Jste zde


Disharmonie II.
Bubulák

Ale jak přeprogramujeme naši temnou stránku? Přeprogramujeme ji lépe řečenou donutíme ji přeprogramovat jedině tak, že změníme sebe sama k lepšímu, potom bude nucena i naše temná stránka se změnit k lepšímu, poněvadž je naší neoddělitelnou součástí. Varuji, nikdy nesmíte dopustit, aby přeprogramovala temná stránka Vás.

 

Vlastní přeprogramování temné stránky (pokusil jsem se ho znázornit na dalším obrázku) resp. vlastní změnu k světlé stránce a lépe řečeno vlastní změnu k svému duchovi lze docílit, tak že přesuneme vědomí do stejné přímky, na které leží jako jeden bod EGO a jako druhý bod podvědomí. Vědomí musí být umístěno do středu mezi tyto dva body, tedy mezi EGO a podvědomí. Potom si lze představit jako na následujícím obrázku, že z jedné strany (zleva) k nám proudí signály temné stránky a z druhé strany (zprava) k nám proudí signály světlé stránky (ducha). Tyto signály nemají stejnou intenzitu, dle mých zkušeností jsou signály temné stránky silnější, svůdnější a rychlejší. Signály světlé stránky lze poznat jedině pomocí intuice (srdce), kdežto signály temné stránky se odráží v rozumu. Odtud také plyne ten rozpor, který mnozí z nás jistě zažili, že intuice (vnitřní hlas) nám napovídá něco se se podle rozumu (logiky) naprosto příčí a pak čas ukáže, že vnitřní hlas měl neochvějnou pravdu (zkuste se nad tímto pozastavit).


Dobře tedy a jak umístit vědomí do středu mezi EGO a podvědomí. Umístíte ho tak (a to je důležité), že se přestanete zabývat druhýma a začnete se zabývat pouze sami sebou. Toto se pokusím vysvětlit následovně. Důležité je zabývat se, jakoukoli životní situací např., proč jsem to udělat co mi to mělo ukázat, co mě to mělo naučit, proč jsem se nechal rozzlobit tímto jedincem, proč mě tento jedinec "vytáčí".


Tento jedinec mě může "vytáčet" např. svoji bezohledností nebo arogancí. "Vytáčí" mě proto, že jeho vlastnost, kterou zrcadlí, je mi nějak povědomá, doslova souzní s mou temnou stránkou. Vytáčí mě, protože vidím své vlastní chyby a nedostatky (už první obrovská překážka je jestli my moje EGO dovolí přiznat si tuto skutečnost - že JÁ mám chyby!!!). Když tedy vidím vlastní nedostatky měl bych s nimi něco udělat. To znamená zlepšit se. Můžu k této situaci přistupovat také tak, že celý svět je tu proto, aby mi sloužil. Smysl těchto slov spočívá v tom, že jsme všichni jako celek a jeden druhému ukazujeme nedostatky a tím jeden druhému pomáháme se zlepšit. Proto je krajně nesprávné zlobit se proto na druhé a raději bychom jim měli děkovat za tuto službu. Sloužíme, pomáháme si jeden druhému navzájem, nikdo není lepší ani horší.


Iluze EGA spočívá v tom, že nám našeptává to ON je bezohledný to ON je arogantní TY ne, Ty jsi jedinečný, protože ON má tyto chyby, tudíž ON se musí změnit - TY ne. Je to velice pohodlné jak vidíte a nemusíte se sebou nic dělat jenom se nechat lákat temnou stranou. Jak jsem uvedl výše, jenom přiznat si, že také já mám chyby může být pro někoho naprosto nepřekonatelná překážka a přitom to vypadá tak jednoduše, nemyslíte?


Pamatujte "celý svět je tu proto, aby nám sloužil. Děkujme za službu, kterou nám dělají naší bližní a děkujme jim, za to, že nám ukazují naše nedostatky a chyby. Rozloučím se s Vámi známými slovy.


Kdo jste bez viny hoďte kamenem.


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce