Jste zde


Typologie tváře I. - tvary obličeje
Sofie Danae

Fyziognomie, tedy analýza charakterových vlastností, vyplývajících z fyzického vzhledu, je velmi staré umění. Nejznámější je asi věštění z ruky, ale tu vám každý neukáže a nenechá vás, ať ji důkladně prostudujete.

 

 

Některé charakterové rysy dokážeme snadno vyčíst z obličeje - například slabá brada, šikmé oči či smyslná brada napoví i laikovi hodně. Zkusme se teď trošku podrobněji zabývat dalšími rysy. Vždyť obličej před námi nikdo neschová a my můžeme zcela nerušeně vyčíst z každé tváře co je dotyčný zač ještě než nám podá ruku a představí se.

 

Nejprve se na člověka a jeho obličej podívejte zepředu a analyzujte tvar obličeje. Poté ho prostudujte ze strany a zkoumejte jeho celkový profil. A na závěr analyzujte jednotlivé rysy obličeje zvlášť, a to opět jak zepředu tak ze strany. Vždy si zapamatujte především ty rysy tváře, které vás upoutaly na první pohled, když jste osobu spatřili poprvé. Nezapomeňte jim přičíst patřičný význam ve vašem konečném úsudku.

 

TVARY OBLIČEJE

 

1. Kulatý a oválný

Člověk, který dovede vytvářet příjemnou atmosféru domova, má rád komfort a luxus. Je přátelský, intuitivní, s dobrým úsudkem, uspořádanými hodnotami a se silným smyslem pro spravedlnost. Je schopný a tvrdě pracuje, ale někdy si i zalenoší, nebo je nestřídmý, když to situace dovolí.

 

2. Trojúhelníkový nebo tvaru srdce

Rychle myslící, intelektuál s dobrou pamětí, který však může být náladový. Snaží se převést sny do reality a může být i nepraktický. Senzitivní, introspektivní, lehce se dostává do stavu apatie a nudy, potřebuje cítit smysl (účel) činnosti.

 

3. Čtvercový nebo obdélníkový (pravidelný)

Přirozený vůdce, dynamický, přímý, vždy musí být aktivní. Inteligentní, praktický a technicky šikovný. Fyzicky silný, má silnou vůli, pevné a rozhodné názory.

 

4. Složený kulatý - trojúhelníkový

Kombinuje intelekt se smyslem pro obchod, postrádá úsudek. Vynalézavý, optimistický, s dostatkem sebedůvěry, ale může být samolibý.

 

5. Složený trojúhelníkový - čtvercový
Všestranný člověk, impulsivní (dravý), rychle myslící. Myšlenky přetavuje do činů a profituje ze svých zkušeností.

 

6. Složený čtvercový - kulatý
Velmi aktivní, veselý, šťastný. Zabývající se sám sebou, neústupný, ale přitom velmi praktický.PROFILY

 

a) Vypouklý

Velmi entuziastický, může být netrpělivý a postrádá koncentraci. Rychle myslící, praktický s břitkým humorem. Velmi aktivní, hovorný, špatný posluchač.

 

b) Vertikální

Vždy se snažící najít to nejlepší a jen velmi zřídka připustí neúspěch. Chladný a rozumný, ale může být i neústupný, prosazující pouze vlastní názor. Je to člověk, který se snaží proniknout do jádra věci.

 

c) Konkávní

Může vypadat jako hlubokomyslný a zabývající se vážnými věcmi. Ve skutečnosti je však plytký a plně zábran triviálnostmi. Je reservovaný, skoro náladový, ale loajální s dobrou pamětí.
Pokračování příště

Zdroj: Umění předvídat budoucnost, Arthur Baker Ltd, vyd. Jota 1993