Jste zde


Celý svět je tu proto, aby nám sloužil - I.
Bubulák

Zajímavá ta věta "celý svět je tu proto, aby nám sloužil", ale co to znamená, jak si to vysvětlit, jak to pochopit, co je to za blábol. Taky jsem měl problém ze začátku pochopit smysl a hlavně pravdu, kterou v sobě nese (skrývá) tato věta. Dobře, zkusme tedy společně se podívat na tuto větu a společně pochopit její smysl.

 

Její význam se pokusím vysvětlit na modelovém příkladě.


Byli jsme parta kamarádů s partnerkami na společné dovolené. Během dovolené se mi asi tak po dvou až třech dnech stalo, že jsem začal nenávidět partnerku jednoho mého kamaráda, lidově řečeno začala mi lézt na nervy. Došlo to tak daleko, že mezi námi došlo ke konfliktu. Na čas se to uklidnilo, ale má nenávist stále neuhasínala, snažil jsem se ji tlumit, ale nešlo se ji zbavit. Začal jsem přemýšlet proč mě ona žena tolik vytáčí, co my na ní tolik vadí a proč.


Vadilo mi na ní, že se snažila být za každou cenu středem pozornosti, jednala velice emocionálně až afektivně, všechno znala, všechno věděla nejlíp, všude byla (prostě brouk Pytlík). I když jsem zjistil, co mi na ní vadí, stejně jsem ji stále nenáviděl a nemohl jsem se tohoto pocitu zbavit.


Zásadní zlom nastal, když jsem začal hledat odpověď na otázku - proč?


Zjistil jsem, že ony její špatné vlastnosti, které jsem na ní tolik nenáviděl přímo souzní se mnou, lépe řečeno souzní s mými špatnými vlastnostmi. Přišel jsem na to, že ona žena mi ukazuje mé vlastní chyby jako zrcadlo, že se dívám na sebe a podvědomě vnímám své nedostatky. Ona nenávist pramenila z "disharmonie" mezi podvědomým vnímáním, že pozorované nedostatky jsou mé vlastní a z iluze EGA, že tyto nedostatky jsou její, tudíž je ji nutno nenávidět a tudíž není nutno s těmito nedostatky nic dělat (jednoduché, ale krátkozraké řešení iluze Ega nemyslíte?). Jak jsem uvedl ono druhé řešení je velice pohodlné a nic neřeší.


No jo, ale co s tím?


Nic prostě jsem poslechl podvědomí respektive intuici a přiznal jsem si všechny chyby, které mi ta žena ukazovala. A ejhle. Nenávist se ztratila, začal jsem ji mít zase rád, dokonce se jako mávnutím kouzelného proutku vztahy mezi námi urovnaly.


A jaké je možné vysvětlení tohoto zážitku. Vysvětlení může být takové, že ona žena na sebe "dobrovolně" (aniž by si to vědomě uvědomovala) vzala roli osoby "zrcadla", aby mi mohla ukázat prakticky mé nedostatky a riskovala možnost, že ji můžu za tuto službu pro mne nenávidět. Ale, když si tyto souvislosti uvědomíte, přijdete na to, že tato žena pro mne udělala neocenitelnou službu, za kterou ji patří mé vřelé díky místo nenávisti.


Takto a jinak "nám celý svět slouží". "Celý svět je tu proto, aby nám sloužil". Slouží nám respektive sloužíme si navzájem tím, že se jeden od druhého učíme, že jeden druhému ukazujeme chyby toho druhého. Učíme se všichni stejně, nikdo není důležitější, chytřejší a dokonalejší. Snažte se pochopit, že lidé, kteří v nás vyvolávají pocity nenávisti, křivdy, ponížení a různé jiné pocity, které nám vadí, to dělají, protože to prostě dělat musí, aby nám mohli sloužit.


Ale pozor na Ego, lehce by se člověk mohl nechat svést na špatnou cestu. Tady bych použil frázi "Nikdy nepodceňuj nepřítele". Jak k tomu může lehce dojít se pokusím nastínit v následující části "Aneb jak lépe snášet kritiku".


Poznámka autora: Proto možná mezi nejbližšími je spousta nesvárů a vše probíhá dost intenzivně, dá se totiž předpokládat, že na základě "hlubších pozitivních citů" se nám podaří překonat prvotní iluzi EGA. Ale přiznejme si pravdivě, kdo z nás k tomu tak přistupuje - není to dost divné?
Pokračování příštěNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakce