Jste zde


Vrásky na čele a povaha jejich nositele
Sofie Danae

Metoposkopie (od řeckého slova metopon - čelo), vděčí za svůj rozvoj Italovi jménem Geronimo nebo Gerolamo Cardano (1501-1576), vynikajícímu lékaři, fyzikovi, matematikovi a astrologovi své doby. Jeho závěry, že charakter osoby lze zjistit z rysů čela jsou založeny na kombinaci znalostí astrologie a na pozorování stovek obličejů.

 

Čelo rozdělte na 7 stejných rovnoběžných pruhů. Šířka jednotlivých pruhů se bude lišit dle velikosti čela zkoumaného člověka. S pomocí těchto pruhů budete schopni stanovit, které planetární vrásky (rýhy) jsou přítomny a budete je moci interpretovat.


Planetární vrásky (rýhy)


  1. rýha Saturnova - je-li přímá a jasně rozeznatelná, znamená opatrnost, inteligenci, vnímavost, bystrost
  2. rýha Jupiterova je-li přímá a dobře rozeznatelná, znamená integritu, štěstí, ušlechtilost (velkodušnost)
  3. rýha Marsu - je-li hluboce zaříznutí, znamená odvahu, ambice, vytrvalost a je-li přerušena, pak zahleděnost do sebe, hádavost
  4. rýha Slunce - je-li přímá a jasně viditelná, znamená ambice, úspěch: je-li přerušená - egoismus, lakotu, je-li zakřivená škodolibost (zlobu) a je-li překřížená jinou rýhou - čest, bohatství, slávu
  5. rýha Venuše - je-li jasná, znamená štěstí v lásce, je-li přerušená - řadu romantických zážitků
  6. rýha Merkura - je-li zakřivená směrem vzhůru - štěstí, je-li rozdělena do tří částí - výmluvnost, humor
  7. rýha Měsíce - je-li jasná znamená cestování, imaginaci, intuici, je-li přerušená, znamená temperament a je-li překřížená jinou rýhou - štěstí v dobách válečných

Rýhy na čele (vrásky)


Vlnitá - cestování po moři, pokud se sklání na obou koncích směrem dolů - cestování po zemi, pokud se koní nahoru a to na obou koncích - cestování vzduchem
Přímá rýha, která je na jednom konci zakřivená - špatné zdraví
Rýha lehce se svažující - štěstí
Jedna horizontální rýha - úspěch ve válce
Jedna diagonální rýha - dobrodružství
Dvě horizontální rýhy dosti od sebe vzdálené - štěstí, příjemný osud
Tři horizontální rýhy:
a) které jsou umístěny vysoko na čele - jemná, mírumilovná, finančně nestabilní
b) umístěné dole na čele - agresivita
c) dosti od sebe vzdálené - inteligentní, laskavý, dobrý, žensky založený člověk
d) přerušené jednou vertikální - dlouhověkost
Rýha, která je kousek od hranice vlasů - je-li celá - inteligence, je-li přerušená - podrážděnost
Rýha nad levým obočím - představivost
Rýha nad pravým obočím - ambice, je-li dlouhá - pak úspěch, je-li přerušená, pak egoismus
Vertikální rýhy mezi obočím - jedna rýha - cílevědomost, dvě rýhy - nestálost, tři rýhy - praktičnost, čtyři rýhy - aktivní mysl, zapojen do širokého spektra nejrůznějších činností
Zdroj: Umění předvídat budoucnost, Arthur Baker Ltd, vyd. Jota 1993