Jste zde


Typologie tváře II. - čelo, oči a nos
Sofie Danae

Fyziognomií se zabýval už Aristoteles, stejně jako Pythagoras, Sókrates či Hippokrates. O tomto umění se okrajově zmiňuje i papyrus z roku 1800 př. Kr. Největší rozvoj zaznamenala fyziognomie v 16.-18. století, kdy se lidem, praktikující tento způsob věštby, dostávalo stejné pozornosti jako věštcům z ruky. V některých dobách byli vážení jako vědci a učenci, v jiných byli bičováni a mučeni jako kacíři a šarlatáni.

 

V této části našeho seriálu se zaměříme na tvary čela, očí a nosu v souvislosti s povahovými rysy pozorovaného člověka.


ČELO

 • Vysoké - intelektuální
 • Vysoké a široké - filozofické (obr. č. 1)
 • Vysoké a úzké - analytický
 • Nízké - praktický a přímý (obr. č. 2)
 • Konvexní - pozorný, všímavý
 • Ploché - dobrá koncentrace, rozvážný (obr. č. 3)
 • Konkávní - dobrý posluchač, opatrnýOBOČÍ

 • Těžké - strohý (odměřený), intenzívní (obr. č. 4)
 • Úzké - nervózní (podrážděný), vybíravý
 • Přímé - aktivní, pohotový (obr. č. 5)
 • Zakřivené - zvědavý a zvídavý
 • Obloukovité - s představivostí
 • Svažující se nahoru - ambiciózní (obr. č. 6)
 • Svažující se dolů - rezignovaný, netrpělivý
 • Daleko od sebe - adaptabilní, lehce ovlivnitelný
 • Blízko sebe - plný energieOČI

 • Kulaté - naivní, důvěřivý
 • Oválné - chytrý, bystrý, se smyslem pro humor
 • Šikmé - tajnůstkářský, nevázaný (zahleděný do sebe - obr. č. 7)
 • Zeširoka otevřené - přátelský, důvěřivý (obr č. 8)
 • Přivřené - závistivý, pletichářský, intrikánský (obr č. 9)
 • Zúžené - podezíravý, bodavý
 • Daleko od sebe - důvěryhodný, s otevřenou myslí
 • Blízko sebe - odpovědný, puntičkářský
 • Vystouplé - dobrý řečník, pohotový v odpovědích
 • Hluboko posazené - pomalu mluvící, držící se faktů (obr č. 10)
 • Ani vystouplé ani hluboko posazené - přesvědčivý řečník a dobrý posluchačNOS

 • Velký - agresivní, světácký
 • Malý - tichý, nenáročný
 • Úzký - nervózní, podrážděný
 • Široký - nevázaný, bezstarostný
 • Dlouhý - opatrný, bojácný (obr. č. 11)
 • Krátký - veselý (obr. č. 12)
 • Špičatý s vysokým klenutím - zvídavý, činorodý, vitální (obr. č. 13)
 • Rovný - stálý, upřímný
 • Krátký a tupý - přátelský, tajnůstkářský, pracovitý (obr. č. 14)
Pokračování příště

Zdroj: Umění předvídat budoucnost, Arthur Baker Ltd, vyd. Jota 1993