Jste zde


Ilumináti V.
Helmut Finkenstädt

Většina křesťanských církví nemá nic proti tzv. bílé magii. Dokonce někdejší papež jednou prohlásil, že katolík smí bílou magii provozovat. Metodisté mají dokonce skupinu, která praktikuje bílou magii. Existuje dokonce čarodějnická příručka pro křesťany, kteří chtějí provádět čarodějné praktiky a myslí si, že i přesto mohou zůstat křesťany. Vedoucím křesťanským čarodějem je metodistický pastor v Chicagu. Píše traktáty pro křesťany, kteří chtějí proniknout do čarodějnictví, ale kladou si otázku, zda potom nepůjdou do, pekla. Ve svých traktátech nejprve boří představy o existenci pekla a ďábla a pak je uvádí do čarodějnictví.

 

Z metodistické církve vznikla i Světová rada církví, která je vybudována zcela satanským způsobem a financována přes OSN z nejvyšších kruhů Iluminátorů. Metodistická církev je od svého vzniku církví s ekumenickým duchem. Metodistický kazatel Fritz Harriefeld kázal v Hamburku toto: "Tvrdím z tohoto místa zcela jasně: Z Nového zákona nevyplývá vůbec žádný důvod, proč bychom měli považovat za hřích mimomanželský pohlavní styk, ať už je to před manželstvím nebo mimo manželství, jestliže je tento vztah svobodným sjednocením dvou lidí, kteří si chtějí pomoci. To platí i pro homosexualitu." Pásek s kázáním byl zaslán metodistickému biskupovi Sticherovi, ale jeho reakce chybí. Harriefeld směl nicméně nadále psát články do "Wort und Weg" (Slovo a cesta), kde dokonce v čísle 43/83 podporuje kremaci.


staví k homosexualitě liberálně." (Süddeutsche Zeitung, 19.7.83). Pracovní skupina metodistické církve Spojeného království došla 10.6.82 k tomuto závěru: "Musíme dnes vzít vážně v úvahu, že homosexualita je částí Božího stvořitelského díla. ...Proto se křesťané mohou rozhodovat pro homosexuální vztahy, (Diakrisis 9/82)


Jako čaroděj jsem vystoupil až do těch nejvyšších kruhů. Měl jsem tak pod sebou nejen čarodějnické kroužky, ale také satanovy církve. Satanistů přibývá, ale nejsou tak rozšířeni jako čarodějnické kroužky. Pouze bývalí křesťané se stávají členy u satanistů. Pro lepší pochopení si přečtěte 2 Pt 2,20.21 a Mt 12,43-45. Na základě těchto biblických míst, ať si každý sám spočítá, co může být z dnešních křesťanů, jestliže tak pohrdají Boží milostí.


Politika a čarodějnictví

V jednom novinovém článku Jimmy Carter prohlásil, že je znovuzrozený. Tento výraz však najdeme i u čarodějů a u svobodných zednářů. Člověk se narodí v těle a pak se znovuzrodí. V tomto článku J. Carter neřekl, ve které skupině se znovuzrodil. Když se zeptáte nějakého vrchního čaroděje, kdo je nejmocnější čarodějnice na světě, tak dostanete tuto odpověď: Ruth Carter-Stapelton, sestra prezidenta Jimmyho Cartera. Nevím, zda Carter patří ke svobodným zednářům či ne. Když je člověk ve Spojených státech politikem, pak je obyčejně svobodným zednářem, protože tím vstoupí do politických kruhů.


Od Wilsona, který byl prezidentem za 1. světové války, nebyl prezident, který by nepatřil k Iluminátorům. Kromě Eisenhowera, který k nim nepatřil, ale byl jimi řízen. Jednoho prezidenta museli zabít a jednoho z jeho úřadu odstranit, protože je nechtěli poslouchat. Navenek máme snad vládu a parlament, senátory a kongresmany, atd. Ale prosaďte nějaký zákon bez toho, že by se o tom lidé něco více dozvěděli, dokáží to. Byl přijat zákon o výjimečném stavu a nikdo nevěděl, že by se to předem v parlamentě projednávalo. Vím o čtyřech zákonech, které byly navrženy jedním z členů "rady 13" a které jsou připraveny k odsouhlasení.


Na světě existuje asi 5000 lidí, kteří mají hlubší znalost o Iluminátorech. Pracují pro ně milióny lidí. Podobně je to se svobodnými zednáři. Jen ti, kteří patří k "radě 33" znají základní vnitřní principy. Ostatní toto rozpoznání nemají.


Soukromé organizace, které patří k Iluminátorům, užívají čarodějnická znamení ve svých názvech nebo značkách, aby ostatní čarodějové věděli, kde mají nakupovat. Například velkoprodejna "Selfway'. To velké "S" je zvláštní znamení pro čarodějnice. Je téměř nemožné nenakupovat u Iluminátorů. Kdyby se tomu chtěl člověk bránit, musel by se vzdát např. ježdění autem, protože všechen benzín, na který jezdíme, pochází od Iluminátorů. Patří jim každá větší společnost na světě, která je výrobcem benzínu. Velké zásilkové služby v USA patří Iluminátorům. Devadesát procent velkých obchodních domů, zvláště s názvem 'Gold Circle' patří jednomu muži, který se jmenuje Lazarus a je z Kolumba (Ohio). Je jedním z největších Iluminátorů. Je tedy nemožné nenakupovat od Iluminátorů. Patří jim i největší sklady potravin.


Buďte rádi, že vůbec můžete kupovat, i když je to od Iluminátorů. Uvažuje se o tom, že by všechny elektronické prodejní pokladny byly napojeny na obří počítač v Dallasu (Texas). Tomu počítači se říká také "šelma". Je propojen se dvěma dalšími velkými počítači v Bruselu a v Amsterodamu, které mají stejnou přezdívku. Celý bezpečnostní systém a národní garda jsou rovněž napojeny na počítač v Dallasu. Je zde tedy budován veliký systém. Domnívám se, že údaje občanky a šekové knížky, které dnes nosíme u sebe, budou muset být vloženy do takového počítače, aby člověk mohl nakupovat nebo prodávat.
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce