Jste zde


Ilumináti VI.
Helmut Finkenstädt

V šedesátých letech probíhal v New Yorku boj mezi mafií a Iluminátory. Mafie tento boj prohrála. Mnoho z jejích vůdců bylo bud zabito nebo donuceno opustit město. Od té doby přijímá i mafie rozkazy od Iluminátorů. Od té doby co spolu vzájemně spolupracují, mafie značně zbohatla a má i velikou ochranu.

 

Kdo sledoval aféru mafie v novinách, zjistil, že celá struktura se dá odkrýt jen do určité výše. Pak přijde úroveň, do které už nevidí žádný kriminální úřad, žádná justice, ani nižší stupně Iluminátorů. Takže proč museli někteří zemřít, kdo to nařídil, odkud přišly rozkazy, to ví jen několik nejvýše postavených svobodných zednářů. Jen částečně je možné to po- chopit ze souvislostí tohoto svědectví a z některých dalších knih. Kdyby to celé vyšlo na světlo, byl by celý svět postaven na hlavu a státníci, kteří přísahali věrnost před Bohem, by byli odhaleni jako zločinecká, spiklenecká satanova struktura. Je prokázáno, že dnes všichni, od amerických prezidentů přes britskou královskou rodinu až po bankovní, obchodní, průmyslové a politické špičky, tvoří jednotnou antikristovskou strukturu, která je typická pro poslední časy.


Tady je zpráva z deníku:


Nekonečná odhaleni o mafii. (Kdo jsou nedotknutelní v pozadí?)

Řím (DPA). Výmluvnost v Itálii zatčeného bosa mafie Tommaso Buscettry nebere konce. Denně se objevují nová odhalení o předních mafiánech, organizační struktuře a zahraničních stycích organizovaného zločinu, která umožňují pohled na prostředky "ctihodné společnosti". Od Buscettovy výpovědi proběhlo v Itálii přes 60 zatčení. Mezitím otevřeně vypovídali také další zatčení mafiáni. Vyšetřovatele teď zajímá především otázka, kdo jsou "nedotknutelní" - politický "mozek" mafie. Buscetta k tomu vypovídal zatím jen nepřímo, neboť tvrdí, že je příliš malá ryba na to, aby znal tuto "třetí rovinu". Buscettovy výpovědi ukazují, že "ctihodná společnost" vytvořila nejmodernější organizační struktury a zároveň si podržela vazby, převzaté z tradice rodinných klanů. 'Ctihodným mužům' slouží přisluhovači, aby prováděli jejich nelegální obchody.

'Druhou rovinou' struktury mafie je 'nadprovinční komise', která pracuje přísně tajně a k níž patří mafiáni vedoucí určitou oblast. Zřejmě tato komise deseti rozhoduje o vraždách 'zrádců' nebo odpůrců mafie v justici a policii. Aby nevznikala slabá místa, určují se k tomu pro tento účel vytvořená komanda zabijáků, aniž by o tom místní "rodina" něco věděla.

Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že nad těmito dvěma rovinami existuje `třetí rovina, na níž se sbíhají nitky mafiánských machinací: V té mohou být zapojeny dosud zcela neznámé osoby také z politických kruhů. Příkazy k vraždám politiků prostřednictvím mafie přicházejí i z politických kruhů, vypověděl Buscetta.


Tolik zpráva.


Ať si nikdo nemyslí, že by korupční aféry, v nichž jsou namočeni politici, byly výjimkou. Výjimkou jsou snad jen proto, že některé z nich byly odhaleny pouze částečně.


Iluminátoři vykupují a ničí celá vydání knih, které odhaluji jejich zločinnou strukturu, takže jsou pak tyto knihy považovány za vyprodané. To se mi potvrdilo v knihkupectvích. Později se mi podařilo získat některé knihy tohoto druhu jiným způsobem.


John Todd uzavírá svoje svědectví tím, že je stále v nebezpečí života, a že již mnozí, kteří se obrátili od čarování ke Kristu byli zavražděni.


Křesťané většinou popírají spolupráci mezi satanisty a státem. Už Ježíš řekl: "Když vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve. Kdybyste byli z tohoto světa, svět by miloval své.' (Jan 15,18.19) "Svět vás nenávidí, protože nejste ze světa, stejně jako já nejsem ze světa." (Jan 17,14.16) A i další místa v Písmu svědčí o tom, že tento svět je pod ďáblovou vládou. A proto je to právě stát, kde se satan nejvíce roztahuje. Státní mocí byl Ježíš ukřižován, Jan Křtitel sťat, Jakub sťat, Petr ukřižován, Pavel sťat, atd.
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce