Jste zde


Odkrytá tajemství Matrixu aneb Praktická část - meditace V.
Bubulák

Pročištění

 

Nyní přijde fáze očištění od všeho negativního a špatného. Když jste tedy navázali "kontakt" s vlastním duchem a s "Univerzální kosmickou energií". Představte si, jak k Vám po vašem kontaktním (propojovacím) paprsku proudí (stéká) proud "Univerzální kosmické energie" a vytváří kolem vašeho fyzického těla kouli "Univerzální kosmické energie" do vzdálenosti jedné paže všemi směry od vašeho fyzického těla.


Nyní si představte, jak se vaše tělo smršťuje, úplně mizí a rozplývá se. Kolem každého těla si můžete představit polopropustnou blánu (obal/síto). Polopropustnou blánu proto, že tato blána bude propouštět pouze směrem ven, jak bude naznačeno dále. Směrem dovnitř (při zvětšování) nebude blána propouštět nic.


Nyní si představte, jak se vaše fyzické tělo smršťuje směrem do vaší třetí čakry a před sebou hrne a proceďuje vaší vnitřní energii tak, že veškerá vaše pozitivní energie prochází skrz polopropustnou blánu a veškerá negativní a cizí energie se stačuje a koncentruje. V okamžiku, kdy se vaše tělo zmenší, např. do velikosti míče, začne se uvolňovat na povrch do koule zelené "Univerzální kosmické energie" vše cizí, negativní a špatné a okamžitě se rozplývat a ztrácet v "Univerzální kosmické energii". Tento postup opakujte se všemi ostatními těly až po "ochranný val".


Zde si můžete odpočinout.


Dále následuje přesně opačný proces. Nejdřív si představte, jak se vaše "nejvyšší" tělo zvětšuje do původní velikosti tak, že skrz ochrannou slupku se již nedostává žádná cizí, negativní, špatná energie. Stejně tak postupujte až do opětovného "stvoření" fyzického těla.


Zde si můžete odpočinout.


Tímto procesem se očistíte od všeho špatného, negativního a cizího, co jste za den "nachytali". Zelenou "Univerzální kosmickou energii" potřebujete k tomu, aby se vše špatné, negativní a cizí dočista rozplynulo.


Důrazně upozorňuji, nesnažte se nic transformovat, ani nijak měnit, dodržujte ze začátku tento postup. Nebudete schopni zpracovat tuto energii (mohla by Vám ublížit), proto potřebujete na pomoc "Univerzální kosmickou energii". Později, až budete zkušenější a silnější (dostanete signál od svého ducha), můžete přejít k jinému cvičení, tzv. Odčerpávání, ale o tom až hodně později.


Meditace "Odpojení"


Cílem této meditace je očistit se od všech napojených "bytostí" (i na vyšších tělech nejenom na fyzickém) a dostat se do stavu ego (dvojník) - já (vědomí) - duch.


Meditace se skládá z těchto bodů:


Výběr místa a pozice (dle předchozího popisu)
Připojení (dle předchozího popisu)
Energetizace čaker (dle předchozího popisu)
Odpojení psů (dle předchozího popisu)
Pročištění (dle předchozího popisu)
Technika "Bílé světlo" (dle předchozího popisu)
Ochrana vyšších těl - růžově stříbro zlatým světlem
Odpuštění
Prosba o odpuštění a poděkování
Dočerpání energie Ducha
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakce