Jste zde


Film Šifra mistra Leonarda - odhalené tajemství Svatého Grálu
Bubulák

Jistě si hned pomyslíte a další teorie, případně blábol. Možné to je, ale asi určitě stojí za to si uvědomit následující informace.

Přesto hned v úvodu upozorňujeme čtenáře na možná záměrné spletení dvou různých věcí pod jeden název - Svatý Grál

Přestože uvedený film již není hitem v našich kinech dovolujeme se k němu vrátit z důvodu, abychom "vrhli světlo do temnoty minulosti z pohledu dneška a nebo naopak.........." - vše je dáno mírou poznání a úhlem pohledu.

Jako mnozí jiní i my jsme se zajímali o problematiku templářů a svatého grálu včetně tajuplného bohatství k němuž měl přístup farář Saunier z kaple v René le Chateau. Nenapadlo nás, že by zde byla souvislost. Až film "Šifra mistra Leonarda nám ukázala cestu.

Předkládáme poněkud jinou verzi ve smyslu poznámky profesora Langdona z onoho filmu.
" " ……obraz vydá za tisíc slov, ale najít ta správná.........".


Pro pochopení souvislosti musíme ovšem začít poněkud z jiného konce.

Myslíme si, že tvor jež sám sebe, velkomyslně označil jako homo sapiens-sapiens,(dle našeho názoru poněkud nekriticky), byl vyšlechtěn bohy-Anunnaky, jak naznačuje nejen sumerská mytologie. Tehdy jsme se stali skutečně dětmi božími vyšlechtěnými k obrazu (potřebám) bohů.

Cíl těchto bohů v konečné fázi byl jednoznačný - vytvořit podmínky pro to, aby tzv. člověk v určitém čase mohl získat schopnosti k použití klíče vedoucího k zrušení dualitního systému, tzv. Matrixu - viz. náš článek "Pravděpodobný účel lidské rasy na této planetě" .

Lze se domnívat, že v konečné fázi šlechtění, kdy se z hermafrodita přešlo na formu jednopohlavního tvora nám byla dána i dvanácti vláknová DNA, jak je již víceméně potvrzeno nejen channelingem , ale i výzkumy např. v Rusku. (obojí potvrzuje, že lze za určitých specifických podmínek tuto DNA obnovit,)

Vlastnosti, které jsme asi měli v této době jsou pro nás těžko představitelné a pohybuji se pro mnohé na hranicích sci-fi, (např. parapsychologické schopnosti)

Jako novum zde uvádíme, zájem jedné z ras ze spojenectví známe pod názvem Trigardi, která si dělá nárok na tuto planetu jako původní obyvatele před námi. Jejich velký zájem o tuto planetu souvisí i s tím, že chtějí najít klíč dřív než lide. Tato civilizace, alespoň dle informací, které máme patří k nejstarším vůbec, ale žel, (pro nás naštěstí), se vyvinuli příliš technicky zaměření, Nevýhodou je, že mimo jiné zvládli technologii rozbití vláken DNA dle potřeb včetně dálkového přenosu, což v plné míře na nás lidech uplatnili.

Aby snížili riziko nalezeni a použití klíče lidmi, využili svých technologických schopností a v člověku upravili DNA do podoby, kterou máme dodnes. Tedy dvou vláknovou DNA a zbytek je rozbitý. Trigardi (dle jejich názoru, jako jediní pravoplatní obyvatelé planety Země), se snaží neustále obsadit naší planetu a používají k tomu všechna možné triky, které jim Matrix a ostatní civilizace dovolí. Poslední známa je spolupráce s vládou USA (blíže viz-spisek Majestic 12 a příp.další). Jen nejdůležitější pro souvislosti v tomto článku.

Někdy okolo 60 let došlo k porušení dohody ze strany Trigardů (vojenská operace ze strany vlády USA skončila naprostým fiaskem) a Trigardi si víceméně začali dělat na zemi co chtějí. Lze se domnívat, že přestali respektovat i tzv. vyvolené(tj.ty kteří měli být nedotknutelní - asi ilumináty) a začali je používat k pokusům jako ostatní lidi. Jak Trigardi pochopili objevit klíč může pouze lidská rasa (jak bude vysvětleno níže) a odtud pramení jejich mimořádná snaha o vyšlechtění hybrida, který by jim klíč našel.

Nyní od Trigardů skočíme opět k lidem.

Jak jsme se již zmínili v článku "Pravděpodobný účel lidské rasy na této planetě" je na planetě zemi uložen klíč, který, aby mohl být nejen nalezený, ale aby mohl být i použitý pouze k pozitivnímu úmyslu (asi tzv.zlatý věk), je chráněn tak, aby mohl byt nalezen pouze člověkem a navíc splňující určité kriteria až nastane správná doba. (tj. v době kdy energie systému bude dostatečně kritická-velká, aby klíč mohl splnit svůj úkol).

Když si uvědomíme, že vše je složeno z něčeho co nazýváme energií, je jasné že nalezení je možné pouze tehdy bude-li daný člověk v souladu s touto energií.

Taktéž je důležité si uvědomit, že naše galaxie se za poslední období stále více posouvá do vesmíru s vyšší energetickou hladinou než tady byla před osmi sty a více lety.Ostatně stačí se porozhlédnout okolo sebe).

Z pohledu těch, kteří na zemi onen klíč umístili, proběhlo několik testů, zda-li splní očekávány účel . Jedná z vlastnosti, kterou asi určitě má, že pouze člověk ho může najit a použít a další z vlastnosti,kterou má, že po ztracení kontaktu s lidskou bytostí splyne s okolím, (vše je pouze energie, která má různé ať už známe nebo neznáme, pro nás, podoby ). Pro snadnější pochopení si můžeme vzít např. bankovku - a až ji osvětlíme ultrafialovým světlem uvidíme znaky, které při běžném denním světle jsou neviditelné)

Nevíme kdy poprvé byl klíč použít v rámci testů, ale domníváme se, že tento klíč poprvé vlastnil král Šalamoun, který mu sloužil v duchu toku energie, která v té době byla ,(že to byl opravdu onen pověstný Šalomounův prsten?- kdo ví). Vše bylo v pořádku, až do doby než znásilnil královnu ze Sáby, Tehdy mu prsten přestal sloužit spíše se obrátil proti němu ve vztahu zesílení této negativní energie Šalamoun, který si uvědomil jaké nebezpečí prsten představuje prsten ukryl tak, aby Roboran, syn Šalamounův a královny ze Sáby jej mohl najít, jedině tehdy až splní určité kriteria, z našeho pohledu - pozitivní energie. Samozřejmě předal šifrovanou cestu k tomuto klíči svému synovi. Pokud by se synovo poznání odvíjelo předpokládaným směrem rozluštil by šifru svého otce a prsten našel. Roboran pravděpodobně prsten nenašel.

Za nějaký čas se objevuje Ježíš, který pravděpodobně tento prsten objevil (druhý test) a jako prorok se zvláštními schopnostmi káže a uzdravuje. Seznamuje se s Maří Magdalenou a lze předpokládat, že skutečné vešli ve svazek manželský.

I Ježíš se prohřešil, pravděpodobně ve vztahu k Janu Křtiteli. Negativní energie se započala obracet proti němu Ježíš seznamuje Magdalenu s tajemstvím prstenu Asi skutečně měla převzít vedení po Ježíšovi. Ale někteří učedníci ji odmítli a navíc Maří zjistila že je gravidní, tak se stahuje do pozadí a pověřuje někoho ze svých oddaných služebníků, aby prsten uložili zpět do Šalamounova chrámu . Tak se stane.

Maří podobně jako Šalamoun nechává zašifrovanou zprávu o místě ukrytí prstenu, možná použije původní Šalamounovou zprávu. (Uvědomme si, že klíč je chráněn pravděpodobně tak, aby technickými prostředky ho nebylo možné najít )

Zpráva pravděpodobně byla předávána v podobě pověsti a přetrvala nepochopena až do doby katarů a posléze gnostiku. Zde poprvé vystupují zakladatele templářského řádu, kteří pochopil a rozluštili tuto zprávu, (třetí a pravděpodobně poslední test). Následně se rozhodli pro pokus o objevení Svatého grálu.

Následovala známa část o vykopávkách v Šalamounově chrámu návratu zpět. Výsledkem pak bylo založení a prudký vzestup templářského řádu V tomto nebývalém rozkvětu templářského řádu se pravděpodobně zákládající členové dopustí něčeho co změnilo tok energie prstenu z pozitivní v negativní

Výsledek je rozprášení templářského řádu a umučení k smrti stovky možná tisíce lidí. Zbylí templáři, kteří znali tajemství prstenu si uvědomili co se stalo a spolu s templářským pokladem ukryli i prsten. (Kdo by z rodičů chtěl, aby jejich dětí, vnuci či pravnuci.... dopadli stejně jako oni? :)

Protože již neměli možnost ho vrátit zpět do Šalamounova chrámu , pravděpodobně zvolili místo které je velmi významné a symbolizuje svatý grál - zvolili velice výstižně hrob Maří Magdalény. Samozřejmě prsten ukryli tak, aby ho našli potomci templářů, ale jedině tehdy až splní předpoklad pozitivní energie.

Pak vše zakódovali formou symbolů, které jsou blízké zasvěceným (v našem případě pravděpodobně špičce zednářů¨- část templářů se ukryla pravě v tomto společenství) a případně i ostatním zájemcům, kteří budou opravdu chtít a hlavně splní kriteria čistoty potřebné k pochopení a správnému výkladu symbolů jež vytvořili.

A tak vzniká neopakovatelný projekt - kaple Rosslyn. (Krásná a naprosto trefná nápověda je v citovaném filmu ve vztahu pochopení souvislosti: ".... lidé málokdy vidí to co mají před očima"....)

Po staletí, se všichni znalí snaží najít Svatý Grál.

Cesta k němu je založena na správném výkladu šesti soch na bocích nad vchodem do kaple a v čelním znaku růže přímo nad vchodem do kaple. Po správném vyložení těchto symbolů je asi nutné správně vyložit i další symboly uvnitř kaple , ale .to by už mělo být snadnější - základ již je v oněch šesti.

Pravděpodobně jedině potomci templářů (kromě Trigardů) mají povědomí o Svatém grálu, jaký opravdu je, a že skutečně existuje. Snaží se proto již staletí tento prsten najít. Je paradoxní, že v současné době mají asi stejný problém jako Trigardi.

Z pohledu běžného člověka mají obrovskou moc a neuvěřitelné finanční prostředky pro nákup a vývoj technických zařízení, ale asi nemají jediné - a to je čistota srdce ve smyslu výkladu již jmenovaných šesti soch nad vchodem do Rosslynské kaple.

Mezitím Trigardi,( kteří si zde na zemi již dělají co chtějí) , si pravděpodobně začínají brát k pokusům i tuto špičku lidí, (což je pochopitelné, protože asi zkoumají do jaké míry tito potomci templářů jsou schopni rozkódovat ono poselství svých předků).

Tehdy si začínají uvědomovat tito lidé, že jde do tuhého. Na rozdíl od mnohých z nás si velice dobře uvědomují, že nyní už to není pouze otázka, kdo z lidí grál najde, ale že je v sázce mnohém víc.A to pravděpodobně i samotná svoboda všech lidí a nejen ta, a tak se rozhodnou že poskytnou dosud tajné informace a pro všechny. Prostřednictvím různých spisovatelů se postupně vytvářejí podmínky pro to, aby člověk, který splní kriteria a rozluštil tuto symboliku našel prsten dřív než Trigardi.

Zde je důležité si uvědomit, že z pohledu Trigardů je prsten nebezpečný proto, že by mohl být použít tak,aby definitivně vyřešil otázku vládnutí na této zemi. (Trigardi chtějí mimo jiné ovládnout a zotročit lidí, chtějí proto tento grál-prsten zničit - obrácena podoba s pánem prstenu se přímo nabízí nejen v této symbolice). Je to pravděpodobně jediná zbraň, která může Trigardy zastavit z pohledu ovládnutí nejen země. Je jasné, že na základě podmínek jež byly dohodnuty-viz. Majestic 12, a které vzápětí zneužili ke svému prospěchu je pouze otázkou času, kdy tuto planetu ovládnou. Tuto hrozbu si uvědomila i ona špička lidí ( asi se jedná o tzv. Ilumináty) a došlo jim, že se fáze kdo s koho dostává do úplně jiné roviny v důsledku čehož nastalo ono odkrytí těchto skrytých informací.

A tak ve smyslu známe reklamy ".......když dárky tak pro všechny.Jak stávající (potomci templářů) i noví zákazníci ( zájemci¨) mají............ možnost najít svatý grál.

Shrnutí:

z uvedeného popisu vyplývá,

a) svatý grál ve smyslu Leonarda Da Vinci (Poslední večeře) je s největší pravděpodobností aktivace a kompletace dvanácti vláknové DNA, čímž se znova vytvoří "člověk k obrazu božímu"
Malá nápověda k vědomé aktivaci: dvanácti vláknové DNA : podmínkou je splynutí ženské a mužské energie

b) svatý grál ve smyslu prstenu (či něco podobného) je klíč a asi právem označen za svatý grál, protože ten kdo ho najde buď nastolí zlatý věk a nebo se nejen tento svět propadne do temnoty .
Protože tento bod asi bude pro mnohé stěží akceptovatelný, navrhujeme aby jste svoji pozornost velice intenzívně zaměřili na závěrečnou scénu citovaného filmu, tj. Od okamžiku kdy se profesor Langdon řízne do tváře při holení.

Doporučujeme nejen pozorně sledovat obraz ale i zvuk a následně vše rozebrat. Mimo jiné táto scéna zcela vybízí ke shlédnutí známe trilogie "Pán prstenu"

Ještě k zamyšlení o vlivu prstenu:

a) Šalamoun znásilni královnu ze Sáby - pouze ztratí sílu prstenu a přežije
b) Ježíš se prohřeší ve vztahu Janu Křtiteli - je ukřižován, ale přežije
c) templáři se prohřeší - stovky možná tisíce jsou umučení k smrti:
Tato posloupnost ukazuje jak síla prstenu roste, (to jen dokazuje, že energie v našem vesmíru stále roste). Je nasnadě, že se přímo rýsuje otázka cyklu jež nabízí mayský kalendář v souvislosti s rokem 2012.

Co by se stalo asi dnes v případě prohřešení vůči prstenu - snad apokalypsa podle Jana?................kdo ví?:!

Poznámka na závěr

Všichni jsme dětí Boži, (máme stejné předpoklady). Je pouze otázkou naší relativně svobodné volby, zda-li toho využijeme nebo ne.

Je pravda ( i když víme, že neexistuje), že někteří z nás asi mají větší dispozice v dané oblasti než ostatní, ale rozhodující je volba.

Mějme stále na paměti, že vše je energie, která stále proudí oběma směry V Rosslynské kapli je asi ukrytá cesta v podobě kompletace dvanáctici- vláknové DNA (tím splnění nejen čistoty ale i schopnosti najít a použít prsten? - kdo ví)

Docela dobrá pohádka, ne ? - nebo snůška nesmyslů - vše je otázkou míry poznání a úhlem pohledu. Nebo, že by na tom bylo něco pravdy (vždyť víme že neexistuje). Ostatně je všeobecně známo, že tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři. Pro nedůvěřivce i pro všechny ostatní doporučujeme si tento film vypůjčit a věnovat mu několik "desítek" hodin k pozornému sledování a vnímaní skrytých náznaků a symbolů.

Nakonec v duchu kdysi tak populárního hesla "přeskoč, přelez, ale nepodlézej" si dovolujeme upozornit na posloupnost našich článku (www.bubulaci.mysteria.cz) a hlavně praktické aplikace, jež by měla postupně vést k splynutí mužské a ženské energie následně k aktivaci dvanácti vláknové DNA a tím vytvořit předpoklady ke kompletaci citované DNA

Bubuláci Eva a Josef