Jste zde


Odpojení od Matrixu a Duchova Klec I.
Bubulák

Poslední částí tématického celku nazvaného Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě jsme nazvali "Odpojení od Matrixu a Duchova Klec" .

 

Smyslem tohoto cvičení je v maximální možné míře oslabit vliv Matrixu na fyzické tělo z pohledu vzniku fyzického těla, tj. narození. Čili jinými slovy : "přetrhat vazby, které si Matrix vytvořil v době vzniku plodu". Zároveň je nutné z pohledu fyzického těla zachovat toto napojení , proto je nahrazené původní napojení - napojením našeho ducha.


"Odpojení od Matrixu a Duchova Klec" je technika (cvičení), která se stane součástí Meditace (souboru cvičení) popsané v článku Odkrytá tajemství aneb cesta ke svobodě.


Meditace se bude tedy skládat z těchto sousledných cvičení, které pro zopakování uvedu heslovitě.


Výběr místa a pozice (dle předchozího popisu)
Připojení (dle předchozího popisu)
Energetizace čaker (dle předchozího popisu)
Odpojení psů (dle předchozího popisu)
Pročištění (dle předchozího popisu)
Technika "Bílé světlo" (dle předchozího popisu)
Ochrana vyšších těl růžově-stříbro-zlatým světlem (dle předchozího popisu)

"Odpojení od Matrixu a Duchova Klec"

Odpuštění (dle předchozího popisu)
Prosba o odpuštění a poděkování (dle předchozího popisu)
Dočerpání energie Ducha (dle předchozího popisu)


Ano jak je vidět z této osnovy, je cvičení "Odpojení od Matrixu a Duchova Klec" vloženo před část Odpuštění, Prosba o odpuštění a poděkování, Dočerpání energie Ducha, které patří na závěr Meditace.


Nyní už přejděme k popisu samotné techniky (cvičení).


"Odpojení od Matrixu a Duchova Klec"


Bílá postava znázorňuje fyzické tělo a šedá postava znázorňuje "dvojníka" (naší temnou stánku).


Podobně jak je znázorněno na tomto obrázku přiveďte energii našeho Ducha do výšky (úrovně) oblasti 4. čakry ve vzdálenosti cca 30 cm od hrudního koše na straně fyzického těla a na straně těla dvojníkova.


Současně si přivedením energie našeho ducha si představujte rozetnutí napojení Matrixu.


Napojení Matrixu (v oblasti 4. čakry) si můžete představit jako nějaký kabel, který rozetnete paprskem Ducha o tloušťce cca 15 cm Dále pokračujte dle následujícího obrázku.

.
V místě rozetnutí napojení Matrixu, se rozdělí energie Ducha na dva proudy


a) První proud energie našeho ducha vyšlete proti zbylému napojení Matrixu (kabelu) směrem do 4. čakry z obou stran, jak od strany fyzického těla, tak od strany "dvojníka".


b) Druhý proud energie našeho ducha vyšlete proti napojení Matrixu (kabelu) a vytlačujte napojení Matrixu skrz svá vyšší energetická těla (VET) až za ochranný val, až za hranice Matrixu.


Ti z Vás, kteří budou mít intuitivní pocit, že by jste měli vytlačovat napojení Matrixu ještě dále, tak můžete učinit dle vlastního pocitu (o této problematice se něco dozvíte v dalším článku).


Mezi energií ducha a napojením Matrixu, které budete vytlačovat si představte energetické rozhraní (např. jako desku, která tlačí proti napojení Matrixu).Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakce