Jste zde


Odkrytá tajemství Matrixu aneb Praktická část - meditace VI.
Bubulák

Odpojení psů

 

Další částí meditace je odpojení tzv. hlídacích psů, kteří jsou přímo napojeni na naše fyzické tělo na temeni hlavy a přímo ovládají náš mozek (např. viz. Carlos Castaneda kap."Blativé stíny").


Pro odpojení tzv. Psů potřebujete hadí sílu. Soustřeďte se na zdroj (centrum) hadí síly, dole uvnitř břicha pod pupkem u kořene páteře - nutno "vyhmátnout" (mentálně), kde se nachází. Nyní se soustřeďte a vyšlete proud (paprsek, kabel) energie hadí síly ven z těla bodem, který je ve středu spojnice mezi genitáliemi a konečníkem - prochází prvním bodem (čakrou). Nyní se proud energie hadí síly stáčí směrem k zádům a postupuje po kostrči k druhému bodu (čakře), potom k třetímu bodu (čakře) a stejně tak až po šestý bod (čakru). Dále postupuje proud energie hadí síly po zadní straně lebky směrem nahoru na temeno směrem k čelu. V blízkosti oblasti nad čelem, kde vám začínají růst vlasy, se chvíli s proudem energie hadí sily zastavte a pokuste se "vyhmátnout" napojení psů (může se projevit jakoby svěděním). Když se Vám podaří vyhmátnout napojení psů, tak vyšlete proud energie hadí síly skrz toto napojení psů proti nim a vytlačte je ven ze všech svých vyšších těl.


Ochrana vyšších těl - růžově stříbro zlatým světlem - paprskem


V další fázi meditace si představte ve třetí čakře (bodu) růžově-stříbro-zlatou kouli energie. Tuto kouli rozrotujte. Nezabývejte se tím, kterým směrem má koule rotovat, zda doleva nebo doprava, prostě ji uveďte do pohybu. Ona si sama ten správný pohyb najde. Až vám bude růžově-stříbro-zlatá koule rotovat, tak roztáhněte vědomě její velikost do velikosti vašeho prvního vyššího těla. Nyní si představte, jak ze středu této růžově-stříbro-zlaté koule vychází tenoulinký paprsek růžově-stříbro-zlaté energie a prochází 7. čakrou a potom 8. čakrou. Po průchodu 8. čakrou si představte, jak se začne tenoulinký paprsek růžově-stříbro-zlaté energie omotávat všemi směry cik-cak kolem druhého "vyššího energetického těla" (dále jen VET, viz. zkratky) a vytvářet kolem slupky druhého VET něco podobného jako "kokon" růžově-stříbro-zlaté energie.


Vždy dbejte, aby během omotávání paprsku růžově-stříbro-zlaté energie kolem slupky VET byl paprsek kolmo ke slupce (povrchu) VET a omotával se vždy "chaoticky" (omotávání nesmí mít řád, např zleva doprava atd.). Cílem je, aby vazby (napojení) "vyšších energetických" bytostí na Vašich VET byly překrájeny (přestřiženy) paprskem růžově-stříbro-zlaté energie a zaceleny (zatěsněny) kokonem z paprsku růžově-stříbro-zlaté energie. Takto začnete vědomě budovat ochranu svých jednotlivých VET proti vniknutí "cizí energie" do Vašich těl.


Stejným způsobem postupujte i u ostatních VET až po 12. VET včetně. Potom nastává podstatná změna.


Po průchodu 12. čakrou a vytvoření kokonu kolem 12-tého těla (slupky) vytvořte nad 12-tým VET z růžově-stříbro-zlaté energie kouli. Z 12-té čakry vyšlete paprsek růžově-stříbro-zlaté energie směrem k růžově-stříbro-zlaté energetické kouli a začněte vymotávat její vnitřní povrch růžově-stříbro-zlatým paprskem energie a vytvořte opět kokon. Takto vybudujete poslední "ochranný val" z růžově-stříbro-zlatého paprsku energie. Tento ochranný val je velice důležitý, tak si dejte záležet.
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakce