Jste zde


Odpojení od Matrixu a Duchova Klec II.
Bubulák

Po odtlačení napojení Matrixu až za okraj (hranice) Matrixu nebo ještě dále, vyšlete z prvního proudu energie vašeho ducha (viz. výše) další proud energie vašeho Ducha směrem k nohám, jak na straně fyzického těla tak na straně dvojníka.

 

U nohou se tento další proud energie našeho ducha rozdělí na další dva proudy (jak na straně fyz. těla, tak na straně dvojníka), kdy jeden směřuje k levému kotníku a druhý k pravému kotníku a pokračují podél boční strany levého i pravého lýtka, potom stehna až do úrovně (výšky) první čakry. Zde dochází k dalšímu rozdělení proudu energie našeho Ducha následovně (barevně rozlišeno):

c.(znázorněno modře) tyto dva proudy (levý a pravý) se otočí směrem k první čakře a spojí se s centrem hadí síly. Zde se promíchá energie našeho ducha s naší hadí silou a společně postupuje jako jeden proud skrz první, druhou, třetí čakru do čakry čtvrté, kde se zastaví a vytvoří energetickou kouli (zdroj naší vnitřní energie).


d.(znázorněno zeleně) tyto dva proudy (levý a pravý) pokračují dále vzhůru po bocích (pánvi), žebrech až do úrovně (výšky) 4. čakry, kde se směr těchto dvou proudů (levého a pravého) otočí směrem k 4. čakře a vstoupí do 4. čakry, kde se spojí se zdrojem naší vnitřní energie.Obdobně jako v předchozím případě budeme postupovat i u horní části těla.


Z prvního proudu energie vašeho ducha (viz. výše) vyšlete směrem k hlavě, jak na straně fyzického těla tak na straně dvojníka, proud energie vašeho ducha k 7. čakře. V oblasti sedmé čakry se oba proudy energie vašeho ducha (pro lepší orientaci je vše znázorněno zelenou barvou):


e) spojí a proudí skrz sedmou, šestou, pátou čakru do čakry čtvrté.


f) rozdělí do dalších proudů na levou stranu a pravou stranu a potom proudí dolů po tvářích, krku a ramenou do úrovně (výšky) 4. čakry, kde se jejich směr otočí směrem k 4. čakře a vstoupí do ní.Na tomto obrázku je pro lepší představivost znázorněn pohled od páteře. Stejná "klec" je jak pro fyzické tělo, tak pro "dvojníka" (zrcadlově pootočená, kdy dvojník stojí zády k zádům fyzického těla).
Na tomto obrázku je znázorněna kompletně sestrojená "Duchova klec". Nyní je potřeba provést poslední cvičení - prozáření fyzického těla a těla dvojníkova energií vašeho Ducha.


Prozáření fyzického těla provedete tak, že si představíte, jako by se kolem proudu (paprsku nebo kabelu - pro lepší představivost) tvořilo energetické pole, které prozařuje vše ve svém blízkém okolí, tedy části vašeho fyzického těla. Začněte se prozařovat od chodidel, potom prozařujte lýtka, stehna, hýždě, trup a nakonec hlavu. Představujte si jak je vaše fyz. Tělo intenzivně prozařováno energií vašeho ducha a jak je vaše tělo očišťováno a uzdravováno. Stejný postup aplikujte i na prozáření těla "dvojníkova".Nyní již zbývá poslední a konečná fáze celého cvičení. Prozářit všechna vyšší energetická těla (dále jen VET).


Soustřeďte se na centrum vaší vnitřní energie vybudované ve 4. čakře a z tohoto centra rozveďte energii do všech VET, které intenzivně prozařujte a představujte si, jak jsou také tyto VET očišťována a uzdravována.Poznámka:

V případě, že by jste měli během prozařování VET nedostatek energie, dočerpejte si požadované množství přes "Duchovu klec" od vašeho Ducha.

Důležité upozornění:

Pokud budete po Meditaci zpocení, neváhejte a osprchujte se. V žádném případě nenechávejte na sobě, žádný pot nebo nečistoty vyloučené z Vašeho fyzického těla během Meditace.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce