Jste zde


Přechod naší podstaty do reality aneb iluze stále pokračuje a nebo, že by ne?!
Bubulák

Prolog: Dovolte nám, abychom se prezentovali. Již jen třeba proto, aby mnozí z Vás, kteří četli ucelený systém informací nazvaný "Cesta ke svobodě...", našli odvahu jít touto cestou, která je ve svém poznání velice, velice zvláštní a odlišná.

 

Jak můžete vidět na fotografiích jsme docela běžní, ničím zvláštní lidské bytosti.


I my jsme odmítali uvěřit skutečnostem, které jsme poznávali.


Pokud bychom si chtěli fandit, tak je neuvěřitelné, že nám bylo umožněno poznat, že pravděpodobně veškeré učení a filosofie, které jsou ve světě prezentované slouží pouze k manipulaci lidí za účelem zotročení.


Jistě si budete myslet, to co my: "je to blábol", "další nafoukanci, kteří si myslí, že sežrali veškerou moudrost". "Kdyby to byla pravda, proč na to nikdo nepřišel dříve?", "Ježíš, Budha, Krišna, a mnozí další velcí mistři, Ti všichni byli svedeni a teď najednou nějací dva "nickové" začnou předkládat myšlenky, které svým způsobem popírají dané učení, filosofii atd.


Na svou obhajobu můžeme akorát odkázat na spousty myšlenek a objevů, které byly ve své době naprosto nepřijatelné a přesto existovaly.


Taky můžete namítnout, kde bereme tu jistotu, že i zde se nejedná pouze o další cestu k manipulaci lidí za účelem zotročení. Odpověď je zdánlivě prostá. Tato cesta vám ukáže, jak tento systém funguje a proč. A pokud budete chtít, ukáže vám kudy jít a jak se dostat ven tím, že pochopíte věci, které dalece překračují vše, co jste zatím poznali, resp. co jste se kde mohli pravděpodobně dočíst. Pochopíte slabiny různých učení a filosofií a hlavně budete vědět, proč mají tyto slabiny.


Je nám jasné, že to zní nadneseně, ba přímo pyšně, ale s tím to nemá nic společného. Je to prostě fakt, který si můžete sami ověřit - pokud budete chtít. Záleží jen na vaší chuti tuto cestu vyzkoušet. Je pravděpodobné, že se vám bude systém snažit hlavně v počátku, kdy jste nejzranitelnější, znepříjemnit vaše rozhodnutí. Pokud vytrváte, myslíme si, že budete nadšeni poznáním, které se před vámi otevře.


Nejhorší na tomto je to, že pokud touto cestou nepůjdete, pravděpodobně nebudete schopni pochopit a už vůbec ne - se ztotožnit s předkládanou filosofií. Paradoxní je na tom to, že některé fragmenty této filosofie najdete v různých učeních, ale jejich cíl je úplně jiný než náš, tj. stát se svobodným, což může opět dokládat, že předložená cesta poznání je kompletnější.


Pokud se ale vydáte naznačenou cestou, je velmi pravděpodobné, že si postupně budete uvědomovat, jak přímo geniálně je tento systém (myšleno ten ve, kterém žijeme, ne tato filozofie) zřízen. Jak skvělé má vybudované nejen kontrolní mechanismy, ale a to hlavně perfektně a důkladně propracován systém odchytávání lidských bytostí, kterým se "poštěstilo" pochopit některé souvislosti a vstřebat informace, které pro mnohé jiné jsou "nesmysly", např. nabízenými možnostmi a schopnostmi. Stačí obvykle tak málo, jenom souhlasit, čili říci "ANO". Mnohdy je to prezentováno až po určité "dřině" na sobě a různém odříkání, takže se nám to jeví jako nějaká forma odměny.


Mocným nástrojem systému je EGO a vlastní výchovný program po mnoha staletí lidské existence, který v nás docela dobře utlumil schopnost, kterou nazvěme třeba šestý smysl, intuice apod. Jen ve výjimečných okamžicích se nám poštěstí tuto schopnost použít. Pak se obvykle divíme, kde se to v nás vzalo.


Ruku v ruce s těmito nástroji jde naše pohodlnost a zvláště pokud máme nějaké schopnosti a poznání, tak je zde ještě navíc velká neochota si přiznat, že jsme třeba šlápli vedle a je nutné začít od začátku - to raději budeme hledat a obhajovat svá stanoviska třeba odkazem na bibli, na věci, které jsme již dokázali a jaké dobrodiní jsme pro mnohé udělali apod. Pokud budete číst další kapitoly, budete zaskočeni informacemi, které vám budou předloženy v této souvislosti, což vás pravděpodobně popudí ještě více, ale to je ostatně v souladu s pravidly tohoto systému (MATRIXU), kterému sloužíme a nebo naopak po zklidnění vám to umožní jiný pohled na sebe případně ostatní a tím pádem si uvědomíte určité zákonitosti.


Tolik snad na vysvětlenou k již publikované části "Cesta ke svobodě......" a k novému tematickému bloku, který můžeme nazvat: "Přechod naší podstaty do reality aneb iluze stále pokračuje a nebo, že by ne?!"


Ještě bychom si dovolili upozornit, že naše poznání se stále rozvíjí, a proto v některých okamžicích budou nastávat zdánlivé rozpory. Ovšem skutečně pouze zdánlivě, protože jak prvňáčka neučíte hned integrovat, tak i poznání musí jít postupně, aby mohlo souběžně docházet k postupné přeměně vědomí fyzického a ostatních těl. Smyslem je např. přijímat jiné energie, přistupovat k řešení různých otázek úplně jinak, skládat si stále větší a větší souvislosti a tím chápat stále globálnější poznání tohoto a jiných systémů.


Otevřenou klidnou mysl, lásku v srdci a hodně osobní odvahy vám přejí.

Bubuláci      Eva a Josef.

EvaJosef

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce