějaký řád. Od nejsilnějšího kohouta, který ovládá vše. Ale kromě toho, že občas vyrazí za nějakou slepicí, je líný a kokrháním ovládá slabší kohouty, kteří dohlíží na slepice, které se pasou a starají se o ně, aby dobře snášely vejce. Po chvíli zjistíte, že i u slabších kohoutů je nějaká hierarchie, která funguje zhruba stejně jako u nejsilnějšího kohouta. Je zde vidět určité napětí nejen mezi kohouty ,ale i mezi slepicemi, protože je kde kdo omezuje.


Na pravé obrazovce vidíte:


Pouze jednobarevné slepice a bez kohoutů. Volně se pasou a dělají si co chtějí, dle vlastního uvážení. Ani nesnášejí vejce. Evidentně zde není žádný náznak nějakého napětí stresu. Vše jakoby plynulo přirozenou cestou.


Jak tak stojíte a díváte se už asi 30 minut, přijde k pravé obrazovce zootechnik a aniž by něco řekl, přistoupí k okraji obrazovky a s úžasem pozorujete, že strhává průhlednou fólii a Vy zjišťujete, že se díváte na reálnou scénu. Zootechnik přichází k levé obrazovce, ohne se a zmáčkne dovedně ukrytý knoflík a před Vámi se rozvine reklama na drůbeží výrobky. Pochopíte, že levá obrazovka je pouze promítací plátno.


Toto je asi rozdíl mezi černým pásem a bílým pásem!
Opravdu platí pro obě obrazovky stejné zákony - nedovolil bych si to tvrdit!
Systém bude asi pro obě obrazovky jiný, nebo ne?


Vysvětlivky:

slepice = prostory
dvoubarevné pírko slepice = duální vesmíry (černá a bílá, plus a mínus)
kohouti = vládci jednotlivých prostorů a vesmírů
jednobarevné pírko = kladné vesmíry
pasou se = poznávají a sbírají informace
snášení vajec = živení spousty různých bytostí


Souhlasíme s Vámi. Cíl je skutečně důležitý, ale jak si ho chcete svobodně zvolit, když Vás stále řídí kohouti - použiji-li přirovnání. Navíc to dělají tak prohnaně, že máte představu, že se rozhodujete sami, jakoby svobodně.
Žel, budete muset rozlišovat mezi duálními vesmíry, třeba znázorněné pásem a mono vesmíry, taky třeba znázorněné pásem. Jsou to sice pásy, ale každý úplně s jinými vlastnostmi!


Tolik snad na začátek, ale snad to vstřebáte.

Bubuláci Eva + Josef

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce