Jste zde


Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě II.
Bubulák

To, že nám uniká podstata vlastního ducha, může být způsobeno systémem manipulace. Jedna z možností systému manipulace může být odvedení pozornosti jiným směrem, tak aby nebyla vidět pravá podstata věci v pozadí (můžete si to představit jako kouzelnický trik).

 

Pro ilustraci zkusím použít tento příběh:


Myslím, že nebude na škodu , když se k němu občas vrátíte, zvláště v případech kdy budete mít pocit , že něco nehraje.


Představte si, že jdete po cestičce a potkáte pocestného, který Vás požádá o zbytek hamburgeru ( s masem - to, aby to bylo stravitelné pro všechny), který zrovna jíte. Vy mu ho ochotně dáte a on Vám sdělí malé tajemství: "Když půjdete po této cestě" a ukáže na cestu před Vámi, která se asi po 20 m větví, "a dáte se vlevo, tak dojdete k obrovskému pokladu", a pocestný odchází, aniž by čekal na naší odpověď.


Vy si řeknete, proč ne, je pěkně, sluníčko svítí, tak proč ne, nemůžu nic ztratit. Vydáte se tedy po této cestě. Asi za 10 minut potkáte osobu, která Vám sdělí, že nemůžete jít dál, protože nesmíte.


Vy ale víte o pokladu a tak chcete mermomocí jít dál. Ta osoba Vám v tom brání, až nakonec dojde ke rvačce. Když tuto osobu porazíte a chcete ji dát poslední úder "do bezvědomí ", řekne: "Dobře zvítězil jsi, jsem strážce pokladu a odvedu Tě k němu". Skutečně jdete spolu asi 5 minut a asi 10 m vpravo od cestičky (před křižovatkou), pod křovím Vám ukáže truhlu o velikosti nákupní tašky plnou zlata, kterou si můžete vzít. Spokojeně odcházíte a říkáte si, jak jste měli skvělý den. Netušíte, že kdyby jste šli po cestičce dál, asi dalších 5 minut, narazíte přímo na cestičce na poklad o velikosti rodinného domku, který by byl zcela Váš.


Vysvětlivky:
Vy = jste Vy , čili čtenář tohoto příběhu
pocestný = Váš duch
strážce pokladu = bytosti , které uvolnily techniku: reiki, magii, náboženství, tantru atd.
truhla velikosti nákupní tašky = např. magické schopnosti
poklad o velikosti rodinného domku = pocitové vnímaní (možná i paměť) pro získání potřebných informací k uvolnění z Matrixu, ke svobodě.


Cílem je uvědomit si a přiznat si, že jsme manipulováni, nebo že je naše pozornost svedena jiným směrem. Když si toto uvědomíme, můžeme s tím začít něco dělat. Dokud si neuvědomíme, kde nebo v čem je problém, nemáme vlastně co řešit (jako by problém nebyl). Takže nejprve je nutno identifikovat problém a potom si stanovit cíl.


Když jsme identifikovali problém "otroctví manipulace", stanovme si cíl - zbavit se přivtělenců, psů a jiných napojených bytostí nás ovládajících a vysávajících. Cílem je dostat se do stavu ego (dvojník) - já (vědomí) - duch. Tím zůstane kromě "přímého napojení" (o tom až někdy později) poslední (POZOR) mocnou zbraní v "rukou" manipulace (Matrixu) EGO.


Když se dostanete do stavu ego (dvojník) - já (vědomí) - duch můžete začít s přeprogramováním EGA. Upozorňuji, že přeprogramování EGA bychom neměli nepodceňovat, je to mravenčí a velice nebezpečná práce, ale jde to.


EGO si představme jako svého neúnavného, vytrvalého a sveřepého dvojníka, který celý život nedělá nic jiného, než na sebe upozorňuje. Neustále dává najevo svou sebedůležitost a "všechno vím všechno znám", takový náš "brouk Pytlík".


Tohoto dvojníka si můžeme představit za svými zády, jako by byl přirostlý k nám a spolu jsme sdíleli společnou páteř. Je naší neoddělitelnou součástí, nejde ho odpojit (aspoň jsme na to zatím nepřišli), proto ho musíme donutit (zkrotit) ke změně.


Využijme této jeho vlastnosti a zatáhněme ho do našeho osobního růstu. Zatáhněme ho tak, že se začneme my sami měnit k lepšímu v souladu se svým Duchem. Dejme si obrovský pozor ať nám EGO neposkytne iluzi "duchovního růstu" (vývoje). Mě se něco takového stalo.


Dostal jsem iluzi, že duchovně rostu, že jdu k lepšímu a přitom jsem posiloval jenom své EGO. Nebýt mravenčí práce mých nejbližších (a tímto jim děkuji), kdy mě neustále upozorňovali, že jdu z cesty, tak nevím kam bych došel. Došlo to tak daleko, že i můj vlastní Duch byl ze mě zoufalý a dostal jsem velice tvrdou ránu. Můžu mu být vděčný, že to nezabalil a setrval se mnou a dal mi druhou šanci. Píši zde o tom, abych Vás důrazně upozornil, že boj s EGEM je velice tvrdý a nerovný.


Bojujte s někým, kdo je neúnavný a vytrvalý, kdo zná veškeré Vaše touhy a potřeby, pomocí kterých Vás může vtáhnou do závislostí a do manipulace. Aby jste mohli obstát v tvrdém boji (na ostří nože) s vlastním EGEM, musíte být v dobrém spojení s vlastním Duchem. Jedině díky spolupráci a pomoci Vaše Ducha se můžete pustit do pranice s EGEM, jinak nemáte absolutní šanci. Na boj s EGEM neexistuje žádný univerzální návod. Ten si už bude muset vybojovat každý sám za sebe, tady už to za Vás nikdo neudělá. Můžete čerpat rady (intuici) od Ducha, ale bojovat musíte sami. A pamatujte "zajatci se neberou", buďto vyhrajete nebo podlehnete, jiná možnost není.
Když se začnete měnit Vy sami, EGU nezbude nic jiného a bude se muset změnit také, bude donuceno se přizpůsobit, poněvadž je Vaší součástí.


Nezapomeňte na jednu věc, strach je mocným nástrojem manipulace.
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakce