Jste zde


Odkrytá tajemství Matrixu aneb Praktická část - meditace IV.
Bubulák

Výběr místa a pozice.

 

Najděte si kousek místa, kde Vás nebude nikdo rušit. Nějaký kousek, který budete považovat jakoby za chrám, kam budete pravidelně chodit meditovat. V jaké pozici budete meditovat - nechám na každém z Vás. Sám jsem začínal v sedě (tureckém) a později jsem přešel na meditaci ve stoje. Meditace ve stoje se osvědčila jako nejlepší a to z důvodu, že v sedě je člověk náchylnější k usnutí a rychleji ztrácí koncentraci.


Můžete meditovat se zavřenýma očima anebo s otevřenýma očima. Pokud Vám ze začátku nepůjde meditace s otevřenýma očima, nic se neděje, meditujte se zavřenýma očima. Později postupem času sami dostanete signál, že by jste mohli zkusit meditovat s otevřenýma očima.


Připojení na Ducha


Takže vyberte si své místečko a pozici, ve které budete meditovat. Zaujměte svou pohodlnou pozici (nejlépe ve stoje) a soustřeďte se na svou čtvrtou čakru. Nejdřív se soustřeďte na "vyhmátnutí" všech čaker vyšších těl postupně. Až si vyhmátnete všechny čakry, tedy i ty na vyšších tělech, představte si, jak ze čtvrté čakry vysíláte paprsek své energie k "Univerzální kosmické energii" (nutno dodržet) (nepoužívejte označení k bohu, k Ježíšovi atd.). Paprsek vlastní energie vysílejte ze začátku k "Univerzální kosmické energii" tak, že si představíte, jako by propichoval (procházel) postupně všemi čakrami, tedy všemi těly včetně vyšších. Jakmile projdete vlastním paprskem energie skrz "ochranný val" (z růžově-stříbro-zlaté energie) nasměrujte paprsek ke svému duchovi a od svého ducha k "Univerzální kosmické energii".


POZOR Nikdy nenavazujte kontakt s "Univerzální kosmickou energií" bez toho aniž by jste vědomě nejdřív navázali kontakt se svým duchem.


Energetizace čaker


Na obrázku je fyzické tělo nakresleno pouze pro lepší představivost, důležitá je pouze páteř fyzického těla.


Zaujměte svou pohodlnou pozici (nejlépe ve stoje) a soustřeďte se na své tělo. U Vaší první čakry si představte kužel energie Vašeho ducha. V tomto kuželu si představte rotující energii Vašeho ducha, která vstupuje do Vaší 1. čakry. Na kořenu páteře v oblasti první čakry by jste časem měli ucítit bob a v něm energii (časem se začne tento bod zvětšovat a proudění energie také).


U druhé čakry si představte také jeden kužel energie Vašeho ducha ze předu a druhý zezadu Vašeho těla. Tyto dva kužele se svými hroty se spojují (dotýkají) na páteři v oblasti 2. čakry. V obou kuželech proudí energie Vašeho ducha stejně jako v předchozím případě. Zase by jste měli ucítit bod na Vaší páteři v oblasti 2. čakry. Stejný způsob jako u 2. čakry opakujte i pro 3., 4., 5. a 6. čakru. U sedmé čakry použijte způsob stejný jako u 1. čakry (pozor u 7. čakry musí také proudit energie ducha směrem do páteře - do vás - nikdy ne ven). Pokud by energie proudila z Vašich čaker ven, ztráceli by jste drahocennou energii, kterou jste povinni si uhlídat (ubránit), viz. "Základní vesmírné zákony".


Důležitá poznámka: Veškerá rotující energie vstupuje vždy do vaší čakry, žádná energie nevystupuje z vaší čakry ven.


Cílem tohoto cvičení je energetizovat páteř včetně jejích energetických uzlů (čaker).
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakce