Jste zde


Odkrytá tajemství Matrixu aneb Praktická část - meditace III.
Bubulák

Další praktická rada úvodem: Při provádění cviků (meditace), se vždycky soustřeďte na reakce Vašeho těla a na pocitové vnímání, které během meditace prožíváte. To Vám může pomoci rozeznat jestli "cvičíte", "experimentujete" správně, vždy se soustřeďte na pocit spojení s vlastním Duchem, ten Vám napoví mnoho. Ze začátku moc neexperimentujte, resp. držte se striktně návodu. Později, až se dostanete do stavu ego (dvojník) - já (vědomí) - duch a budete mít dobře rozvinutou komunikaci s Duchem, můžete začít pomalu experimentovat. Pokud by jste začali experimentovat dříve (hned), vystavujete se nebezpečí, že Vás to "zavede" jinde než potřebujete (chcete).

 

Jak se zbavit "zbloudilých duší" (přivtělenců)


Přivtělenců se můžete zbavit např. dle metody, kterou popisuje Dr. Edith Fioreová ve své knize Tajemství zbloudilých duší (přes nahranou magnetofonovou pásku). Přivtělenců se můžete zbavit také zprostředkovaně, tj. pomocí někoho, kdo má s odváděním zbloudilých duší zkušenosti (to byl můj případ). Co zvolíte je na každém z Vás. Jakmile se zbavíte přivtělenců je bezpodmínečně nutné pracovat ihned na své ochraně (duchovní hygieně) před dalším přivtělením "zbloudilé duše" nebo jiné cizí bytosti. Jak pracovat na své ochraně a další informace se dozvíte dále v následující kapitole.


Jak meditovat sám se sebou


Pojmologie


Pro orientaci se pokusím vytvořit a nadefinovat určité pojmy, které budou použity v této práci, abych předešel případným nesrovnalostem nebo záměnám nebo špatnému pochopení. Nesnažím se nějak předefinovávat nebo předělávat doposud zaběhané pojmy v literatuře. Nemám takový přehled, co se literatury týče, abych byl schopen použít nějaké univerzální pojmy nebo takové pojmy, co jsou nejvíce rozšířené.


Čakrami a jejich umístěním se zde nebudu zabývat, lze se odkázat na dostupnou literaturu (např. Kundalini a čakry, Genevieve Lewis Paulson, PRAGMA 1996). Nutno však upozornit, že hadí síla (kundalini) slouží člověku k jiným účelům (důležitějším) než jsou popsány v této knize (viz. dále např. "Odpojení psů")


Zde se trochu pozastavíme nad představou vyšších těl (Vyšší těla : např. astrální, mentální atd.). Pro začátek meditace je to dost důležité. Během vysílání energie směrem k Vašemu duchovi a potom k "Univerzální kosmické energii" se také soustřeďte na průchod Vašimi vyššími těly. Soustřeďte se řekněme na pocit (ne každý to bude prožívat stejně) jako by jste procházeli mezi dvěma vrstvami rozdílné energie - řidší a hustší, kdy na rozhraní těchto rozdílných energií je nějaká slupka (hladina, blána). Pro představu si můžeme vzít např. model vody, přesněji řečeno vodní hladiny a vzduchu. (Pro hrubou orientaci: 8. tělo je cca 20 cm nad 7. čakrou, 9. tělo je cca 70 cm nad 7. čakrou)


Mě se podařilo napočítat 12 těl (hladin) - lze si je představit jako slupky od cibule), kdy první vyšší energetické tělo obepíná jako koule naše fyzické tělo a jeho slupkou prochází naše 7. čakra. Druhé tělo, respektive jeho slupka se nachází nad naší 7. čakrou. Stejně tak i slupky zbývajících těl (3. až 12.). Na povrchu každého vyššího těla (koule) si pro orientaci a další práci definujme jeden bod a nazvěme ho po vzoru obecných pojmů čakra (pól, průsečík). Nejedná se o čakru jako takovou, ale pouze o bod, který budeme dále používat pro orientaci.


Zkratky


Dále bych, než nezačnu popisovat meditaci, použil pro ulehčení práce některé zkratky. VET - vyšší energetické tělo
8. až 18. čakra - pomyslný bod na vyšším energetickém těle (VET) - pouze pro orientaci


Technika bílého světla


Jak již bylo uvedeno v části (Jak se zbavit "zbloudilých duší" (přivtělenců)), je bezpodmínečné nutné, aby jste cvičili pravidelně min. 1 denně a kdykoli budete mít potřebu techniku Bílého Světla.


(Technika Bílého Světla je převzata z knihy tajemství zbloudilých duší od Dr. Edith Fioreové, vydalo AMICUS s.r.o. Žilina 1996).


Představte si, že máte miniaturní slunce, stejné jako slunce v naší sluneční soustavě, hluboko v solárním plexu (nachází se cca 1 cm hrudním košem). Toto slunce prozařuje každým atomem a buňkou Vaší bytosti. Naplňuje Vás světlem až po konečky prstů, až nahoru po témě hlavy a do plosek nohou. Prozařuje Vás a září i kolem Vás na délku paže ve všech směrech - nad hlavou, pod nohama, do stran a vytváří auru - jasné oslnivé, zářivé Bílé Světlo, které Vás zcela obklopuje a chrání před vším záporným a škodlivým.


Jakmile se seznámíte s technikou Bílého Světla, stačí na něj kdykoli jenom pomyslet - s konkrétním záměrem - a okamžitě budete chráněni. Jako by jste zmáčkli imaginární vypínač a rozsvítili Bílé Světlo. Nechte se Bílým Světlem prozařovat. Je zcela nutné, aby jste věřili (byli přesvědčeni), že jste ve svém "ochranné štítu" z Bílého Světla" v bezpečí.


Pokud budete mít pocit, že si máte udělat "Bílé Světlo" - udělejte to ihned - jedná se obvykle o varování Ducha, že se blíží něco nepřátelského. Pokud se setkáte s jakoukoli situací nebo osobou, která obsahuje negativitu nebo něco špatného, vzpomeňte si na "ochranný štít" z "Bílého Světla" a obklopte se jím. Vytváříte si tak nejenom bariéru proti všemu negativnímu (negativním vibracím), zabraňujete tak i snížení frekvence vlastní aury, což by vás mohlo činit náchylnými k posednutí.


Dále Vás důrazně upozorňuji. Vyvarujte se jakýchkoli látek, které by mohli oslabit vaší auru, jako jsou drogy, alkohol, cigarety, maso atd. (maso také snižuje vibrace aury a to pomineme účinky "hormonu smrti"). Byli by jste na omylu, kdyby jste věřili, že se "bílým Světlem" ochráníte, když pijete alkohol nebo používáte jiné omamné a návykové látky. Vibrace aury se okamžitě snižují.


Doporučil bych také cvičit energetizaci čaker, pročištění všech těl (i vyšších) od všeho negativního a špatného.
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakce