Jste zde


První kontakt se skutečnou realitou aneb osvobození našeho Ducha I.
Bubulák

Nyní jsme ukončili první etapu našeho poznání, ve které jsme vytvořili podmínky proto, aby náš Duch mohl přejít do pravděpodobné reality z pohledu našeho poznání.

 

Pro zopakování provedeme krátké shrnutí předchozího poznání. Zbavili jsme fyzické tělo cizích duchů, potom psů a osvobodili jsme vyšší energetická těla (VET) od bytostí, které je ovládaly nebo byly na ně přímo napojeny (jinými slovy odčerpávaly z vyšších energetických těl energii).


Nyní nastává velice důležitý a významný zlom ve vývoji. Jde o přechod (převod) našeho Ducha na druhou stranu - do skutečné reality. Zde se dostáváme k tomu, proč je důležitá meditace s partnerem a proč jsme uveřejnili své fotografie.


Po nějaké době meditací s partnerem (viz. Meditace přes někoho druhého) se můžete zeptat Ducha partnera, zda-li by byl ochoten vyhledat ducha Josefa nebo Evy dle fotografií (doporučujeme před vlastní meditací - nechat partnera prohlédnout naše fotografie). Pokud bude partner souhlasit, necháte partnera, aby je našel (přes fyzická těla se kontaktujete automaticky s duchem daného fyzického těla) a můžete se zeptat, zda-li souhlasí, aby Vás odvedli do bílého pásu. Je to důležité proto, že je velice pravděpodobné, že by jste byli, resp. partnerův Duch odchycen vyššími bytostmi systému.


Možná, že jsou i jiné cesty, ale ty neznáme. V případě, že zvolíte jinou variantu, doporučujeme v každém případě nezávislou kontrolu nějaké bytosti, která je určitě mimo Černý pás.


Budete pak převedeni do bílého pásu, v našem případě k mistru Thionysovi, který vašim Duchům vysvětlí co a jak. Po návratu z takového uvedení vašich duchů do bílého pásu doporučujeme v případě meditace (cvičení) popsané v předchozích článcích (Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě 1) záměnu kosmické univerzální energie za energii bílého pásu. Je velice pravděpodobné, že v tomto období již nebudete mít potřebu provádět některá cvičení, což si můžete zkontrolovat dotazem na svého ducha přes partnera (minimalizovat tak vliv vlastního ega).


I po přechodu našeho Ducha do skutečné reality zůstává spojení Tělo-Duch, kdy fyzické tělo společně s Dvojníkem (EGEM-temnou stránkou) zůstává nadále v Černém pásu (ILUZI-virtuální realitě- MÁJI).


Je pravdou, že v této fázi vývoje (spolupráce) Duch již může bez nás být, ale ochudil by se o možnost rychlejšího vývoje. Řečeno obrazně na příkladu: Jako by jste nemohli využít dopravního prostředku (např. auta), který máte jinak k dispozici. Zůstanete na zastávce nebo můžete jít pěšky, což je ovšem pomalé a neefektivní.


V této fázi, myslíme tím vzájemnou spolupráci Těla a Ducha, se přehoupnete do "vývojového stádia" osvobození Těla, aby mohlo také Tělo přejít do skutečné reality a stalo se skutečné. Váš Duch tak bude získávat informace (poznání), ze kterých bude pro Vás chystat učební látku (lekce) a potom samozřejmě zkoušky, zda jste zvládli danou učební látku a můžete pokročit na cestě poznání a sebezdokonalování o stupínek dál (např. do další třídy). Vy na základě takto získávaného poznání budete na oplátku posílat Ducha do nových neobjevených "končin" REALITY (Bílého pásu), setkávat se s různými Bytostmi a novým poznáním (prostřednictvím Ducha).


Proto je vzájemná spolupráce Těla a Ducha velice důležitá.


Tělo s Duchem koexistuje na bázi spolupráce, kdy Tělu zůstává tzv. právo svobodné volby a Duchovi možnost (role) cestování a získávání poznání (informací). Získané poznání potom Duch předává prostřednictvím podvědomí Tělu do vědomí. Takto se vzájemně doplňuje a urychluje vývoj jak Těla, tak Ducha. Veškeré schopnosti, kterými disponuje člověk jsou schopnostmi našeho Ducha, NE fyzického těla, jak by se jeden mylně domníval.


Poznámka autorů.
Někdy můžou být řekněme některé speciální schopnosti, kterými může disponovat člověk, propůjčeny jinou vyšší bytostí, která potom stojí za tímto člověkem (obvykle jde o nějaký typ smlouvy), ale toto je obšírné téma na samostatný článek, snad někdy později.


Zde chceme upozornit na to, že právo svobodné volby je dvousečnou zbraní, kterou si můžete způsobit mnoho škod. Duch Vám nabídne různé možnosti a vy se budete rozhodovat, kterou přijmete. Možnosti vám budou nabízet také "Odchytávači" s cílem Vás ve vašem duchovním vývoji zbrzdit anebo lépe zastavit a stáhnou zpět. Rozhodnutím, resp. svobodnou volbou je také "NIC NEDĚLAT" (tato volba bude velice vyhovovat Odchytávačům, sloužícím Matrixu).


Podle toho, jak se rozhodnete, bude Váš Duch pracovat (konat). Když se rozhodnete momentálně špatně, váš Duch s tím nic nenadělá a bude se muset řídit vaší volbou. Ovšem na oplátku za toto špatné rozhodnutí vám to pěkně spočítá jiným způsobem tak, aby jste pochopili, kde jste udělali chybu a příště se jí vyvarovali.


Nicméně je tato spolupráce velice účinná a zábavná. Garantujeme Vám, že časem (s rostoucím poznáním), až se za sebou rozhlédnete, jací jste byli, se budete smát. Budete se smát nad vlastní hloupostí (NEURAŽTE SE) a nad absurditou situací, ve kterých jste byli. Pochopíte, jaká to byla všechno šaškárna. Pochopíte, jak lehce a rychle podléhá člověk nástrahám (svodům) EGA a jak mu skáče na lep. Pochopíte také, jak je člověk řekněme velmi jemně "špatný" a budete plakat.


Nikde jinde se člověk tak dobře nenasměje, jako na cestě duchovního rozvoje, zvlášť v roli pozorovatele. Časem Vám zůstanou oči pro pláč, nad sebou samými.
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakce